Retningslinjer for Shopifys henvisningsprogram

Hvis du vil deltage i Shopifys henvisningsprogram som affiliate, skal du acceptere og overholde Aftalen for Partnerprogrammet, retningslinjerne for FTC (eller tilsvarende retningslinjer for offentliggørelse i dit område) samt retningslinjerne for Shopify-brandet. Kontakt din Affiliate Manager, hvis du har spørgsmål vedrørende følgende oplysninger.

Aftalen for Partnerprogrammet

Når du tilmelder dig partnerprogrammet, accepterer du, at du er bundet af Aftalen for Partnerprogrammet. Aftalen indgås mellem dig, partneren og Shopify Inc. Shopify forbeholder sig retten til at opdatere og ændre aftalen når som helst. Shopify varsler væsentlige ændringer i rimelig tid på én eller flere af følgende måder: via e-mail, på Shopifys partnerblog eller i dit partnerkontrolpanel. Du kan også tjekke aftalen fra tid til anden for at se, om der er opdateringer eller ændringer, der påvirker dig.

En af de vigtigste dele af Aftalen for Partnerprogrammet er, at du som Shopify-affiliate ikke må fremsætte vildledende eller misvisende påstande, garantere indtjening eller love, at en potentiel shopejer får succes. Dine beskeder må ikke indeholde vendinger som "Deltag i mit kursus, og tjen et syvcifret beløb med Shopify", "Tjen 10.000 USD om måneden med Shopify" eller "Lancer din butik, og tjen penge fra den ene dag til den anden". Fremsættelse af urigtige eller vildledende udtalelser medfører, at din partnerkonto suspenderes eller afsluttes.

FTC's retningslinjer for offentliggørelse

Det er vigtigt, at Shopify-partnere er ærlige, etiske og åbne, når de taler om Shopify. Som Shopify-affiliate skal du følge de retningslinjer for offentliggørelse, der gælder for dit område. Alle amerikanske websites skal overholde retningslinjerne fra FTC.

Ifølge FTC (den amerikanske føderale handelskommision) skal det fremgå "klart og tydeligt", at du slår affiliate-links op som affiliate. Vi anbefaler, at du læser FTC's regler for compliance som affiliate, så du kan være sikker på, at dine beskeder overholder kravene.

Sørg for at følge disse generelle retningslinjer omkring offentliggørelse af din status som Shopify-affiliate:

  • For tweets på Twitter: I lyset af den begrænsede plads i et tweet kan det være tilstrækkeligt at tilføje hashtagget "#sponsored" (sponsoreret) eller "#ad" (annonce).
  • For andre sociale medier (Facebook, Instagram, blogopslag osv.): Det er obligatorisk at offentliggøre tilknytningen, men der er ikke noget bestemt format. Se nogle forslag i FTC's retningslinjer.
  • For vlogs eller YouTube-opslag: Offentliggørelsen skal tydeligt fremgå i selve videoen, enten mundtligt eller som tekst på skærmen (så længe dette vises længe nok til, at seeren har tid til at se, læse og forstå det). Det er ikke tilstrækkeligt at offentliggøre det på siden eller i beskrivelsen.

Retningslinjer for brands

Se Shopifys retningslinjer for brands for at sikre dig, at du bruger Shopifys brandingmaterialer korrekt. Når du bruger vores brandingmaterialer, accepterer du, at du er bundet af Shopifys retningslinjer for brug af varemærker. Alle overtrædelser af disse retningslinjer vil medføre opsigelse af din licens, din tilladelse til at bruge vores brandingmaterialer eller begge dele.