Recenze nabídky

Nabídky na tržišti Exchange jsou čas od času podrobeny ruční revizi ze strany týmu Exchange. Pokud bude nutné vaše nabídky revidovat, obdržíte zprávu před zveřejněním vaší položky na Exchange.

Dokončení recenze nabídky může trvat až 72 hodin. Tým Exchange bude u vaší nabídky kontrolovat následující věci:

  • Osvědčení, že byly zahrnuty veškeré informace, které jsou zapotřebí k úspěšnému dokončení prodeje. Abyste se ujistili, že tento požadavek splňujete, nahlédněte do naší sekce o tom, co zahrnout do nabídky.
  • Ujištění, že váš podnik splňuje všechny pokyny pro prodávajícího na tržišti Exchange.

Pokud bude nutné ve vaší nabídce provést nějaké změny, pak obdržíte z tržiště Exchange během několika dnů e-mail s výzvou k provedení změn. Vaše nabídka pak obdrží hodnocení kompletnosti podle informací, které obsahuje.

Pokud bude vaše nabídka schválena, obdržíte e-mail s oznámením, že nyní můžete nastavit prodejní cenu a vaši nabídku zveřejnit.

Vylepšení skóre kompletnosti

Vaše skóre kompletnosti najdete na kartě Panel v aplikaci Exchange poté, co vaši nabídku zveřejníte. Hodnocení kompletnosti vám pomáhá přesvědčit se, že byly vyplněny všechny potřebné sekce ve vaší nabídce. Některé prvky zvyšují pravděpodobnost úspěchu nabídky, přestože nemají vliv na způsob, jak bude nabídka kupujícím zobrazována. Pokud tyto prvky do vaší nabídky přidáte, zvýší se tím vaše hodnocení kompletnosti, což umožní vaší nabídce rychleji najít kýženého kupce.

Vaše hodnocení nabídky se neodvíjí jen podle toho, že vyplníte všechny sekce na formuláři nabídky. Nejdůležitější je, abyste zahrnuli co možná nejvíce informací a vyhradili si čas na poskytnutý přesných a podrobných detailů. Pokud se budete řídit těmito typy, vaše skóre se zvýší, což se promítne do většího zájmu ze strany potenciálních kupujících.

Jak se hodnocení kompletnosti počítá?

Do tohoto skóre se počítá celá řada faktorů. Nejlepší cestou je vytvořit pečlivě vypracovanou nabídku. Jednoduše si musíte vyhradit čas a věnovat náležitou pozornost všem aspektům nabídky. Přestože vytvoření kompletní nabídky se všemi informacemi, které mohou být pro kupující důležité, vypadá jako složitý úkol, určitě to za tu investici stojí. Vaše hodnocení kompletnosti můžete zlepšit také tím, že do prodeje zahrnete další aktiva, například vlastní doménu a účty na sociální síti. Je dokázáno, že nabídky s vyšším skóre se prodávají rychleji.

Váš popis

Potenciální kupující si čtou popisy nabídek velmi pečlivě a teprve poté se rozhodnou, zda vás kontaktují, nebo učiní nabídku. Popis má poskytovat informace o příběhu vašeho podniku, o tom, proč je podnik úspěšný a proč jej prodáváte. Další nápady naleznete v sekci Osvědčené postupy pro nabídky na Exchange. Exchange doporučuje, abyste vaši nabídku podniku popsali celkem alespoň 1 000 slov.

Sekce Proč jste začali

Tato část je důležitá, protože potenciální kupující lépe pochopí nejen to, jaká inspirace za vaším podnikem stojí, ale také se dozví více o vás, jakožto prodávajícím. Můžete se rozepsat, proč jste si vybrali produkty, které prodáváte, jaký byl váš cíl při vytváření podniku a trh nebo niche, na které se zaměřujete.

Do všech ostatních textových polí přidejte alespoň 5 vět

Možná se zdá, že je ve formuláři nabídky celá řada kratších otázek, ale každá z nich je pro potenciální kupující důležitá.  

Vložte odkazy na účty sociálních sítí

Pokud jsou součástí prodeje účty na sociálních sítích, nezapomeňte přidat odkazy na účty, které jsou součástí prodeje. Zahrnutí těchto odkazů zvyšuje hodnocení kompletnosti a může potenciálně zvýšit počet kupujících, kteří se rozhodnou vás kontaktovat.

Vložte informace o vašich ziscích

Jednou z nejdůležitějších otázek potenciálních kupujících je to, zda je váš podnik ziskový. Kupující všech úrovní dovedností chtějí ještě před prvním kontaktem s vámi vědět, zda jste dosahovali extrémních zisků, nebo vydělali každý měsíc jen skromnou částku.

Chcete začít prodávat s Shopify?

Vyzkoušet zdarma