Geolocation

Appen Geolocation giver dine kunder anbefalinger til sprog og valuta baseret på deres geografiske lokation samt sproget i deres browser eller på deres enhed. Denne funktion giver kunderne mulighed for at se din butik på deres foretrukne sprog og betale med deres foretrukne valuta. Appen Geolocation tilføjer også en vælger i sidefoden i din webshop, så dine kunder kan vælge deres sprog og valuta.

Når en kunde accepterer eller afviser en anbefalinger til ændring af valuta, vil han eller hun ikke se anbefalinger til valutavalg i din butik igen i 14 dage. Ventetiden nulstilles, hvis kunden rydder sine cookies. Anbefalinger til sprog vises i hver ny session.

Krav til brug af appen Geolocation

Hvis du vil bruge appen Geolocation, skal du sælge på flere sprog og/eller i flere valutaer. Appen Geolocation giver kun anbefalinger for de sprog og/eller valutaer, du har aktiveret.

Geolocation anbefaler kun de sprog og valutaer, som du har aktiveret i din butik. Hvis du ikke bruger nogen af disse Shopify-funktioner, kan du ikke bruge Geolocation til at lave anbefalinger. Få mere at vide om internationalt salg.

Installer appen Geolocation

 1. Gå til appsiden for Geolocation.
 2. Klik på Tilføj app. Hvis du ikke er logget ind på din Shopify-konto, bliver du bedt om at logge ind.
 3. Klik på Installer app.

Du kan fjerne appen Geolocation fra din butik ved at følge disse trin:

Du behøver ikke at fjerne ubrugte kodestykker fra din temaskabelon, når du har afinstalleret appen Geolocation.

Se forhåndsvisning af anbefalinger til valuta og sprog

Du kan se en forhåndsvisning af dine anbefalinger til valuta og sprog i appen Geolocation, inden du udgiver dem i din butik.

Hvis du vil se forhåndsvisninger af anbefalinger i din butik, kommer appen Geolocation ikke med anbefalinger, når du gennemser med butikkens standardvaluta og -sprog. Hvis du f.eks. har en butik med USD som standardvaluta og engelsk som standardsprog, vil der ikke blive vist nogen anbefalinger, når du besøger butikken i USA, da butikken allerede matcher dine præferencer.

Forhåndsvisning af anbefalinger fungerer ikke, hvis du allerede befinder dig på en lokation eller bruger en valuta, der svarer til standardsproget og -valutaen for din butik. Brug en VPN-tjeneste til at simulere gennemsyn fra et andet land for at se en forhåndsvisning af anbefalinger fra specifikke lokationer.

Udgiv anbefalinger

Hvis du udgiver valutaen og sproget og anbefalingerne, er de tilgængelige i din butik. Hvis din butik f.eks. er placeret i USA, er din standardvaluta sandsynligvis USD, og dit standardsprog er engelsk. Appen Geolocation vil så anbefale brugere fra Frankrig at gennemse med euro og på fransk, hvis disse muligheder er aktiveret i dine afsnit for valuta og sprog. Hvis du ikke har aktiveret disse valuta- og sprogmuligheder, vil din butik fortsat vise standardvalutaen og -sproget.

Bemærk: Appen Geolocation giver anbefalinger til besøgende i din butik og justerer ikke automatisk valuta og sprog i forhold til den besøgendes lokation.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Klik på Udgiv under Anbefalinger.

Statussen ændres til "Udgivet i din webshop". Dine kunder kan som standard se alle dine udgivne sprog og valutaer. De kan vælge det sprog og den valuta, som de foretrækker at se butikken i.

Hvis du klikker på Annuller udgivelse, ændres statussen til "ikke udgivet i din webshop", og anbefalingerne fjernes.

Tilpas indstillinger for anbefalinger

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Klik på Tilpas i afsnittet Anbefalinger.
 4. Tilpas anbefalingerne.
 5. Klik på Gem.

Udgiv vælgere

Bemærk: Hvis din webshop bruger et tema, der har integrerede valuta- og sprogvælgere, som f.eks. Debut eller Brooklyn, skal du deaktivere disse integrerede vælgere i dine temaindstillinger for at undgå duplikerede vælgere i din webshop.

Vælgere giver dine besøgende mulighed for at vælge deres sprog og valuta når som helst. Du kan tilføje valuta- og sprogvælgere i sidefoden i din webshop.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Klik på Udgiv under Vælgere.
 4. Klik på Gem.

Hvis du klikker på Annuller udgivelse, ændres statussen til "Ikke udgivet i din webshop", og vælgerne fjernes.

Tilpas indstillinger for vælgere

Du kan ændre placeringen af sprog- og valutavælgeren i sidefoden.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Klik på Tilpas under Vælgere.
 4. Vælg Venstre, Centreret eller Højre.
 5. Klik på Gem.

Dine anbefalinger for sprog og valuta vises i sidefoden i din butik.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis