Told

Told er omkostninger i forbindelse med køb af et produkt, der leveres fra et andet land. Når internationale kunder køber et produkt i din butik, kan de i deres eget land blive opkrævet told af forsendelsen.

Hos nogle fragtfirmaer kan du betale tolden, så dine kunder ikke behøver at betale noget ved levering. Hvis du betaler tolden, kan du i din planlægning inkludere denne udgift som en del af din produktpris, eller du kan opkræve gebyrerne i forbindelse med betalingsprocessen.

Told kan betales af kunderne ved levering. Hvis dine kunder eventuelt skal betale told, skal du sørge for at fortælle dem det på forhånd. Ellers kan kunder afvise at betale uforudsete omkostninger, og dine forsendelser kan ende med at blive returneret.

Du kan føje oprindelsesland eller -område samt HS-koder (harmoniseret systemkode) til dine produkter i Shopify-administratoren. Få mere at vide om HS-koder.

Sådan beregnes told

Told er importafgifter, der opkræves af toldvæsenet i modtagerlandet. Toldsatsen er baseret på flere faktorer:

 • den deklarerede værdi af produktet og leveringsomkostninger
 • produktkategorien som fastlagt af HS-koden
 • oprindelseslandet eller -området
 • destinationslandets toldsatser
 • gældende handelsaftaler

Der kan føjes andre gebyrer til det overslag over told, som fås via en tredjepartsapp:

 • Importafgifter – Indenlandske skatter betalt til destinationslandet.
 • Yderligere gebyrer – Gebyrer, som fragtfirmaet fakturerer for tjenesteydelser i forbindelse med import som f.eks. kontakt med en toldspeditør, opkrævning af importgebyrer fra kunder eller forudgående beregning af importgebyrer.

Føj oprindelsesland eller -område og HS-koder til dine produkter

Hvis du vil vise dine internationale kunder de anslåede toldomkostninger ved betaling, skal du redigere dine produktoplysninger, så de indeholder oprindelsesland eller -område samt HS-koden. Du kan også føje HS-kode og oprindelsesland eller -område til dine produkter ved hjælp af programmet til masseredigering eller importere dem ved hjælp af en CSV-fil.

Fremgangsmåde:

Opkrævning af told og importskatter fra kunder

Når du har tilføjet oprindelsesområde og HS-koder, kan du beslutte dig for, hvordan du vil anslå omkostningerne og tilføje en opkrævning for told og importskatter under betalingsprocessen.

Beregning af opkrævning for told og importskatter under betalingsprocessen ved hjælp af en tredjepartsapp

Du kan vise de anslåede omkostninger for told og importskatter for en ordre i betalingsprocessen ved hjælp af en tredjepartsapp fra Shopify App Store. Denne type app bruger produktoplysninger, f.eks. oprindelsesland eller -område samt HS-koden for et produkt, til at beregne told og importskatter. Tredjepartsapps opkræver muligvis yderligere tilbagevendende gebyrer eller transaktionsgebyrer.

Opkrævning af told og importskatter ved betaling

Du kan muligvis opkræve told og importskatter i din butiks betalingsproces, hvis din butik opfylder følgende krav:

 • har Advanced Shopify- eller Shopify Plus-abonnementet
 • bruger en anden leveringstjeneste end Shopify Shipping
 • bruger ikke Shopifys distributionsnetværk
 • har HS codes angivet for produkter

Kontakt Shopify Support for at få mere at vide om betaprogrammet.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis