Metapole

Metapole můžete používat k přidávání vlastních polí k objektům, například k produktům, zákazníkům a objednávkám. Metapole jsou užitečná pro ukládání specializovaných informací, například čísel dílů, jmen zákazníků nebo shrnutí příspěvků na blogu. Mohou je také používat aplikace a kanály ke sledování dat pro vnitřní použití.

Metapole můžete používat například k následujícím účelům:

  • Přidat pole ke zdroji (například produkt, varianta produktu nebo zákazník).
  • Úprava vzhledu cílové stránky obchodu a zobrazení dalších informací.
  • Uložení a přenos dat mezi obchodem a dalším systémem pro e-commerce, například CRM, ERP nebo IMS.
  • Sledování interních dat, která aplikace potřebuje.

K vytvoření a správě metapolí musíte použít aplikaci.

Metapole mají tři části:

  • Jmenný prostor – Kategorie nebo kontejner, který odlišuje vaše metadata od ostatních metapolí.
  • Klíč – Název metapole.
  • Hodnota – Obsah metapole. Ve většině případů je hodnota to, co se zobrazí na cílové stránce obchodu, nebo to, co používá aplikace.

Následující metapole například udávají pokyny k praní oděvní položky:

Jmenný prostor Klíč Hodnota
Pokyny Acme134 Prát Studená voda
Pokyny Acme134 Sušit Bubnová sušička

Další příklady najdete v objektu metapole.

Vytváření a správa metapolí

K vytváření, úpravě nebo mazání metapolí musíte používat aplikaci. Shopify App Store obsahuje celou řadu aplikací metapolí. K vytvoření své vlastní aplikace můžete také používat API metapole.

Pokud vytvoříte metapole produktu, můžete upravit jejich hodnoty pomocí hromadného editoru ve správci Shopify.

Pomocí CSV produktu máte možnost importovat a exportovat malou podmnožinu metapolí. Pokud potřebujete importovat nebo exportovat více metapolí, použijte aplikaci.

Omezení metapole

Na metapole se vztahují následující omezení:

  • Hledat metapole ani filtrovat podle metapolí nelze ve správci Shopify. Pokud je ve vašem případě použití nutné tak učinit, zkuste místo metapolí používat štítky.
  • Analytika a výkazy Shopify neobsahují informace o metapolích, ale existují aplikace, které poskytují výkazy obsahující metapole.
  • Skripty Shopify a velkoobchodní kanál nepodporují metapole.

Zobrazit metapole na cílové stránce obchodu

K zobrazení podrobností o metapolích na cílové stránce obchodu použijte objekt metapolí na stránkách motivu Liquid (včetně checkout.liquid) a na jiných místech, kde jsou proměnné Liquid podporovány.

K zobrazení vzorových pokynů k čištění na stránce produktu můžete například použít následující kód Liquid:

{% unless product.metafields.Acme134-instructions.Wash == blank %}
Wash: {{ product.metafields.Acme134-instructions.Wash }}
{% endunless %}

Pokud chceš, aby zákazníci mohli v tvém online obchodě podle metapolí vyhledávat a filtrovat, nainstaluj si aplikaci pro hledání.

Další informace o metapolích

Více informací o metapolích najdete v následujících referencích:

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma