Zprávy o marketingových aktivitách pro integrované marketingové aplikace

Pokud pro marketing používáte aplikace, zprávy o marketingových aktivitách vám můžou poskytnout cenné informace o tom, jak si na tom s marketingem stojíte.

Zprávy o marketingových aktivitách poskytují podrobné analytické údaje o konverzích, například konverzní poměr, průměrnou hodnotu objednávky, nejprodávanější produkty a další. Zprávy obsahují informace potřebné ke sledování a měření úspěchu marketingových aktivit využívajících například kampaně v Nákupech Google a facebookovou reklamu.

Výsledky ve zprávách pak závisí na typu kampaní vytvářených v Shopify. Například v případě reklamy uvidíte údaje specifické pro reklamu, jako jsou výdaje na reklamu, zobrazení a prokliky. Pokud zveřejňujete příspěvky na Facebooku, informace o výdajích na reklamu neuvidíte.

Pokud vytváříte marketingové aktivity pomocí jiné aplikace, než jsou Nákupy Google nebo Facebook Marketing, zprávy se budou nacházet v sekci Marketing vytvářený mimo Shopify pod seznamem marketingových aktivit vytvořených v Shopify. Podrobnosti o aplikacích třetích stran, které můžete použít k vytvoření marketingu mimo Shopify, naleznete v kolekci práce s marketingem Shopify v obchodu Shopify App Store. Bližší informace o nastavení marketingových aktivit pomocí aplikací třetích stran naleznete v dokumentaci k aplikaci.

Zprávy o marketingových aktivitách se vztahují pouze na posledních 30 dnů, takže k dispozici máte to nejaktuálnější.

Když obdržíte objednávku, která se připisuje příslušné marketingové aktivitě, můžete si zobrazit podrobnosti o konverzi na stránce podrobností objednávky.

Zobrazení zpráv o marketingových aktivitách

 1. V administrátorském rozhraní Shopify přejděte na Marketing.

 2. Klikněte na název kampaně.

 3. Najeďte na aktivitu kampaně a následně klikněte na Zobrazit zprávu.

Údaje ve zprávách o marketingových aktivitách

Na základě analýzy zpráv pak můžete stanovit úspěšnost vašich marketingových aktivit při podpoře konverzí. Z údajů pak lze usoudit na aktivity, které jsou efektivní a podporují návštěvnost v porovnání s objemem prodejů. Dále můžete zjistit, u koho se vaše marketingové programy těší největší oblibě.

Hodnoty ve zprávách naskakují už do několika minut od jakékoli zákaznické aktivity.

Ve zprávách se zobrazují následující údaje:

 • Průměrná hodnota objednávky: včetně daní, dopravy a slev. Nezahrnuje dárkové karty.
 • Průměrné zobrazení stránek: Celkový počet zobrazení stránek vydělený návštěvami marketingové aktivity.
 • Průměrná doba trvání relace: Celková doba návštěvy v minutách vydělená návštěvami marketingové aktivity.
 • Konverzní poměr: Počet objednávek jako procento celkových návštěv vašeho obchodu.
 • Sdílené slevy: Zobrazuje slevový kód uplatněný zákazníkem.
 • Srovnání prodejů prvním a vracejícím se návštěvníkům: Srovnání počtu zákazníků, kteří navštívili obchod poprvé s těmi, kteří ho navštívili více než jednou.
 • Objednávky: Počet zadaných objednávek.
 • Prodeje: Celkové prodeje ze všech marketingových aktivit. Zahrnuje hrubé prodeje, dopravu a daně. Nezahrnuje slevy a vrácení.
 • Prodeje podle lokality: Počet prodejů pocházejících z jednotlivých zemí.
 • Nejlepší produkty podle prodaných kusů: Zobrazuje nejprodávanější produkty.
 • Relace: Počet relací plynoucí z příslušné marketingové aktivity. Relace je doba, po kterou návštěvník průběžně vyvíjí nějakou aktivitu. Zahrnuje nové a vracející se návštěvníky!
 • Relace podle lokality: Počet relací pro příslušnou marketingovou aktivitu z jednotlivých zemí. Tento ukazatel bývá často vyšší než ukazatel „Prodeje podle lokality“, protože ne každá návštěva skončí prodejem.

Nesrovnalosti v údajích zprávy pro marketingové aplikace mimo Shopify

Pokud používáte marketingovou aplikaci mimo Shopify, mezi zprávami v Shopify pro danou aplikaci a externími zprávami z dané aplikace se můžou objevit určité rozdíly.

Nesrovnalosti v připisování

Mezi zprávami Shopify o marketingových aktivitách a zprávami z marketingových aplikací nebo platforem třetích stran, které jste použili pro vytvoření dané marketingové aktivity, si můžete povšimnout určitých rozdílů v údajích o prodejích a objednávkách.

Pokud například souběžně spustíte e-mailovou kampaň a kampaň v Nákupech Google, může se stát, že jeden zákazník klikne na e-mailovou reklamu i reklamu v Nákupech Google a pro oba případy se zaznamená samostatná konverze. Jenže zpráva Shopify o marketingových aktivitách připíše takový prodej tomu zdroji reklamy, na který bylo v posledních 30 dnech kliknuto naposledy.

Nesrovnalosti ve výdajích na reklamu

Ve zprávách Shopify o marketingových aktivitách a zprávách externích služeb pro tu samou službu si můžete povšimnout nesrovnalostí v údajích o výdajích na reklamu. Například ve zprávě Shopify o marketingových aktivitách můžete vidět výdaj 200 Kč na facebookovou reklamu a ve Facebook Správci reklam se může pro tu samou kampaň objevit 260 Kč. Synchronizace výše výdajů na reklamu v marketingových aplikacích se může s Shopify synchronizovat až po 24 hodinách a nesrovnalosti způsobuje právě tato prodleva. Výdajové limity řídí příslušná reklamní služba, takže se nemusíte bát, že byste utratili víc, než co povoluje váš rozpočet.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma