Shopify Education Partners-program

Shopify Education Partner-programmet understøtter kurser af høj kvalitet, der er udarbejdet af partnere, og som underviser shopejere i at lancere eller skabe vækst i deres virksomheder. Hvis du bliver Education Partner, kan det hjælpe dig med at henvise nye shopejere til Shopify og øge dine chancer for at få en indtægt via Shopify-partnerprogrammet.

Fordele ved Shopify Education Partner-programmet

Muligheder inden for indtjening og kampagne:

 • Eksklusiv adgang til øgede udbetalinger
 • Eksklusiv adgang til kampagner, du kan tilbyde din målgruppe

Boost dine autoritet:

 • Øg din troværdighed som ekspert i Shopify-produkter
 • Få dit kursus til at skille sig ud fra andre i e-handelsbranchen
 • Fortæl dine deltager, at dit kursus er læringsoplevelse af højeste kvalitet
 • Bliv fremhævet på vores side Shopify Education Partner-fortegnelsen

Samarbejde og markedsføring:

 • Få eksklusiv adgang til kampagner og initiativer, der understøtter konverteringsraten for dine henvisninger
 • Få det officielle Shopify Education Partner-badge, som du kan bruge i din markedsføring af kurser
 • Få en Education Partner-specifik landingsside, og øg antallet af konverteringer ved at introducere dine henvisninger for Shopify med en personligt tilpasset mail efter tilmelding
 • Få vejledning af vores affiliateteam vedrørende bedste fremgangsmåder for oprettelse af kurser, kampagnestrategier og meget mere

Via din deltagelse i og dine resultater i Education Partner-programmet kan du blive inviteret til at deltage i vores Shopify Commerce Coach-program.

Krav til Shopify Education Partners

Alle Shopify-affiliates har mulighed for at blive Education Partne. Henvisningsresultater er en afgørende del af at være Education Partner. Vi prioriterer også fokus på prioriterede områder, hvis kurser opfylder og overstiger vores aktuelle standarder og afspejler Shopify på en positiv måde.

Forudkvalificerende faktorer

 • Du har henvist mindst 50 shopejere (betalende kunder) til Shopify inden for de seneste 12 måneder.
 • Dit kursus bruger ikke affiliate-links til at promovere andre platforme til e-handel.
 • Dit kursus og enhver form for markedsføring af kurset skal tydeligt oplyse om dit partnerskab med Shopify.
 • Alle erklæringer om og i dit kursus er sande, nøjagtige og kan bekræftes med kontaktoplysninger. Du vil muligvis blive bedt om at angive dit butikshandle med henblik på bekræftelse af påstande om resultater, f.eks. butikkens salgsvolumen.
 • Dit kursus opfylder vores kriterier for kursuslevering og -indhold.

Afholdelse af kurset og kriterier for brugeroplevelse

 • Brugeroplevelsen for både online- og offlinekurser skal følge et logisk flow.
 • Oplysninger om studerende og betalingsoplysninger skal være sikre.
 • Dit kursus skal afholdes af dig, enten via en mediekanal, der ejes af dig, eller et event med personligt fremmøde.
 • Markedsføringen af dit kursus skal svare til kursets faglige udbytte.
 • Deltagerne må ikke støde på låst eller lukket indhold, når de har købt adgang til kurset. Deltagerne skal have udleveret alt det indhold, de er blevet lovet.
 • Kursets lyd- og videokvalitet skal være professionel og give et positivt indtryk af Shopify-brandet.
 • Du har en tydeligt angivet og retfærdig refusionspolitik.
 • Kontaktoplysningerne til kundesupport er nemt tilgængelige, hvis deltagerne har forespørgsler.
 • Dit kursus eller din workshop er prissat rimeligt og afspejler materialets kvalitet og længde.

Kriterier for kursusindhold

 • Dit kursus indeholder en tydelig og tidlig opfordring til handling for tilmelding til Shopify ved at dirigere deltagerne til dit affiliate-link. Det kan f.eks. være "Bliv Shopify-shopejer" efterfulgt af "Tilmeld dig her".
 • Din kursusoversigt skal definere klare læringsmål og resultater.
 • Kursets indhold giver deltagerne realistiske forventninger og afspejler udfordringerne på realistisk vis ved at udvikle en succesfuld handelsvirksomhed. Du må ikke bruge beskeder som "bliv rig på ingen tid".
 • Der henvises til Shopify-produktet på en præcis måde, indholdet er afstemt efter Shopify-brandet. Kurset skal omfatte en klar afspejling af platformens funktioner, relevante brugsscenarier til den potentielle målgruppe og markedsspændene.
 • Hvis der henvises til statistikker, skal de være nøjagtige, opdaterede og gengivet korrekt.

Sådan bliver du Shopify Education Partner

Sådan bliver du Shopify Education Partner:

 1. Bekræft, at du opfylder kravene til Education Partner.

 2. Send din ansøgning til gennemgang.

 3. Hvis din ansøgning godkende, gennemgår Shopify-affiliateteamet indholdet i dit kursus for at kontrollere, at det kriterierne for kursuslevering, brugeroplevelse og kursusindhold, som er beskrevet på denne side.

 4. Hvis dit indhold overholder vores kvalitetsstandarder, vil du blive inviteret officielt til programmet.

Du modtager servicevilkårene for Shopify Education Partner-programmet og oplysninger om, hvordan du opretholder din berettigelse.

Opretholdelse af din berettigelse

Når du bliver godkendt til-programmet, er din status gyldig i et år, forudsat at du opfylder følgende betingelser.

Resultater og samarbejde

 • Du fortsætter med at henvise mindst 50 shopejere (betalende kunder) til Shopify i hver 12-måneders periode.
 • Du interagerer og kommunikerer aktivt med Shopify-affiliateteamet i årets løb via mailkorrespondance.

Halvårlig gennemgangsproces og Education Partner-badge

Når du er blevet godkendt til programmet, modtager du det godkendte Shopify Education Partner-badge (med en gyldighedsdato), som er designet for at støtte vores halvårlige fornyelsesproces.

Den halvårlige fornyelsesproces omfatter følgende kursusgennemgange i løbet af året:

 • 6 måneder efter den indledende godkendelse: Du skal gennemføre en selvdrevet gennemgang af dit kursusindhold.
 • 12 måneder efter den indledende godkendelse: Shopify-affiliateteamet foretager en årlig gennemgang af dit indhold.

Efter 12 måneder foretager vi ud over en indholdsgennemgang en resultatvurdering for at afgøre, om du er kvalificeret til programmet det efterfølgende år. Shopify-affiliateteamet kan i forbindelse med den årlige gennemgang sende dig kursusopdateringer, som skal være gennemført inden for 30 dage.

Hvis du ikke opfylder forventningerne til de årlige resultater, eller hvis du ikke gennemfører de påkrævede opdateringer inden for den tidsperiode, du har fået besked om, kan din status som Education Partner blive ophævet.