Ikke-understøttede apps

Nogle af de apps, du bruger i din butik, vil muligvis stoppe med at blive understøttet og holde op med at fungere på grund af ændringer i Shopifys API'er. Der vises en meddelelse i Shopify-administrator, når en app i din butik bruger en API, som ikke understøttes. Du kan administrere en ikke-understøttet app ved at kontakte appens udviklere eller finde en ny app i Shopify App Store, der kan erstatte den. Få mere at vide om at administrere ikke-understøttede apps.

Hvis en app, som du allerede har installeret, bliver inkompatibel med din butik, får du vist en Appmeddelelse i Shopify-administrator, der forklarer, hvilke butiksindstillinger der er inkompatible med appen.

Sådan kan understøttelsen af apps ophøre

En app kan holde op med at blive understøttet, hvis appens udviklere ikke holder sig opdateret om ændringer i Shopifys API'er. En API (Application Programming Interface) er et system, der gør det muligt at kommunikere med Shopify. De apps, du installerer i din butik, bruger Shopifys API'er til at hente og opdatere data i din butik og hjælper dig med at drive din virksomhed.

Der udgives en ny version af Shopifys API'er hver tredje måned. Disse versioner kan indeholde nye funktioner eller medføre ændringer eller udfasning af eksisterende funktioner. Hver version af en Shopify API fortsætter med at fungere i et år, før appudviklere skal opdatere deres apps til at bruge en nyere version.

Hvis en bestemt version af en Shopify API medfører en ændring, som medfører, at en app ikke fungerer, underretter vi udvikleren af den pågældende app, som derefter har ni måneder til at opdatere den. Efter ni måneder vil appen ikke længere blive understøttet og vil muligvis ikke fungere som forventet, hvis udvikleren ikke foretager de nødvendige ændringer.

Administration af ikke-understøttede apps

Udvikleren af en app er ansvarlig, der ikke understøttes, er ansvarlig for at opdatere appen. Du kan kontakte appudvikleren på forskellige måder, afhængigt af hvilken type app du bruger.

Shopify informerer udviklerne af offentlige apps og tilpassede apps om ændringer, der kan medføre, at apps ikke fungerer, så tidligt, at de har tid til at opdatere deres apps, før de ikke længere understøttes.

Hvis en app, du bruger, ikke længere understøttes, kan du kontakte udvikleren og bede vedkommende om at opdatere appen. Du kan også søge efter andre apps i Shopify App Store, hvis du ikke kan komme i kontakt med udvikleren eller har brug for at erstatte den app, du bruger.

Da disse apps vedligeholdes af tredjepartsudviklere, kan Shopify ikke foretage ændringer eller opdatere dem for dig.

Ikke-understøttede tilpassede apps

Når du opretter en tilpasset app i Shopify-administrator, knytter du en medarbejder- eller samarbejdspartnerkonto til den. Hvis du vil sikre, at udvikleren modtager disse advarsler, kan du gennemgå og opdatere den konto, der er knyttet til den tilpassede app på denne apps side med Appindstillinger.

Når en tilpasset app, som du bruger, ikke længere understøttes, skal du kontakte udvikleren af appen for at bede vedkommende om at opdatere den. Du bør også videresende eventuelle advarsler, du modtager til appudvikleren med det samme.

Hvis du ikke har en kontaktmail til udvikleren, eller du ikke ved, hvem der har udviklet en tilpasset app, som er oprettet i din Shopify-administrator, kan du kontakte Shopify Support. Hvis du ikke kan kontakte den oprindelige udvikler af appen, kan du ansætte en Shopify-partner, som kan hjælpe dig med at foretage de nødvendige ændringer.

Få mere at vide om at ansætte en Shopify-partner.

Hvis en tilpasset app ikke længere understøttes, og du ikke bruger den eller ikke har planer om at opdatere den, kan du slette appen for at afvise advarslen i Shopify-administrator.

Ikke-understøttede salgskanaler

Shopify informerer udviklerne af eventuelle salgskanaler hos tredjepart om ændringer, der kan medføre, at kanalerne ikke fungerer, så tidligt, at de har tid til at opdatere dem, før de ikke længere understøttes.

Hvis du bruger en salgskanal, som ikke understøttes længere, skal du kontakte udvikleren og bede vedkommende om at opdatere den. Hvis du ikke kan få kontakt til udvikleren, skal du afinstallere salgskanalen.

Da disse salgskanaler vedligeholdes af tredjepartsudviklere, kan Shopify ikke foretage ændringer eller opdatere dem for dig.

Installation af ikke-understøttede apps

Hvis du forsøger at installere en app, der ikke understøttes, kan du få en advarsel om, at appen muligvis ikke fungerer korrekt, eller at du ikke kan installere den. Du kan kontakte udvikleren og bede vedkommende om at opdatere appen, eller du kan finde en anden app i Shopify App Store.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis