App recommendations

Tato funkce je ve verzi beta.

Shopify nyní také nabízí individuální doporučení aplikací, které vám pomohou řídit a rozvíjet vaše podnikání. Tato doporučení jsou založena na obchodech, které jsou podobné těm vašim, pokud jde o vaši hrubou tržní hodnotu (GMV), vaše měsíční opakované příjmy (MRR), vaše odvětví, lokalitu, délku existence obchodu a další atributy. Některá doporučení také mohou vycházet z toho, jak používáte Shopify.

Doporučení aplikací si můžete prohlédnout na několika místech, včetně stránky Aplikace v administrátorovi Shopify, sekce Doporučení pro vás na domovské stránce Shopify App Store a stránky odhlášení z Shopify.

Doporučení aplikací v administrátorovi Shopify nejsou reklamy. Vývojáři aplikací nemohou zaplatit společnosti Shopify za to, aby se aplikace objevila v doporučeních.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma