Salg på flere sprog

Kunder over hele verden elsker at se indhold på deres modersmål. Hvis du oversætter indholdet af din butik, kan det føre til øget salg, da dine internationale kunder bedre vil kunne forstå din markedsføring, dine produktoplysninger, din levering og dine politikker for returnering. Få mere at vide om internationalt salg.

Du kan aktivere flere sprog fra din Shopify-administrator for at oprette separate webadresser til dit oversatte indhold. Når kunder kommer til en oversat webadresse, viser din butik automatisk den oversatte version, hvis der findes en sådan.

Når der ikke findes en oversættelse, vises indholdet i din webshop på dit primære sprog. Du kan oversætte indholdet af din webshop ved at tilføje dine egne oversættelser ved hjælp af CSV-filer. Du kan også bruge en kompatibel tredjepartsapp. Når butikken er oversat, kan kunderne gennemse din butik, betale samt modtage meddelelser på deres lokale sprog.

Betingelser

Du skal gøre følgende, hvis du vil sælge på flere sprog:

 • Et Shopify-abonnement, der giver mulighed for at sælge på flere sprog.

 • Et tema, der er kompatibelt med salg på flere sprog. Alle de gratis temaer fra Shopify er kompatible. Du skal muligvis opdatere dit tema, så det bliver kompatibelt med salg på flere sprog. Hvis du bruger et tema fra tredjepart og vil vide om det er kompatibelt, kan du kontakte dine temaudviklere.

 • Et tema med en sprogvælger. Hvis du bruger et andet tema eller en ældre version af det, kan du tilføje en sprogvælger ved hjælp af Shopifys Geolocation-app.

Tilføj nye sprog

Sørg for, at din butik opfylder Kravene for salg på flere sprog, inden du går i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Sprog.

 2. Klik på Tilføj sprog i Oversatte sprog.

 3. Vælg et sprog i rullemenuen, og klik derefter på Tilføj.

 4. Klik på Besøg Shopify App Store, og følg trinnene til installering af en oversættelsesapp i din butik.

 5. Følg trinnene i appen for at oversætte indholdet i din webshop og udgive nye sprog.

 6. Klik på Forhåndsvisning for at se forskellige sprog i din webshop. Du kan både se en forhåndsvisning af udgivne og ikke-udgivne sprog.

Administrer sprog

Når du har udgivet andre sprog, kan du administrere, hvilke der udgives i din Shopify-administrator. Du kan også annullere udgivelsen af et sprog. Dette skjuler sproget for dine kunder. Alle links til butikken på dette bestemte sprog resulterer i en 404-fejl "Siden blev ikke fundet".

Hvis du er sikker på, at du ikke har brug for oversættelser på dette sprog, kan du også vælge at slette det. Når du sletter et sprog, sletter du ikke alle dets oversættelser. Dette betyder, at oversættelserne vil blive gendannet, hvis du genaktiverer sproget på et senere tidspunkt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Sprog.

 2. Klik på Udgiv sprog under Oversatte sprog, hvis du vil gøre dine oversættelser tilgængelige i din butik. Klik på Annuller udgivelsen af sprog, hvis du vil fjerne sprog, der ikke skal være tilgængelige i din butik. Klik på Slet for at slette alt oversat indhold i din webshop på et bestemt sprog.

 3. Klik på Gem.

Hvis din Shopify-butik har Shopify-abonnementet, Advanced Shopify-abonnementet eller Shopify Plus-abonnementet, skal du tildele nyligt udgivne sprog til et domænei din webshop, hvis de skal vises i din storefront. Du skal fuldføre denne opgave, selv om du kun bruger et enkelt domæne.

Tilføjelse af oversatte sprog ved hjælp af CSV-filer

Du kan importere oversat indhold i CSV-filer. Hvis du importere dine egne oversættelser ved hjælp af CSV-filer, kan du administrere dine oversatte sprog uden at bruge en oversættelsesapp fra tredjepart.

Begrænsninger:

 • Du kan ikke oversætte ressourcetags.
 • Hvis du bruger en tredjepartsapp, understøtter din app muligvis ikke salg på flere sprog som standard. Hvis du er i tvivl om, om appen understøtter flere sprog, kan du kontakte udvikleren af appen.
 • Hvis du ændrer et produkts handle, understøttes webadresserne til omdirigering for dette produkt ikke for sprogspecifikke webadresser.
 • Du kan ikke oversætte produktwebadresser. Produktwebadresser forbliver på det sprog, de er oprettet på, også selvom en kunde ser dit website på et andet udgivet sprog.

Følgende trin på højt niveau beskriver processen til eksport, redigering og import af oversatte sprog ved hjælp af CSV-filer.

Trin 1: Tilføj et sprog

Tilføj et nyt sprog i din butik.

Trin 2: Eksportér din CSV-fil

Eksportér en CSV-fil, der indeholder alt indhold, der kan oversættes, for et sprog.

Trin 3: Tilføj dine oversættelser

Tilføj dine oversættelser direkte i kolonnen Oversat indhold i den eksporterede CSV-fil, og gem derefter dine ændringer. Du behøver ikke at ændre værdierne i nogen af de andre kolonner i CSV-filen.

Trin 4: Importér din CSV-fil

Importér din ændrede CSV-fil til din Shopify-administrator.

Eksportér CSV-filen med oversættelser

Du kan eksportere en CSV-fil fra din Shopify-administrator, som indeholder den aktuelle liste med oversættelser for de sprog, du vælger. Du får tilsendt CSV-filen via mail.

CSV-filen indeholder følgende kolonner:

 • TypeRessourcetypen, f.eks. Produkter, Artikler, Kollektioner, Sider eller Blogs.
 • Identifikation – Ressource-id'et.
 • FeltFeltet, f.eks. title, body_html eller meta_title.
 • Landestandard – Det sprog, som indholdet oversættes til.
 • Status – Identificerer, om oversættelsen er forældet.
 • Standardindhold – Det oprindelige indhold, som skal oversættes.
 • Oversat indhold – Det oversatte indhold. Du kan føje dit oversatte indhold til denne række.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Sprog.

 3. Klik på Eksportér.

 4. Vælg det sprog, du vil eksportere. Du kan vælge Alle sprog for at eksportere oversættelserne for alle de sprog, du understøtter.

 5. Vælg en af følgende valgmuligheder:

 6. Klik på Eksportér. Den eksporterede CSV-fil sendes til dig via mail.

Importér CSV-filen med oversatte sprog

Når du eksporterer og redigerer din CSV-fil med oversættelser, kan du importere den til din Shopify-administrator for at opdatere det oversatte indhold til din webshop.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Sprog.

 3. Klik på Importér.

 4. Klik på Tilføj fil, og naviger derefter til din CSV-fil med oversættelser.

 5. Markér Overskriv eksisterende oversættelser, hvis du vil have, at det oversatte indhold i din CSV-fil skal erstatte eksisterende oversættelser. Fjern markeringen af Overskriv eksisterende oversættelser, hvis kun vil importere det nye oversatte indhold, og du ikke vil erstatte eksisterende oversættelser.

 6. Klik på Upload og fortsæt.

 7. Læs oplysningerne i Importér sprog med en CSV-fil, og klik derefter på Importér. Hvis din CSV-fil indeholder fejl, stoppes importen, og fejlene vises på siden Importér sprog med en CSV-fil.

 8. Du modtager en bekræftelsesmail, der indeholder en liste over oversat indhold, som ikke blev importeret, eller som blev sprunget over.

Oversatte ressourcetyper og-felter

Du kan få mere at vide om, hvilken slags ressourcer der kan oversættes i referencedokumentationen TranslatableResourceType.

Tags, som f.eks. produkttags, artikeltags og blogtags, kan ikke oversættes.

Betalingsprocessen og mailbeskeder

Når du har tilføjet og udgivet et sprog, vises det oversatte indhold i betalingsprocessen og i mailbeskeder, der sendes til kunden. Betalingsprocessen vises på det sprog, som en kunde bruger til at kigge i din webshop. Betalingsprocessen indeholder standardoversættelser for nogle sprog, men du kan tilpasse oversat indhold ved hjælp af en oversættelsesapp fra tredjepart. Du kan også vælge at importere dine egne oversættelser ved hjælp af CSV-filer.

Hvis der er tilgængelige oversættelser for en mailbesked, vil kunden automatisk få tilsendt mailbeskeder på det sprog, han eller hun afgav ordren på. Du kan tilføje eller redigere oversættelser af mailbeskeder for de sprog, du har føjet til din butik.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Notifikationer.

 3. Klik på den mailnotifikation, du vil oversætte.

 4. I rullemenuen Oversæt skal du vælge det sprog, du vil tilføje oversættelser for.

 5. Tilføj eller rediger oversættelserne for din mailnotifikation i de redigerbare felter.

 6. Klik på Gem.

Forhåndsvisning af mailnotifikationer

Du kan se en forhåndsvisning af mailnotifikationer, som du har oversat.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Indstillinger i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Notifikationer.

 3. Klik på den mailnotifikation, du vil se en forhåndsvisning af.

 4. Klik på Forhåndsvisning.

 5. Klik på rullemenuen med sprog på siden Forhåndsvisning, og vælg derefter det sprog, du vil se en forhåndsvisning af.

Webadresser og SEO

En vigtig del af salg på flere sprog er at sørge for, at kunder og søgemaskiner kan finde den rigtige sprogversion af dit site. Når du udgiver et sprog, oprettes der unikke webadresser for alle oversatte sider i din butik. Dette sker ved at føje sprogkoden til webadresserne.

Forestil dig f.eks. at dit primære domæne er shop.com. Hvis du udgiver to yderligere sprog, f.eks. fransk (fr) og tysk (de), ændres din butiks webadresser til shop.com/fr og shop.com/de.

Resten af domænet forbliver det samme på alle sprog. Hvis din Shopify-butik har Shopify-abonnementet, Advanced Shopify-abonnementet eller Shopify Plus-abonnementet, kan du have forskellige sprog tilgængelige for forskellige domæner ved hjælp af funktionen internationale domæner.

Det er vigtigt, at søgemaskiner kan indeksere dit website på alle de oversatte sprog. Shopify tilføjer automatisk metatags og hreflang-tagsog inkluderer alle udgivne sprog i websiteoversigter, som hjælper søgemaskiner med at registrere de forskellige sprog i din butik.

Oversættelser i apps

Hvis du bruger tredjepartsapps skal du være opmærksom på, at det ikke er alle disse apps, der understøtter salg på flere sprog som standard. Hvis du vil være sikker på, om en app understøtter flere sprog, skal du kontakte appens udvikler.

Begrænsninger ved at sælge på flere sprog

 • Denne funktion understøtter kun kompatible oversættelsesapps fra tredjeparter.

 • Tags (som f.eks. produkttags, artikeltags og blogtags) kan ikke oversættes.

 • Produkt-webadresser, som f.eks. /products/large-white-t-shirt, oversættes ikke og forbliver på det sprog, som de blev oprettet i. Dette gælder også, selv om en kunde ser websitet på et andet udgivet sprog.

Flere sprog for udviklere

Shopify vil gerne hjælpe Shopify-partnere med at tilbyde en oplevelse på flere sprog og lokalisering af workflows i apps. Derfor lancerer Shopify en række nye funktioner til platformen, så du kan sælge på flere sprog.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis