Kód JavaScript pro stav objednávky

Na stránku stavu objednávky (dříve se jednalo o stránku Děkujeme Vám) v pokladně můžete přidat kód JavaScript za využití pole Další skripty v administrátorském rozhraní Shopify.

Kód JavaScriptu Shopify.Checkout.OrderStatus lze využít k přidání mnoha druhů obsahu na stránku stavu objednávky, a to včetně:

 • poznámek ke konkrétním produktům
 • pokynů pro jednotlivé metody dopravy
 • odkazů pro stažení digitálních produktů.

K tomuto kódu v jazyce JavaScript se dostanete také prostřednictvím ScriptTagu.

Jak to funguje

Shopify.Checkout.OrderStatus obsahuje funkci pro vygenerování nového obsahu:

addContentBox(params)

Tato funkce přidává pole s obsahem, v němž je každý parametr předaný této funkci vypsán jako samostatný řádek.

Uvnitř funkce je podporován jazyk HTML5, mimo funkci pak můžete používat také Liquid.

Příklad

Máte také možnost přidávat obsah v případě použití konkrétní metody dopravy:

<script>
 {% if checkout.shipping_method.title == 'Pick-up at the store' %}
  Shopify.Checkout.OrderStatus.addContentBox(
   '<h2>Pick-up in store</h2>',
   '<p>We are open everyday from 9am to 5pm.</p>'
  )
 {% endif %}
</script>

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma