Geolocation

Appen Geolocation giver dine kunder anbefalinger til sprog og land baseret på deres geografiske lokation samt sproget i deres browser eller på deres enhed. Dette giver kunderne mulighed for at se din butik på deres foretrukne sprog og betale med deres foretrukne valuta baseret på det valgte land. Appen Geolocation tilføjer også en vælger i sidefoden i din webshop, så dine kunder kan vælge deres sprog og land.

Når en kunde accepterer eller afviser en anbefaling til et andet land eller område, vil han eller hun ikke se flere anbefalinger i din butik i 14 dage. Ventetiden nulstilles, hvis kunden rydder sine cookies. Anbefalinger til sprog vises i hver ny session.

Krav til brug af appen Geolocation

Hvis du vil bruge Geolocation-appen, skal du sælge på flere sprog og i flere valutaer. Geolocation-appen tilbyder kun anbefalinger for de sprog og lande, som du har aktiveret. Hvis du ikke bruger nogen af disse Shopify-funktioner, kan du ikke bruge Geolocation til at lave anbefalinger. Få mere at vide om internationalt salg.

Installer appen Geolocation

 1. Gå til appsiden for Geolocation.
 2. Klik på Tilføj app. Hvis du ikke er logget ind på din Shopify-konto, bliver du bedt om at logge ind.
 3. Klik på Installer app.

Vis anbefalinger

Hvis du vil gøre anbefalinger til land og sprog tilgængelige i din butik, skal du opdatere indstillingerne i Geolocation-appen. Hvis din butik f.eks. ligger i USA, vil dit standardland være USA med valutaen USD, og dit standardsprog vil være engelsk. Hvis du har aktiveret Frankrig for flere valutaer og har aktiveret sproget fransk, vil Geolocation-appen anbefale, at besøgende fra Frankrig vælger euro og fransk. Hvis du ikke har aktiveret disse valgmuligheder for land og sprog, vil din butik forblive i standardlandets valuta og sprog.

Bemærk: Geolocation-appen giver anbefalinger til besøgende i din butik og justerer ikke automatisk et land eller et sprog ud fra den besøgendes lokation. Kunderne skal acceptere anbefalingerne for at ændre et sprog og en valuta.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Gå til Anbefalinger, og vælg Vis anbefalinger.

Statussen ændres til Udgivet i din webshop. Dine kunder kan som standard se alle dine udgivne sprog og valutaer. De kan vælge det sprog og den valuta, som de foretrækker at se butikken i.

Hvis du fjerner markeringen af Vis anbefalinger, ændres statussen til Ikke udgivet i din webshop, og anbefalingerne fjernes.

Tilpas indstillinger for anbefalinger

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Klik på Tilpas i afsnittet Anbefalinger.
 4. Tilpas anbefalingerne.
 5. Klik på Gem.

Se forhåndsvisning af anbefalinger til land og sprog

Du kan se en forhåndsvisning af dine anbefalinger til land og sprog i appen Geolocation, inden du udgiver dem i din butik.

Du kan ikke se en forhåndsvisning af anbefalingerne til land og sprog, når du besøger din butik, hvis du allerede befinder dig i et land, der er det samme som din butiks standardland og -sprog. Hvis du f.eks. har en butik med USA (USD$) som standardland og engelsk som standardsprog, vil du ikke se nogle anbefalinger i din butik, hvis du besøger den fra USA. Det skyldes, at butikken allerede matcher dine præferencer. Brug en VPN-tjeneste til at simulere besøg fra et andet land for at se forhåndsvisninger af anbefalinger for specifikke lokationer.

Vis vælgere

Bemærk: Hvis din webshop bruger et tema, der har integrerede valuta- og sprogvælgere, som f.eks. Debut eller Brooklyn, skal du deaktivere disse integrerede vælgere i dine temaindstillinger for at undgå duplikerede vælgere i din webshop.

Vælgere giver dine besøgende mulighed for at vælge deres sprog og land når som helst. Du kan tilføje lande- og sprogvælgere i sidefoden i din webshop.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Under Vælgere skal du vælge Vis vælgere.
 4. Klik på Gem.

Hvis du fjerner markeringen af Vis vælgere, ændres statussen til Ikke udgivet i din webshop, og vælgerne fjernes.

Tilpas indstillinger for vælgere

Du kan ændre placeringen af sprog- og landevælgeren i sidefoden.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps i din Shopify-administrator.
 2. Klik på Geolocation.
 3. Klik på Tilpas under Vælgere.
 4. Vælg Venstre, Centreret eller Højre.
 5. Klik på Gem.

Dine anbefalinger for sprog og land vises i sidefoden i din butik.

Afinstaller appen Geolocation

Du kan fjerne appen Geolocation fra din butik ved at følge disse trin:

Du behøver ikke at fjerne ubrugte kodestykker fra din temaskabelon, når du har afinstalleret appen Geolocation.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis