Stanovení cílů pomocí Kita

Kit vám může pomoct stanovit obchodní cíle a následně s vámi na těchto cílech pracovat. V začátcích vás například může motivovat k realizaci prvního prodeje. Poté, co schválíte rozpočet na příslušný cíl, Kit spustí reklamu, která má obchodu pomoct tento cíl splnit.

Kit je proaktivní a navrhuje vašemu obchodu přizpůsobené cíle. Kit vám může vaše cíle připomínat a dokonce vám pomůže i dosažené cíle oslavit.

Kita můžete používat i bez stanovených cílů a při práci na daném cíli můžete klidně provozovat i jiné reklamy. Když budete při práci na určitém cíli provozovat i jiné reklamy, budou mít vlastní rozpočty a nebudou se počítat do částky vyhrazené na tento cíl.

Kit nastaví pro váš obchod jeden z následujících cílů:

 • Dokončete váš první prodej
 • Realizujte 10., 25., 50., 75. nebo 100. prodej v pořadí
 • Dosáhněte 10% meziměsíčního růstu

Požadavky

 • Přijali jste smluvní podmínky Facebooku.
 • Máte aktivní účet pro facebookovou reklamu.
 • Máte online obchod Shopify s odstraněným heslem a dostupnými produkty.

Stanovení cíle pomocí Kita

Pokud nemáte žádný aktivní cíl, Kit vám na začátku měsíce stanovení cíle navrhne. Kitovi můžete kdykoli říct, aby stanovil cíl.

Kroky:

 1. Řekněte hi kit a zahajte novou konverzaci s Kitem.

 2. Odpovězte 5, pokud chcete stanovit nový cíl. Kit navrhne cíl a rozpočet.

 3. Odpovězte 1, pokud chcete cíl a rozpočet navrhovaný Kitem přijmout.

Sledování postupu

Postup cílů můžete sledovat na panelu Kita. Kit zobrazuje cíl i průběžný postup:

Kitův ukazatel postup cíle

Na panelu si můžete zobrazit i splněné cíle.

Zastavení cílů

 1. Řekněte hi kit a zahajte novou konverzaci s Kitem.

 2. Odpovězte 5, pokud chcete spravovat svůj cíl.

 3. Odpovězte 2, pokud chcete cíl i k němu přidružené reklamy zastavit.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma