Zobrazení obsahu podle lokality zákazníků

Na stránku stavu objednávky můžete přidat vlastní zprávu, která se zobrazí pouze zákazníkům s adresou doručení v určitém regionu. Například můžete zobrazit zprávu pouze těm zákazníkům, kteří žijí v americkém New Yorku. Máte možnost zadat tolik lokalit, kolik jen chcete.

Kroky:

  1. Posuňte se do textového pole Další skripty v sekci Zpracování objednávky:

    Textové pole Další skripty v sekci zpracování objednávky

  2. Do textového pole Další skripty vložte následující vzorový kód:

{% if checkout.shipping_address.country_code == 'US' and checkout.shipping_address.province_code == 'NY' %}
<script type="text/javascript">
  var customMessage = document.createElement("div");
  customMessage.innerHTML = '<div class="section" style="padding-top: 3em"><div class="content-box"><div class="content-box__row"><p class="os-step__description">TYPE YOUR CUSTOM MESSAGE HERE.</p></div></div></div>';
  console.log(document.querySelector("[data-order-summary-section=payment-lines]"));
  document.querySelector("[data-order-summary-section=payment-lines]").before(customMessage);
</script>
{% endif %}
  1. Upravte kód tak, aby specifikoval, pro jaké lokality chcete zákazníkům vlastní zprávu zobrazovat. To provedete tak, že budete muset upravit zkratky zemí a států v deklaraci Liquid {% if %} v horní části bloku kódu. Zpráva je aktuálně nastavena tak, aby se zobrazovala pouze zákazníkům, kteří žijí v americkém New Yorku.

- Pokud budete chtít zprávu zobrazit zákazníkům v jiném státě, nahraďte NY zkratkou státu dle svého výběru. Abyste vyhledali poštovní zkratku amerického státu, můžete se podívat na seznam zkratek států u USPS. - K zobrazení zprávy zákazníkům v New Yorku a také v jiném státě vložte kód and checkout.shipping_address.province_code == 'XX' tak, aby XX bylo zkratkou státu dle vašeho výběru. Pokud chcete států přidat více, tento krok opakujte. - Pokud budete chtít zprávu zobrazit zákazníkům v jiném státě, nahraďte US zkratkou státu dle svého výběru. Budete také muset nahradit NY za zkratku oblasti nebo provincie v nové zemi, nebo pokud nechcete stát specifikovat, odstraňte následující: and checkout.shipping_address.province_code == 'NY'.

Další pokyny k tom, jak psát výroky if v jazyce Liquid naleznete v návodu k Liquidu v sekci Štítky řídicího toku.

  1. Vytvořte testovací objednávku a podívejte se na výsledky na stránce stavu objednávky.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma