Told

Told er omkostninger i forbindelse med køb af et produkt, der leveres fra et andet land. Når internationale kunder køber et produkt i din butik, kan de i deres eget land blive opkrævet told af forsendelsen.

Hos nogle transportfirmaer kan du betale tolden, så dine kunder ikke behøver at betale noget ved levering. Hvis du betaler tolden, kan du i din planlægning inkludere denne udgift som en del af din produktpris, eller du kan opkræve gebyrerne i forbindelse med betalingsprocessen.

Told kan betales af kunderne ved levering. Hvis dine kunder eventuelt skal betale told, skal du sørge for at fortælle dem det på forhånd. Ellers kan kunder afvise at betale uforudsete omkostninger, og dine forsendelser kan ende med at blive returneret.

Du kan også vise anslåede toldomkostninger i betalingsprocessen ved hjælp af en tredjepartsapp fra Shopify App Store. Denne type app bruger dine produktoplysninger, f.eks. oprindelsesland eller -område og HS-koden for et produkt, til at beregne toldomkostninger. Tredjepartsapps opkræver muligvis yderligere tilbagevendende gebyrer eller transaktionsgebyrer.

Du kan føje landekode eller oprindelses- og HS-kode (harmoniseret systemkode) til dine produkter i din Shopify-administrator. Få mere at vide om HS-koderne fra Verdenstoldorganisationen, WCO.

Sådan beregnes told

Told er importafgifter, der opkræves af toldvæsenet i modtagerlandet. Toldsatsen er baseret på flere faktorer:

  • den deklarerede værdi af produktet og leveringsomkostninger
  • produktkategorien som fastlagt af HS-koden
  • oprindelseslandet eller -området
  • destinationslandets toldsatser
  • gældende handelsaftaler

Der kan føjes andre gebyrer til det overslag over told, som fås via en tredjepartsapp:

  • Importafgifter – Indenlandske skatter betalt til destinationslandet.
  • Yderligere gebyrer – Gebyrer, som transportfirmaet fakturerer for tjenesteydelser i forbindelse med import som f.eks. kontakt med en toldspeditør, opkrævning af importgebyrer fra kunder eller forudgående beregning af importgebyrer.

Føj oprindelsesland eller -område og HS-koder til dine produkter

Hvis du vil vise dine udenlandske kunder de anslåede toldomkostninger betalingsprocessen, skal du redigere dine produktoplysninger, så de indeholder oprindelsesland eller -område og HS-koden. Du kan også føje HS-kode og oprindelsesland eller -område til dine produkter ved hjælp af programmet til masseredigering eller importere dem ved hjælp af en CSV-fil.

Fremgangsmåde:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis