Sådan importerer du kontakter fra MailChimp ved hjælp af appen Store Importer

På denne side forklares det, hvordan du kan importere dine kontakter til Shopify fra MailChimp ved hjælp af appen Store Importer.

Eksportér kontakter fra MailChimp

Før du kan importere dine lister over kontakter til Shopify, skal du eksportere dine lister over kontakter fra MailChimp. Find den kundegruppe, du vil eksportere fra MailChimp, og vælg derefter de felter, du vil eksportere.

Sådan fungerer appen Store Importer

Appen Store Importer kontrollerer for matchende mailadresser eller telefonnumre på Shopifys kundeliste.

 • Hvis der ikke er noget match, oprettes en ny kundepost.

 • Hvis der findes en mailadresse, der matcher:

  • E-mailmarkedsføring er indstillet true til, hvis kontaktpersonen abonnerer på e-mailmarkedsføring i MailChimp, eller false hvis kontaktpersonen ikke har frameldt e-mailmarkedsføring. Hvis en kunde allerede findes i din Shopify-butik, og vedkommende har tilmeldt sig mails fra dig, sammenligner appen Store Importer datoerne for kundens beslutninger i begge profiler og vælger kundens seneste valg.
  • Alle tomme felter importeres som vist i nedenstående tabel.
  • Alle andre felter importeres uden ændringer.
 • Hvis der er et matchende telefonnummer, men en anden mailadresse, forbliver kundeposten i Shopify uændret.

Kundelister på andre sprog end engelsk understøttes ikke. Kontrollér, at de felter, du vil importere, matcher eksemplerne i tabellen.

Nedenstående tabel viser, hvilke felter fra en MailChimp-kontakt der importeres til en Shopify-kundepost:

Sammenligning af kundeposter i Shopify og MailChimp til import
Felter i Shopify Felter i MailChimp Yderligere oplysninger
Efternavn Efternavn
Telefonnummer Telefonnummer, hvis det er korrekt formateret. Hvis telefonnummeret ikke er korrekt formateret, tilføjes det som en bemærkning om kunde.
E-mailmarkedsføring Abonnerer på eller Afmeldt E-mailmarkedsføring er indstillet til sand for kontakter, der er abonnerer på dette, og indstillet til falsk for kontakter, der har frameldt sig.
Land Land, angivet i kundens adresse.
Adresse Adresse, hvis det er en adresse i USA, og den er formateret korrekt. Hvis det ikke er en adresse i USA, eller adressen ikke er formateret korrekt, tilføjes den som en Bemærkning om kunde.
Bemærkning om kunde BEMÆRKNINGER, TIDSPUNKT FOR_TILMELDING, TIDSZONE, fødselsdag, website, adresse og telefonnummer (hvis det er ugyldigt) Værdier fra disse felter tilføjes som bemærkninger i Bemærkning om kunde.

Bemærk: Før du importerer din kundeliste, skal du gennemgå den for abonnenter af god kvalitet. Fjern rollebaserede mailadresser, som f.eks. adresser, der starter med admin@, support@ eller info@, for at sikre, at dine mailkampagner opnår bedre interaktionsrater. Du bør også benytte lejligheden til at tjekke for stavefejl, som kan forhindre, at mailbeskeder leveres korrekt.

Importér kontakter til Shopify

Når du eksporterer dine lister fra MailChimp, downloades der en ZIP-fil til din computer.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps > Importér butik i din Shopify-administrator.

 2. På siden Importér dine data i Shopify skal du vælge MailChimp i rullemenuen.

 3. Klik på Tilføj fil, og vælg derefter zip-filen MailChimp-eksport på din computer.

 4. Klik på Importér.

Når importen er fuldført, vises detaljerne på siden Oversigt. Hvis der er nogen kundekontaktoplysninger, der er blevet ændret under importen, skal du klikke på Se kunder i afsnittet KUNDER, DER SKAL GENNEMGÅS i importoversigten for at redigere kontaktoplysningerne.

Bemærk: Det er kun butiksejere, der har adgang til appen Store Importer. Alle andre konti, som er knyttet til butikken, får ikke vist dette afsnit på siden Indstillinger.

Slet en import til Shopify

Hvis du vil slette en importeret kundeliste, har du 30 dage til at gøre det. Hvis du sletter en importeret kundeliste, er det kunderne i denne specifikke importsession, der fjernes, og det påvirker ikke nogen allerede eksisterende kunder.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps > Importér butik i din Shopify-administrator.

 2. På siden Importér dine data i Shopify skal du vælge MailChimp i rullemenuen.

 3. Klik på Slet import under oversigten over den import, du vil fjerne.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis