Shopify Education Partners

Shopify Education Partner-programmet understøtter kurser af høj kvalitet, der er udarbejdet af partnere, og som underviser shopejere i at lancere eller skabe vækst i deres virksomheder. Hvis du bliver Education Partner, kan det hjælpe dig med at henvise nye shopejere til Shopify og øge chancer for at få en indtægt via Shopify-partnerprogrammet.

Som Education Partner kan du føje badgen Shopify Approved Course til dit kursusmateriale. Denne badge kan hjælpe dig med at:

 • øge din troværdighed som ekspert i Shopify-produkter 

 • få dit kursus til at skille sig ud fra andre i e-handelsbranchen 

 • forsikre dine deltagere om, at dit kursus er en læringsoplevelse af højeste kvalitet.  


Sådan bliver du Shopify Education Partner

Sådan bliver du Shopify Education Partner:

 1. Bekræft, at du opfylder kravene til Education Partner.
 2. Hvis du opfylder kravene, skal du sende dit kursus og dine loginoplysninger til gennemgang hos din Affiliate Manager.

Dit kursus bliver gennemgået for at sikre, at det lever op til vores krav til berettigelse.

Du modtager en revisionsrapport med feedback til forbedringer, hvis dit kursus er tæt på at blive kvalificeret. Når du har foretaget de foreslåede ændringer, kan du indsende dit kursus igen til endelig gennemgang.

Du får tilsendt vilkårene for brug af badgen Shopify Approved Course, hvis dit kursus godkendes. Du modtager badgen, når du har accepteret vilkårene for brug, så du kan føje den til dit kursusmateriale.

Bemærk: Når dit kursus er blevet godkendt, skal du indsende det igen ét år efter godkendelsesdatoen. Dette gøres for at sikre, at indholdet er opdateret og afspejler ændringer i branchen og på platformen.

Krav til Shopify Education Partners

Forudkvalificerende faktorer

 • Du skal angive dit butikshandle, hvis dit kursus fremhæver parametre for butikker eller resultater. Dette gøres for at verificere alle påstandene om dine resultater. Der er krav for størrelsen på din butiks indtægt.

 • Du skal have henvist mindst 50 nye shopejere til Shopify (via dit unikke affiliate-link), siden du blev Shopify-affiliate ELLER have udviklet fem Shopify-butikker.

 • Du må ikke promovere andre platforme til e-handel via et affiliate-link i dit godkendte kursus.

 • Alle udsagn (herunder udtalelser) om dit kursus skal være sande, nøjagtige og verificerbare med kontaktoplysninger.

 • Kurset og enhver form for markedsføring af kurset skal tydeligt oplyse om dit partnerskab med Shopify.


Afholdelse af kurset og kriterier for brugeroplevelse

 • Det skal være muligt at navigere i onlinekurser. Præsentationsformatet for offlinekurser skal følge et logisk flow.

 • Oplysninger om studerende og betalingsoplysninger skal være sikre.

 • Tilmelding og adgang til kurset skal være logisk og intuitivt.

 • Dit kursus skal afholdes af dig, enten via en mediekanal, der ejes af dig, eller et event med personligt fremmøde.

 • Markedsføringen af kurset skal svare til kursets faglige udbytte.

 • Deltagerne må ikke støde på låst eller lukket indhold, når de har købt adgang til kurset. Deltagerne skal have udleveret det, de er blevet lovet.

 • Lyd-og videokvaliteten skal være professionel og give et positivt indtryk af Shopify-brandet.


Kriterier for kursusindhold

 • Indholdets struktur skal være logisk og nem at følge.

 • Kursusoversigten skal definere klare læringsmål og resultater.

 • Prisen på kurset eller workshoppen skal være rimelig og i overensstemmelse med materialets kvalitet og længde.

 • Kursusindholdet er opdateret inden for de seneste 12 måneder.

 • Indholdet giver deltagerne realistiske forventninger og afspejler udfordringerne på realistisk vis ved at udvikle en succesfuld handelsvirksomhed. Du må ikke bruge beskeder som "bliv rig på ingen tid".

 • Indholdet adresserer målgruppens behov, udfordringer og indlæringskrav.

 • Indholdet underviser deltagerne i, hvordan Shopify tager hånd om udfordringer og tilbyder løsninger, der matcher deres virksomheds behov.

 • Der henvises til Shopify-produktet på en præcis måde, indholdet er afstemt efter Shopify-brandet og indeholder en klar afspejling af platformens funktioner, relevante brugsscenarier til den potentielle målgruppe og markedsspændene.

 • Kurset indeholder eksempler fra den virkelige verden (såsom casestudier) eller præsenteres af en erfaren Shopify-shopejer.

 • Hvis der henvises til statistikker, skal de være nøjagtige, opdaterede og gengivet korrekt.

 • Kursusindholdet skitserer en klar opfordring til handling samt de næste trin. F.eks. "Bliv Shopify-shopejer" efterfulgt af "Tilmeld dig her".

 • Kursusindholdet opfordrer deltagerne til at tilbyde deres kunder en brugercentreret oplevelse.


Krav til brands

 • Partneren udviser engagement for at inspirere iværksættere.

 • Shopify anser partneren som ærlig og imødekommende.

 • Partneren overholder alle retningslinjer for Shopifys henvisningsprogram.