Private apps

Private apps er udviklet eksklusivt til din Shopify-butik (i modsætning til offentlige apps, som er udviklet til at fungere sammen med mange butikker). Du kan bruge private apps til at føje funktioner til din Shopify-administrator, få adgang til din butiks data direkte fra Shopifys API'er eller udvide din webshop til andre platforme ved hjælp af tilpassede butikslayouts.

Bemærk: Overvej at din eksterne udvikler om at udvikle en tilpasset app. Ligesom private apps er tilpassede apps udviklet eksklusivt til din butik, men de kræver ikke åben API-adgang til din butik eller adgang til din Shopify-administrator.

Private apps har forskellige brugsscenarier:

 • Skab en importør, der kan migrere dine data til Shopify fra Magento eller en anden udbyder. Du kan også migrere dine data med Shopify Import-appen.
 • Integrer din butiks data med en tilpasset løsning, som du bruger til at administrere ordrer, produkter eller lager uden for Shopify.
 • Tilbyd produkter fra din Shopify-butik i et tilpasset butikslayout, såsom en mobilapp, et website eller et videospil.

Du kan ikke oprette mere end fem private apps, hvis din butik er på et prøveabonnement. Ellers kan du oprette alle de private apps, du behøver. Se Shopifys dokumentation til udviklere.

Aktivér udvikling af private apps i Shopify-administratoren

Bemærk: Dokumentet Licensen og vilkårene for Shopify API'erne styrer din adgang til og brugen af Shopify API'erne. Sørg for, at du er bekendt med disse vilkår, før du opretter en privat app.

Hvis du vil arbejde med private apps, skal du først aktivere indstillingen for udvikling af private apps i din Shopify-administrator. Medarbejdere skal have tilladelserne Se private apps og Rediger oplysninger og tilladelser for privat app for at kunne aktivere denne indstilling. Du kan finde flere oplysninger under Medarbejdertilladelser.

Denne indstilling er som standard deaktiveret. Private apps har åben API-adgang til din butik og adgang til din Shopify-administrator. Hvis du vil give en privat app og dens udvikler dette niveau af tilladelser, skal du aktivere udvikling af private apps.

Bemærk: Når du har aktiveret udvikling af private apps, kan funktionen ikke deaktiveres. Hvis du har private apps i din butik som er udviklet før juli 2020, vil disse apps fortsat fungere, uden at du behøver at aktivere udvikling af private apps. Du kan stadig få adgang til disse apps i din Shopify-administrator, og du kan fjerne dem, hvis du ikke har brug for dem længere.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på din butik som butiksejeren.
 2. Gå til Apps i din Shopify-administrator.
 3. Klik på Administrer private apps.
 4. Klik på Aktivér private apps.
 5. Læs og kontrollér vilkårene, og klik derefter på Aktivér udvikling af private apps.

Når du har aktiveret udvikling af private apps, kan du generere nye legitimationsoplysninger til en privat app.

Hvis du vil give en samarbejdspartner eller en medarbejder mulighed for at oprette, redigere eller slette legitimationsoplysningerne for en privat app, skal du give dem tilladelserne Se privat app og Rediger oplysninger og tilladelser for privat app.

Generer legitimationsoplysninger i Shopify-administratoren

Når du har aktiveret udvikling af private apps i din Shopify-administrator, skal du generere de obligatoriske legitimationsoplysninger i Shopify-administratoren for din butik, som du vil knytte til din app.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer private apps.

 3. Klik på Opret privat app.

 4. Angiv navnet på din private app og en mailadresse, du kan kontaktes på, i afsnittet Appoplysninger.

  Shopify bruger mailadressen til at kontakte udvikleren, hvis der opstår et problem med den private app, såsom hvis en API-ændring vil ødelægge den.

 5. Vælg hvilke områder af din butik, som du vil give appen adgang til i afsnittet Admin API.

 6. Hvis du vil bruge Storefront API'en, skal du vælge Giv denne app tilladelse til at få adgang til dataene for dit butikslayout ved hjælp af Storefront API'en.

  1. Vælg hvilke butiksdata, du vil offentliggøre for appen i afsnittet Storefront API-tilladelser.

  Der er som standard valgt fire tilladelser: Læs produkter og kollektioner, Læs og rediger kunder, Læs og rediger betalingsprocesser samt Læs blogs og artikler.

Advarsel! Storefront API'en er en ikke-autoriseret offentlig API, hvilket betyder, at alle besøgende i din butik kan se de data, som du offentliggør for appen. Du bør kun bruge Storefront API'en, hvis du er klar til at løbe denne risiko, og du bør kun give tilladelser til den type data, som den private app har brug for.

 1. Når du er færdig, skal du klikke på Gem.

API-nøglen og adgangskoden til din app vises på skærmen.

Advarsel! Du skal behandle API-nøglen og adgangskoden på samme måde, som du ville behandle andre adgangskoder, da alle, der har adgang til disse legitimationsoplysninger har fuld API-adgang til butikken.

Den private app kan få adgang til din butiks data, når du har de obligatoriske legitimationsoplysninger.

Rediger Storefront API-tilladelserne for en privat app

Hvis din private app bruger Storefront API'en, kan du ændre hvilke områder af din butik, som appen har adgang til ved at ændre appens tilladelser.

Bemærk: Private apps kan holde op med at virke, hvis du ændrer deres tilladelser.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer private apps.

 3. Klik på navnet på den app, som du vil ændre tilladelserne for.

 4. Vælg hvilke butiksdata, du vil give appen adgang til under Storefront API-tilladelser i afsnittet Storefront API.

Der er som standard valgt fire tilladelser: Læs produkter og kollektioner, Læs og rediger kunder, Læs og rediger betalingsprocesser samt Læs blogs og artikler.

Advarsel! Storefront API'en er en ikke-autoriseret offentlig API, hvilket betyder, at alle besøgende i butikken kan se de data, som du offentliggør for appen. Du bør kun bruge Storefront API'en, hvis du er klar til at løbe denne risiko, og du bør kun give tilladelser til den type data, som den private app har brug for.

 1. Klik på Gem.

 2. Klik på Gem i den dialogboksen Du har foretaget ændringer af din app.

Rediger udviklers kontaktmail

Shopify bruger udviklerens kontaktmail til at kontakte udvikleren, hvis der er et problem med den private app, f.eks. når en ændring af API'en kan medføre, at appen ikke længere fungerer. For at sikre, at din app fortsætter med at fungere som forventet, skal du sørge for, at denne mailadresse er korrekt og opdateret.

Du kan ændre eller opdatere udviklerens mailadresse i Shopify-administrator:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator.
  1. Klik på Administrer private apps. 3. Klik på navnet på den app, du vil redigere. 4. Angiv udviklerens mailadresse i feltet Udviklers mail til nødstilfælde.

Slet en privat app

Du kan slette private apps, som du ikke bruger længere, fra siden Apps i din Shopify-administrator.

Bemærk: Når du har slettet en privat app, kan du ikke geninstallere den, medmindre du kontakter den udvikler, som har lavet den.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Apps i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Administrer private apps.

 3. Klik på ikonet slet ved siden af den app, du vil slette.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis