Připojení domény

Když připojíte k Shopify doménu třetí strany, název domény se přesměruje na váš obchod Shopify. To znamená, že když někdo zadá vaše URL do svého internetového prohlížeče, otevře se mu váš online obchod. Řízení nastavení domény, platba za doménu a i obnovení bude stále probíhat přes poskytovatele domény třetí strany.

Obecný průvodce nastavením domény třetí strany

Nemáte-li k dispozici pokyny specifické pro vašeho poskytovatele, můžete v zájmu připojení stávající domény k Shopify postupovat podle tohoto obecného průvodce.

Přidání stávající domény do obchodu Shopify

Nejdřív musíte do svého obchodu Shopify přidat vlastní doménu. Tímto krokem vás Shopify identifikuje jako majitele vlastní domény.

Kroky:

 1. Klikněte na možnost Připojit stávající doménu.

 2. Zadejte doménu, kterou chcete připojit, například johns-apparel.info.

 3. Klikněte na Další.

Teď musíte nastavit, aby vaše stávající doména vedla do Shopify.

Nastavení propojení stávající domény s Shopify

Pokud máte doménu zakoupenou přes třetí strany, musíte provést úpravu uvedeného nastavení DNS:

 • Váš záznam A by měl vést na IP adresu Shopify, která zní: 23.227.38.65 Copy

 • Váš záznam CNAME by měl vést na shops.myshopify.com Copy .

Úprava tohoto nastavení domény se může projevit i jinde, například v přeposílání e-mailů. Jak se změny potenciálně projeví v nastavení DNS vám sdělí váš poskytovatel domény.

Kroky:

 1. Přihlaste se k účtu, který máte u svého poskytovatele domény.

 2. Najděte nastavení DNS. Vyhledejte si oblast správy domény, konfiguraci DNS nebo podobné.

 3. Upravte svůj záznam A tak, aby směřoval na IP adresu Shopify 23.227.38.65 Copy

  Panel nastavení domény může obsahovat rozevírací nabídky nebo upravitelná pole, případně může být nutné zaškrtnout příslušná pole či upravit příslušnou tabulku. Musíte:

- zadat nebo vybrat symbol @ nebo záznam A - zadat IP adresu Shopify 23.227.38.65 Copy jako cíl pro záznam A.

 1. Uložte záznam A (klikněte na Uložit, Uložit soubor oblasti, Přidat záznam nebo podobné).

 2. Najděte v nastavení DNS záznam DNS.

 3. Změňte záznam www CNAME tak, aby vedl na shops.myshopify.com Copy . Občas stačí uvést předponu bez tečky, ale někteří poskytovatelé domén vyžadují uvedené celé subdomény. Použijte stávající záznamy jako vodítko, případně postupujte podle pokynů poskytovatele. Záznamy CNAME musí vždy vést na název domény, nikdy ne na IP adresu.

 4. Uložte záznam CNAME (obvykle kliknutím na Uložit nebo Přidat záznam a podobné).

Teď musíte ověřit svoje připojení v Shopify.

Ověření připojení v Shopify

V administrátorském rozhraní klikněte na Ověřit připojení, a tím potvrďte, že vaše uživatelská doména je propojená s obchodem.

Co říct poskytovateli třetí strany

Váš poskytovatel domény třetí strany zná podmínky spojené s doménami velmi dobře. Až budete svému poskytovateli volat ohledně podpory, řekněte mu, že:

 • you want your root domain (your A record) to point to Shopify's IP address, which is 23.227.38.65
 • you want your subdomains (your CNAME records) to point to shops.myshopify.com.

Note You don't need to assign your subdomain an A Record for Shopify even if you are using it as your primary domain.

Pokud chcete nastavit přesměrování e-mailů, můžete svému poskytovateli třetí strany také říct, že chcete použít jeho e-mailového klienta (je-li k dispozici) a že potřebujete nastavit záznamy MX.

What are root domains and subdomains?

Root domains are what you purchase when buying a domain. An example of a root domain is shopify.com. You need to buy a root domain before you can add subdomains. Most people point their root domain to their online store.

Subdomains are additions to the root domain. WWW is a commonly used subdomain. This pairs with the root domain creating www.shopify.com.

Připojení subdomény

Subdoména je podmnožinou vaší kořenové domény, kterou vidíte jako předponu. Například v URL shop.johnsapparel.com je subdoménou shop. Nejoblíbenější subdoménou je www. Subdomény můžete použít k organizaci svých webových stránek a k tomu, aby mohli návštěvníci snáze hledat informace, které hledají.

Poskytovatelé domén třetích stran

Pokud vlastníte doménu od některého z uvedených poskytovatelů, kliknutím na příslušný odkaz obdržíte specifické pokyny pro připojení své domény:

Automatické nastavení domény prostřednictvím GoDaddy nebo 1&1 IONOS

Svou doménu získanou přes GoDaddy nebo 1&1 IONOS můžete se svým obchodem Shopify propojit automaticky.

Kroky:

 1. Klikněte na možnost Připojit stávající doménu.

 2. Zadejte doménu, kterou chcete připojit, například johns-apparel.info.

 3. Klikněte na Další.

 4. Klikněte na Připojit automaticky:

 5. V okně Přihlášení se přihlaste ke svému účtu služby GoDaddy nebo 1&1 IONOS.

 6. Klikněte na Připojit.

Kroky:

 1. Přihlaste se k účtu, který máte u svého poskytovatele domény.

 2. Najděte nastavení DNS. Vyhledejte si oblast správy domény, konfiguraci DNS nebo podobné.

 3. Najděte v nastavení DNS záznam DNS.

 4. Změňte záznam CNAME poddomény tak, aby vedl na shops.myshopify.com Copy . Pokud například chcete, aby vaše poddoména shop.johns-apparel.com vedla do vašeho obchodu Shopify, proveďte změnu záznamu CNAME shop tak, aby vedl na shops.myshopify.com Copy :

  Připojení subdomény

 5. Uložte záznam CNAME (obvykle kliknutím na Uložit nebo Přidat záznam a podobné).

 6. V administrátorském rozhraní Shopify klikněte na Online obchod a pak na Domény.

 7. Klikněte na Připojit stávající doménu:

  Připojit stávající doménu

 8. Zadejte poddoménu do textového pole (například shop.johns-apparel.com).

 9. Klikněte na Další.

 10. V administrátorském rozhraní klikněte na Ověřit připojení, a tím potvrďte, že vaše uživatelská doména je propojená s obchodem.

Kam jít pro nápovědu

V případě problémů nebo pokud budete potřebovat pomoc s přesměrováním své vlastní domény na obchod Shopify, můžete využít asistenci týmu podpory svého poskytovatele třetí strany. Podpora Shopify vám v tomto případě příliš nepomůže, protože poskytovatelé se často liší.

Další kroky po přidání vlastní domény do Shopify

Po přidání domény do Shopify si musíte vybrat primární doménu (název domény, který zákazníci uvidí v adresním řádku při procházení vašeho online obchodu).

Přeposílání e-mailů lze nastavit i z domény poté, co ji přidáte do Shopify.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma