Používání Kitu pro e-mailový marketing

Na panelu Kitu můžete nastavit e-mailové marketingové kampaně pro své produkty. Až vytvoříte kampaň, můžete poslat Kitovi zprávu, aby rozeslal e-maily vašim zákazníkům. Kita můžete také použít k tomu, aby rozesílal děkovné e-maily vašim zákazníkům poté, co u vás nakoupí.

Nastavení Kita na marketingové e-maily

Než začnete používat Kit k rozesílání e-mailů, můžete upravit svá nastavení e-mailového marketingu na panelu Kita.

Vybírat můžete z osmi e-mailových šablon a přidat informace o svém obchodě k šabloně, kterou se rozhodnete použít.

Kroky:

 1. Na panelu Kita přejděte do sekce Úpravy > E-mailový marketing.

 2. Vyberte šablonu ze seznamu.

 3. Volitelné: Klikněte na Náhled a podívejte se, jak to vypadá, nebo klikněte na Odeslat vzorek, aby se na vaši e-mailovou adresu zaslal vzorový marketingový e-mail.

Další podrobnosti vám sdělí video Vedení e-mailové marketingové kampaně.

Přidání kontaktních informací obchodu do marketingových e-mailů

Než odešlete marketingový e-mail, měli byste do šablony přidat adresu svého obchodu, aby se snížila pravděpodobnost, že budou e-maily z vašeho obchodu označeny e-mailovou službou zákazníka za spam. Máte také možnost zobrazit nebo změnit e-mailovou adresu, kterou mohou zákazníci používat k odpovědím na marketingové e-maily.

Kroky:

 1. Na panelu Kita přejděte do sekce Úpravy > E-mailový marketing.

 2. V sekci Adresa obchodu můžete zadat informace o svém obchodu. Adresa obchodu se bude objevovat v marketingových e-mailech.

 3. Klikněte na Uložit.

 4. V sekci Marketingová e-mailová adresa potvrďte e-mailovou adresu, na kterou chcete přijímat odpovědi od zákazníků, a pokud e-mailovou adresu změníte, klikněte na Uložit. Změna marketingové e-mailové adresy nezmění e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem Kitu.

Spuštění e-mailové marketingové kampaně s Kitem

Marketingový e-mail můžete odeslat tím, že pošlete zprávu Kitovi. E-maily budou vytvořeny podle šablony, kterou si připravíte v panelu Kitu. Pokud Kit není nastaven na zasílání marketingových e-mailů, bude Kit používat výchozí šablonu. Kit se vás zeptá, jaké produkty má propagovat, a než e-mail rozešle, zašle vám jeho náhled.

Kroky:

 1. Ve službě pro zasílání zpráv, kterou používáte ke komunikaci s Kitem, řekněte hi kit a zahajte tak novou konverzaci.

 2. Odpovězte pomocí 1, že chcete propagovat produkty.

 3. Odpovězte pomocí 2, pokud chcete spustit e-mailovou marketingovou kampaň.

 4. Odpovězte číslem, které odpovídá produktům, jaké se mají v e-mailu propagovat:

- 1 Prioritní produkty – Produkty ve vašem obchodě, které jsou podle vás pro váš marketing nejdůležitější. Může se jednat o produkty, které jsou pro značku vašeho obchodu typické, nejprodávanější produkty nebo jiné produkty, které chcete zákazníkům ukázat. Své prioritní produkty můžete nastavit v panelu Kitu. - 2 Naše nejnovější produkty – Produkty, které jste do svého obchodu přidali naposledy. Když řeknete Kitovi, aby informoval fanoušky o nejnovějších produktech, může se jednat o dobrý způsob, jak propagovat nové výrobky ve vašem obchodě. - 3 Nedávné nejprodávanější produkty – Produkty, které se v poslední době ve vašem obchodě prodávají nejčastěji. Pokud se rozhodnete pro tuto možnost, Kit bude psát o vašich nejlépe se prodávajících produktech.

 1. Volitelné: Přejděte do své e-mailové schránky a podívejte se, jak marketingový e-mail vypadá.

 2. Pokud chcete e-mail rozeslat, odpovězte Kitovi 1.

Více podrobností naleznete ve videu Děkovné zprávy.

Rozesílání děkovných e-mailů pomocí Kitu

Zasílání děkovných e-mailů představuje skvělý způsob, jak se zákazníky navázat silnější vztahy. Aby se vaše e-maily příliš neopakovaly, Kit je posílá pouze zákazníkům, kteří nakoupí poprvé a podruhé.

Nastavení šablon děkovných e-mailů

Šablony děkovných e-mailů můžete upravit v panelu Kitu. Kit můžete nastavit také tak, aby e-maily zasílal automaticky nebo aby se vás nejdříve zeptal na potvrzení.

Obsah svých e-mailů můžete přizpůsobit, ale neměňte ani nemažte text mezi hranatými závorkami ([ a ]). Tyto části za vás automaticky vyplní Kit.

Kroky:

 1. Z panelu Kitu přejděte do sekce Úpravy > Děkovné e-maily.

 2. Na kartě Šablona pro nového zákazníka zadejte svou e-mailovou adresu, své jméno a předmět e-mailu.

 3. V poli Zpráva upravte obsah zprávy, která bude zasílána zákazníkům, kteří nakupují poprvé. Neměňte ani nemažte žádný text mezi hranatými závorkami ([ a ]).

 4. Klikněte na Uložit. Máte možnost podívat se na náhled e-mailu, případně si můžete vzorek prohlédnout ve schránce svého e-mailu.

 5. Na kartě Šablona pro vracejícího se zákazníka zadejte informace o obchodu a upravte zprávu pro zákazníka, který nakupuje již podruhé.

 6. Klikněte na Uložit.

 7. V sekci Automatické odeslání klikněte na přepínač, abyste nechali Kita zasílat děkovné e-maily automaticky nebo aby se vás nejdříve zprávou zeptal na potvrzení:

- Při zapnutém automatickém odesílání Kit bude děkovné e-maily odesílat zákazníkům automaticky 24 hodin poté, co zákazník nakoupí poprvé nebo podruhé. - Při vypnutém automatickém odesílání vám Kit každé ráno zašle zprávu, v níž se zeptá, zda má děkovné e-maily odeslat.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma