Redigering af indstillinger og overførsel af Shopify-domæner

På siden Domæner i Shopify-administrator kan du se og redigere DNS-indstillingerne for dit domæne, eller du kan overføre dit domæne til en anden butik eller en anden domæneudbyder.

Se eller rediger DNS-indstillingerne for et domæne

Du kan se og redigere følgende DNS-indstillinger i sektionen Domæner i Shopify:

 • A-post
 • CNAME-post
 • MX-post
 • TXT-post
 • AAAA-post
 • SRV-post

A-posten og CNAME-posten for dit domæne angives automatisk af Shopify. Hvis du vil tilføje MX-, TXT-, SRV- eller AAAA-poster, kan du redigere DNS-indstillingerne for din webshop. Du skal muligvis redigere disse poster, hvis du konfigurerer en e-mailtjeneste fra tredjepart på dit domæne, hvis du vil have et underdomæne til at pege på et andet website, eller hvis du har brug for at bekræfte dit domæne til en tredjepartstjeneste.

Forsigtig: Sørg for, at du forstår A-posten og CNAME-posten, før du foretager nogen ændringer. Hvis du fjerner disse poster, kan det bryde forbindelsen mellem dit domæne og Shopify, så din webshop ikke kan findes under dit domænenavn. Få mere at vide om DNS-poster.

Fremgangsmåde:

 1. I afsnittet Shopify-administrerede domæner skal du klikke på navnet på det domæne, som du vil redigere.

 2. Klik på DNS-indstillinger:

  Knappen DNS-indstillinger

 3. Hvis du vil foretage ændringer, kan du redigere følgende DNS-indstillinger:

 • Hvis du vil tilføje en ny post, skal du klikke på Tilføj brugerdefineret post, vælge posttypen og derefter indtaste og bekræfte oplysningerne.
 • Hvis du vil ændre en eksisterende post, skal du klikke på Handlinger > Rediger ud for posten og derefter indtaste og bekræfte oplysningerne.
 • Hvis du vil slette en post, skal du klikke på Handlinger > Fjern og derefter klikke på Fjern igen for at bekræfte.

Nulstil DNS-indstillinger

Du kan nulstille dine DNS-indstillinger til Shopifys standardkonfiguration. Dette vil slette alle dine poster bortset fra Shopifys DNS- og A-poster.

Fremgangsmåde:

 1. I afsnittet Shopify-administrerede domæner skal du klikke på navnet på det domæne, som du vil nulstille.

 2. Klik på DNS-indstillinger:

  Knappen DNS-indstillinger

 3. I afsnittet Avancerede indstillinger skal du klikke på Nulstil DNS-indstillinger:

  Knappen Nulstil DNS-indstillinger

 4. Klik på Bekræft for at nulstille dine DNS-indstillinger.

Overfør dit Shopify-domæne til en anden Shopify-butik

Du kan overføre dit primære Shopify-domæne fra én butik til en anden Shopify-butik fra siden Domæner. Videresendelse af e-mail og DNS-poster overføres sammen med domænet. Du skal være kontoejer for at overføre et Shopify-domæne. Få mere at vide om kontotilladelser.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind i den Shopify-butik, som bruger det domæne, som du vil overføre.
 1. Klik på Administrer for at åbne indstillingerne for det domæne, du vil overføre.

 2. Klik på Overfør domæne.

 3. Klik på Overfør til en anden Shopify-butik.

 4. Bekræft, at dine registratoroplysninger er opdaterede, og at den tilknyttede e-mailadresse er korrekt, og klik derefter på Send overførselslink. Du modtager en e-mail, der indeholder et overførselslink.

 5. Når du modtager e-mailen, skal du klikke på overførselslinket i e-mailteksten.

 6. Log ind i den Shopify-butik, som du vil overføre domænet til.

Bemærk: Hvis overførslen af domænet skal lykkes, skal kontoejeren logge ind på Shopify-butikken direkte fra overførselslinket i e-mailen. Hvis du overfører domænet til en anden kontoejer, skal du videresende e-mailen til kontoejeren, så vedkommende kan logge ind på Shopify.

Domæneoverførslen vil være gennemført inden for 24 timer.

Overfør dit Shopify-domæne ud af Shopify

Bemærk: Du kan ikke overføre dit domæne ud inden for 60 dage, efter du har købt det.

Hvis du vil overføre dit domæne til en anden domænehost, skal du låse dit Shopify-domæne op og give din nye host en domænegodkendelseskode.

Bemærk: Hvis dit domæne har angivelsen .co.uk, .eu eller .be, kan du ikke selv overføre det, så skal du i stedet kontakte Shopify Support.

Fremgangsmåde:

 1. I afsnittet Shopify-administrerede domæner skal du klikke på navnet på det domæne, som du vil overføre.

 2. Klik på Overfør domæne > Overfør til en anden udbyder øverst på siden:

  Klik på overfør

 3. Gennemse oplysningerne, og klik på Bekræft.

 4. Domænegodkendelseskoden vises på dit domænes informationsside. Du skal angive denne kode til din nye udbyder for at bekræfte overførslen.

  Godkendelseskode til domæneoverførsel

 5. Klik på Annuller overførsel, hvis du vil annullere din domæneoverførsel.

Dit domæne vil blive låst igen, hvis du ikke gennemfører overførslen inden for 30 dage.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis