SSL

Shopify poskytuje vašemu obchodu po řádném přidání vlastní domény certifikáty SSL. V zájmu zvýšení bezpečnosti se o šifrování obsahu vašeho obchodu a bezpečné zveřejnění prostřednictvím HTTP namísto HTTPS starají certifikáty SSL.

Pokud je URL vašeho obchodu například http://www.example.com, po vystavení certifikátů SSL se aktualizuje na https://www.example.com. Zákazníci, kteří používají původní URL, budou přesměrováni na šifrovaný online obchod.

Při přidání vlastní domény dojde k automatickému vytvoření nového certifikátu SSL. Tento proces může trvat až 48 hodin. Během toho můžete v administrátorovi narazit na chybu „SSL není k dispozici“ a při otevření online obchodu v prohlížeči se může objevit bezpečnostní chyba. Zjistěte víc o chybě „SSL není k dispozici“ a postupu pro vyřešení tohoto problému.

Pochopení SSL

Certifikáty SSL ve vašem online obchodu umožňují:

 • přidat novou vrstvu zabezpečení do online obchodu pomocí HTTPS namísto HTTP
 • budovat důvěru zobrazováním ikony zámku SSL vedle URL online obchodu:

Ikona zámku SSL

Pokud váš online obchod zobrazuje obsah (včetně obrázků, videí, webových písem) hostovaný mimo Shopify, můžete na stránce nastavení Domén v administrátorském rozhraní Shopify ověřit, že nedochází k zrušení platnosti vašeho certifikátu SSL.

Osvědčené postupy pro obsah SSL

Bezpečnost online obsahu vašeho obchodu můžete zajistit následujícími způsoby:

 • Hostujte veškerý obsah online obchodu na Shopify nebo na serveru, který zveřejňuje prostřednictvím HTTPS (zjistěte víc o nahrávání souborů do administrátorského rozhraní Shopify).
 • Hostovat video obsah na službě, která zveřejňuje obsah prostřednictvím HTTPS.
 • Při používání webových písem dbát na to, aby byly z příslušného zdroje zveřejňovány prostřednictvím HTTPS.
 • Nepoužívat záznamy CAA (autorizace certifikační autoritou). Pokud budou vyžadovány záznamy CCA, musíte do každého záznamu CAA přidat následující certifikační autority: - letsencrypt.org

HSTS

HTTP Strict Transport Security (HSTS) je mechanismus, který nutí prohlížeče přistupovat k webovým stránkám pouze prostřednictvím protokolu HTTPS. Tímto způsobem se díky zabezpečenému připojení zabraňuje určitým síťovým útokům a tím se zvyšuje bezpečnost vašich údajů i údajů zákazníků.

Pravidla HTST lze na doméně nastavit pro pevně stanovenou dobu. Standardní délka pro Shopify je 90 dnů.

Při odstranění domény nebo opuštění Shopify tato pravidla zůstanou na dané doméně v platnosti po dobu dalších třech měsíců, nicméně pokud doménu přesunete na jinou platformu využívající protokol HTTPS, nebudete muset podnikat žádné další kroky.

Pokud doménu přesunete na platformu, která nevyužívá protokol HTTPS, pak se po dobu dalších třech měsíců od odstranění této domény z Shopify každému, kdo se pokusí tuto stránku otevřít, zobrazí v prohlížeči chybová zpráva, že stránka není důvěryhodná nebo že certifikát není platný.

S případnými dotazy se obraťte na podporu Shopify.

Aktualizace mapy webu na doméně

Mapu webu vaší domény můžete aktualizovat ručně a okamžitě informovat vyhledávače o změně URL cílové stránky obchodu z HTTP na HTTPS.

Aktivace SSL certifikátů pro danou doménu může dočasně ovlivnit organickou návštěvnost vaší webové stránky. Pokud ke správě své webové stránky používáte nástroje pro webmastery (například účet Google Search Console), můžete mapu webu své domény aktualizovat ručně a okamžitě informovat vyhledávače o změně URL cílové stránky obchodu z HTTP na HTTPS.

Tento proces se liší v závislosti na používaných nástrojích pro webmastery.

Google Search Console

V tomto příkladu se dozvíte, jak aktualizovat mapu webu na doméně pomocí nástrojů Google Search Console. Pokud je to poprvé, co nástroj Google Search Console používáte, musíte nejdřív ověřit svou doménu Shopify.

Kroky:

 1. Přihlaste se k účtu Google Search Console.
 2. Prostřednictvím možnosti Search Console zadej svou doménu (včetně předpony HTTPS://) a klikni na PŘIDAT VLASTNOST.
 3. Klikněte na název domény, která je šifrovaná pomocí SSL.
 4. Klikněte na Procházení a následně na Mapy webů.
 5. Klikněte na PŘIDAT/OVĚŘIT MAPU WEBU.
 6. Zadejte novou mapu webu HTTPS pro svou doménu (například: https://www.your-shopify-domain.com/sitemap.xml).
 7. Odeberte mapu webu HTTP pro vaši doménu z příslušného profilu.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma