Opgrader din onlinebetalingsproces

Du kan tilpasse din onlinebetalingsproces for at udvide dit brand, ændre meddelelser, vise tilbud og andet, der forbedrer kundeoplevelsen. For at sikre, at dine tilpasninger er kompatible med de ændringer, Shopify løbende foretager, skal du opdatere din betalingsproces regelmæssigt.

Inden du foretager denne opgradering, skal du gøre følgende:

 1. Få vist et eksempel på den nye betalingsproces og test, hvordan kunden oplever betalingsprocessen. Afhængig af hvilke tilpasninger du har foretaget i din betalingsproces, skal du muligvis foretage ændringer i filen checkout.liquid, inden du kan opgradere.
 2. Når du er tilfreds med dine ændringer, kan du opgradere din butik, så den benytter den nye Shopify-betalingsproces.

Få vist et eksempel på din betalingsproces, og test for fejl

Inden du opgraderer din butik, så den benytter den nye version af betalingsprocessen, skal du sørge for at gennemgå forhåndsvisninger af ændringerne.

Lad som om du er kunde, og opret testbetalingsforløb. Hvis du finder fejl i forbindelse med disse tests, er nogle af dine tilpassede betalingsfunktioner i modstrid med andre forbedringer i den nye version. Hvis der er tilfældet, skal du foretage ændringer i filen checkout.liquid, før du opgraderer.

Løsning af fejl

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Webshop > Temaer i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Handlinger, og klik derefter på Dupliker.
 3. Find dit kopierede tema under Flere temaer, og klik derefter på Handlinger > Rediger kode. Foretag dine ændringer, og test ændringerne ved hjælp af denne kopierede og ikke udgivne version af dit tema.

Bemærk: Når du foretager ændringer i et tema eller tester et tema, skal du kopiere temaet og arbejde med kopien. temaet og arbejde med kopien. Hvis du laver en fejl, mens du arbejder med kopien, kan du slette kopien og tage en ny kopi af det oprindelige tema, uden at det påvirker dine kunder.

 1. Åbn filen checkout.liquid.

 2. Få vist en forhåndsvisning af filen checkout.liquid fra dit duplikerede tema ved hjælp af den nye Shopify-betalingsproces:

  1. Gå siden Opgrader betalingsproces i Shopify-administratoren, klik på Forhåndsvisning af betalingsside, og vælg derefter det duplikerede tema.
  2. Fuldfør testordrer i forhåndsvisningen.

Hvis du støder på fejl eller oplever problemer med betalingsprocessen udseende, skal du rette disse i filen checkout.liquid.

Opgrader til den nye Shopify-betalingsproces

Opgraderingen af din betalingsproces består af to trin, der kræver, at du opgraderer Shopifys betalingsproces og erstatter det aktuelle, udgivne tema med en kopi, der indeholder dine ændringer.

Vælg at opgradere på et tidspunkt, hvor der er mindre travlt (f.eks. tidligt om morgenen, sent om aftenen eller i weekenden) for at minimere eventuelle afbrydelser.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Opgrader betalingsproces på siden Opgradering af betalingsproces. Du finder knappen nederst på siden.

 2. Hvis du stødte på fejl under første forhåndsvisning af dit tema, skal du sikre dig, at de er blevet løst (se Løsning af fejl ovenfor). Udgiv herefter dit opdaterede, duplikerede tema:

  1. Klik på Temaer i din Webshop.
  2. Find det kopierede tema, og klik på Handling > Udgiv.

Din betalingsproces er opgraderet, og det kopierede tema er nu dit aktuelle tema.

Nyheder i Shopifys betalingsproces

Den nye version af Shopifys betalingsproces indeholder følgende ændringer og nye funktioner:

 • Liquid-variabler for rabatter
 • Tilmelding til Shop
 • Ordreændringer
 • Forbedringer af tilgængelighed
 • Margen blev fjernet
 • Visning af betalingsmetode
 • Pladsholderstrenge er blevet fjernet
 • Visning af gemt kundeadresse
 • 3D Secure-godkendelse
 • Yderligere ændringer i JavaScript-felt i Google Analytics
 • CSS-ændringer
 • Fejlmeddelelser

Liquid-variabler for rabatter

Der er indført flere nye Liquid-variabler med relation til visning af rabatter i betalingsprocessen. Disse ændringer sørger for, at automatiske og scriptbaserede rabatter vises på en sådan måde, at det giver mening for dine kunder.

Tabel, der viser nye Liquid-variabler
Variabel Definition
checkout.cart_level_discount_applications Returnerer en matrix med eventuelle indkøbskurvspecifikke rabattildelinger for betalingsprocessen.
line_item.discount_allocations Returnerer en liste over alle rabattildelinger, der indeholder rabatbeløbet og en reference til den overordnede rabattildeling. line_item.discount_allocations er tilgængelig for varelinjer i indkøbskurve, betalinger, ordrer og ordrekladder.
line_item.final_line_price Returnerer den samlede pris for alle varer i varelinjen. Dette svarer til line_item.final_price ganget med line_item.quantity.
line_item.final_price Returnerer prisen for varelinjen, inklusive alle rabatbeløb på linjeniveau.
line_item.line_level_discount_allocations Returnerer en liste med tildeling af linjespecifikke rabatter med beløbet efter rabat og en reference til den overordnede rabattildeling. line_item.line_level_discount_allocations er tilgængelig på varelinjer i indkøbskurve, på betalingssider, på ordrer og på ordrekladder.
line_item.total_discount Returnerer det samlede beløb for alle rabatter, der er anvendt på varelinjen. Denne attribut har kun en værdi, hvis du bruger appen Script Editor.

Tilmelding til Shop

Der er tilføjet et dedikeret telefonnummerfelt på ordrestatussiden. Kunderne bliver bedt om at indtaste et mobilnummer for at kunne modtage opdateringer vedrørende levering via sms. Disse sms'er indeholder også et link til Shop-appen.

Ordreændringer

Når ordreredigering gøres tilgængelig for Shopify Plus-shopejere, vil det give mulighed for at opkræve yderligere udestående betalinger for redigerede ordrer ved hjælp af Shopify-betalingsprocessen. Der er foretaget nogle ændringer på betalingssiden for at sikre, at den fungerer efter hensigten:

 • Kunden kan ikke ændre sine kontaktoplysninger, leveringsadresse eller leveringsmetode.
 • Yderligere linjeelementer, der angiver ordretotalen og det beløb, der allerede er betalt for.
 • Knappen Fuldfør køb ændres til Betal nu. I alt ændres til Beløb til betaling.
 • I stedet for de brødkrummeoplysninger, der viser, hvor kunden befinder sig i betalingsprocessen, vil kunden se et banner, der kan skjules, og som indeholder yderligere oplysninger om ordren: - Det yderligere betalingsbeløb.
  • Produkter, der er blevet føjet til eller fjernet fra ordren.
  • Ordrenummeret.

Billede, der viser betalingssiden, når der er behov for yderligere betalinger

Disse ændringer træder kun i kraft, når en ordre er blevet redigeret og kræver en yderligere betaling fra kunden.

Hvis dine betalingstilpasninger anvender brødkrummen til at identificere det aktuelle trin i betalingsprocessen, skal du bruge objektet Shopify.Checkout.step i stedet. Du kan få mere at vide under Trinidentifikation.

Forbedringer af tilgængelighed

Der er foretaget flere ændringer i betalingsprocessen for at sikre overholdelse af standarder for webtilgængelighed. Det gør det nemmere at navigere i betalingsprocessen for kunder, der bruger tilgængelighedsteknologi, f.eks. skærmlæsere.

 • Brødkrummer er nu integreret i et nav-element i alle betalingstrin. Attributten aria-current er flyttet til li-elementet fra span-elementet.
 • Ordreoversigter er nu placeret i et aside-element.
 • Rabatkodefelt-id'et for mobilkunder er ændret fra checkout_reduction_code til checkout_reduction_code_mobile i alle betalingstrin.
 • Der er føjet tilgængelighedsattributter kortet for siden Tak og siden Ordrestatus. Kortet indeholder nu role=region og aria-label med leveringsadressen.
 • step og step__section wrapper-divs er blevet tilføjet på siderne Ordrestatus, Ikke på lager og Tak.
 • Der føjet semantiske HTML5-elementer til betalingsprocessen, og role-attributter er blevet opdateret. - Ordreoversigten er nu integreret i et aside-element.
  • Div-tagget for .main__header er nu et sidehovedelement med role=banner.
  • Div-tagget for .main__content er nu et hovedelement med role=main.
  • Div-tagget for .main__footer er nu et sidefodselement med role=contentinfo.
  • Div-tagget for banner er nu e et sidehovedelement med role=banner.

Margen blev fjernet

På siderne Ordrestatus, Ikke på lager og Tak er der fjernet mellemrum mellem butikkens navn og ordrenummeret. Denne ekstra margen er fjernet fra afsnittet div.section.section--page-title.

Visning af betalingsmetode

Det samlede beløb for en ordre vises nu for kunder i afsnittet Betalingsmetode på ordrestatussiden.

Pladsholderstrenge er blevet fjernet

Felterne E-mailpladsholder og E-mail- eller telefonpladsholder er blevet fjernet for sprogindstillingerne i dine temaindstillinger. Alle nødvendige ændringer kan foretages i felterne E-maillabel og E-mail- eller telefonlabel. Hvis du vil have adgang til disse felter, skal du gå til Webshop > Temaer og derefter klikke på Handlinger > Rediger sprog > Betaling og system.

Visning af gemt kundeadresse

Den måde, som gemte adresser vises på ved betaling for kunder, der er logget ind, er ændret.

Adresseindstillingerne vises i følgende rækkefølge:

 1. Den adresse, der er gemt som standard.
 2. De senest tilføjede adresser, fra nyeste til ældste.
 3. Muligheden for at bruge en ny adresse.

Rullemenuen viser højst fem adresser.

3D Secure-godkendelse

3D Secure-teknologi giver et ekstra sikkerhedslag, som kunderne skal fuldføre, før de kan gennemføre deres køb, og støtter tjenester som Verified by Visa, Mastercard Identity Check eller Amex SafeKey. Under betaling kan nogle kunder blive omdirigeret til deres banks portal med henblik på yderligere godkendelse. Du kan få mere at vide om dette under Forstå PSD2 og Stærk kundeautentifikation.

Shopejere i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og Storbritannien kan bruge Cardinal til at tilbyde 3D Secure-betalinger. Du kan få mere at vide under 3D Secure med Cardinal.

Beslutningen om, hvilke betalinger der kræver yderligere godkendelse, træffes af banken og kan ikke styres via Shopify-administratoren. Der kræves ingen handling for at aktivere denne ændring.

Yderligere ændringer i JavaScript-felt i Google Analytics

JavaScript, som er angivet i afsnittet Yderligere Google Analytics-JavaScript i din Shopify-administrator under Webshop > Præferencer er føjet til betalingsprocessen som en ikke-synlig iFrame. Dette påvirker ikke den JavaScript, der bruges til analyseformål, men forhindrer, at der foretages andre ændringer i betalingsprocessen. Hvis du vil føje tilpasset JavaScript til din betalingsproces af andre grunde, kan tilføje den direkte i checkout.liquid-filen.

CSS-ændringer

heading-* og text-container-CSS-klasserne er tilføjet i alle betalingstrin.

Fejlmeddelelser

Der er tilføjet et fejlbanner, som giver kunderne besked, når deres valgte betalingsmetode for hurtig betaling ikke er tilgængelig. Dette banner vises øverst i trinnet Kontaktoplysninger i betalingsprocessen.

Fejlbanneret, der informerer kunderne om, at en tidligere leveringspris ikke længere er gyldig, er blevet flyttet. Dette banner vises nu direkte over de tilgængelige leveringsmuligheder.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis