Sådan administrerer du kundesegmenter

Du kan oprette dine egne kundesegmenter ved at kombinere filternavne, operatorer og værdier i editoren på siden Kunder. Din Shopify-administrator indeholder også standardkundesegmenter og -skabeloner, som du kan bruge med det samme, tilpasse efter dine behov eller bruge som udgangspunkt til oprettelse af et nyt kundesegment.

Editoren er designet til at hjælpe dig med at oprette dine kundesegmenter. Når du føjer komponenter til dit kundesegment, får du en liste over alle de tilgængelige filternavne, operatorer og værdier, som du kan bruge.

Inden du begynder

Få mere at vide om de forskellige komponenter i kundesegmenter.

Få mere at vide om de filtre, der bruges til at oprette kundesegmenter.

Opret et nyt kundesegment

Opret et nyt kundesegment ved at kombinere filternavne, operatorer og værdier.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Tilføj filtre ved hjælp af teksteditoren, eller klik på ikonet Filtre og gør derefter ét af følgende:

 3. Klik på et filternavn. Filternavnet vises i editoren.

 4. Klik på en operator.

 5. Klik på eller skriv en værdi.

 6. Du kan tilføje et nyt filter ved at klikke på en connector og efter klikke på et andet filternavn, en anden operator eller en anden værdi.

 7. Klik på Anvend filter for at teste dit segment. De kunder, som matcher kriteriet, er angivet under editoren. Det antal kunder, som matcher kriteriet, er angivet over editoren.

 8. Gennemgå listen over kunder for at bekræfte, at dit kundesegment virkede som forventet og foretag derefter eventuelle rettelser.

 9. Klik på Gem segment, og angiv derefter et navn til segmentet.

 10. Klik på Gem.

Dit nye kundesegment vises på listen over segmenter.

Opret et kundesegment ved hjælp af en skabelon

Shopify-administrator indeholder skabeloner, du kan bruge som udgangspunkt, når du skal oprette dit eget kundesegment. Du kan føje én eller flere skabeloner til dit kundesegment.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på ikonet Skabeloner.

 3. Klik på den ønskede skabelontype på listen KATEGORIER.

 4. Klik på Brug denne skabelon ud for den skabelon, du vil bruge. De tilsvarende filternavne, operatorer og værdier føjes til editoren.

 5. Valgfrit: Vælg en connector, og føj derefter en ny skabelon til editoren.

 6. Foretag de relevante rettelser i editoren.

 7. Klik på Anvend for at teste dit segment. De kunder, som matcher kriteriet, er angivet under editoren. Det antal kunder, som matcher kriteriet, er angivet over editoren.

 8. Gennemgå listen over kunder for at bekræfte, at dit kundesegment virkede som forventet og foretag derefter eventuelle rettelser.

 9. Klik på Gem segment, og angiv derefter et navn til segmentet.

 10. Klik på Gem.

Dit nye kundesegment vises på listen over segmenter.

Opret et kundesegment ved hjælp af et eksisterende kundesegment

Shopify-administrator indeholder standardkundesegmenter. Du kan bruge disse segmenter eller andre segmenter, som du allerede har oprettet, som udgangspunkt, når du skal oprette et nyt kundesegment.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Alle kunder.

 3. Klik på et eksisterende kundesegment på listen over segmenter.

 4. Foretag de relevante rettelser i editoren.

 5. Klik på Anvend for at teste dit segment. De kunder, som matcher kriteriet, er angivet under editoren. Det antal kunder, som matcher kriteriet, er angivet over editoren.

 6. Gennemgå listen over kunder for at bekræfte, at dit kundesegment virkede som forventet og foretag derefter eventuelle rettelser.

 7. Klik på Gem segment.

 8. Hvis du vil oprette et nyt kundesegment, skal du klikke på Gem som et nyt segment og derefter angive et nyt navn.

 9. Klik på Gem.

Dit nye kundesegment vises på listen over segmenter.

Rediger et kundesegment

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Alle kunder.

 3. Klik på et eksisterende kundesegment på listen over segmenter.

 4. Foretag de relevante rettelser i editoren.

 5. Klik på Anvend for at teste dit segment. De kunder, som matcher kriteriet, er angivet under editoren. Det antal kunder, som matcher kriteriet, er angivet over editoren.

 6. Gennemgå listen over kunder for at bekræfte, at dit kundesegment virkede som forventet og foretag derefter eventuelle rettelser.

 7. Klik på Gem segment.

 8. Klik på Gem ændringer, og klik derefter på Gem.

Omdøb et kundesegment

Inden du forsøger at omdøbe et kundesegment, skal du bekræfte, at der ikke redigeres andre kundesegmenter. Kladde vises ud for et kundesegment på listen over segmenter, når segmentet redigeres.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Alle kunder.

 3. Vælg det kundesegment, du vil omdøbe, på listen over segmenter.

 4. Klik på Flere handlinger

 5. Klik på Omdøb.

 6. Angiv et nyt navn til kundesegmentet.

 7. Klik på Gem.

Sådan sender du en e-mailmarkedsføringskampagne til et kundesegment

Du kan bruge appen Shopify Email til at sende en e-mailmarkedsføringskampagne til kunder i et valgt segment. Hvis du ikke har installeret appen Shopify Email, bliver du bedt om at installere den, første gang du prøver at sende en mailkampagne.

Hvis du vil oprette en registrering af de kunder, du inkluderede i mailkampagne, kan du eksportere en CSV-fil med kunder, som kun indeholder profiler for kunder i det valgte segment.

Inden du begynder

Hvis du ikke tidligere har brugt Shopify Email-appen, skal du bekræfte, at din butik opfylder kravene for brug af appen.

Send en e-mailmarkedsføringskampagne til et kundesegment

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Alle kunder.

 3. Klik på et kundesegment på listen over segmenter.

 4. Klik på Brug segment.

 5. Hvis det er nødvendigt, skal du installere appen Shopify Email.

 6. Klik på Send mail.

 7. Opret en mailkampagne.

Eksportér kundesegmentet for din e-mailmarkedsføringskampagne til en CSV-fil

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Alle kunder.

 3. Klik på et kundesegment på listen over segmenter.

 4. Klik på Flere handlinger.

 5. Klik på Eksportér for at udvide eksportmulighederne.

 6. Vælg # kunder matchede dine filtre for kun at eksportere det valgte kundesegment.

 7. Gør et af følgende:

 8. Klik på Eksportér kunder.

Eksportér et kundesegment til en CSV-fil

Du kan eksportere et kundesegment til en CSV-fil med kunder. Inden du går i gang, bør du gennemgå overvejelserne i forbindelse med CSV-filer med kunder.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Flere handlinger.

 3. Klik på Eksportér for at udvide eksportmulighederne.

 4. Gør et af følgende:

 5. Klik på Eksportér kunder.

Slet et kundesegment

Inden du forsøger at slette et kundesegment, skal du bekræfte, at der ikke redigeres andre kundesegmenter. Kladde vises ud for et kundesegment på listen over segmenter, når segmentet redigeres.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder i Shopify-administrator.

 2. Klik på Alle kunder.

 3. Vælg det kundesegment, du vil slette, på listen over segmenter.

 4. Klik på Flere handlinger.

 5. Klik på Slet.

 6. Bekræft sletningen af dette kundesegment ved at klikke på Slet segment.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis