Dropshipping via Oberlo

Oberlo er en markedsplads, som gør det nemt at finde produkter, du kan sælge online. Med Oberlo kan du få adgang til en række forskellige produkter som f.eks. elektronik, legetøj og kosmetik. Oberlo hjælper dig med at finde produkter fra leverandører i hele verden og tilføje dem i din egen webshop.

Når du har foretaget et salg, sender din leverandør produkterne fra direkte fra sit lager til din kunde. Du behøver ikke at opbevare, pakke eller levere dine produkter.

Du kan bruge Oberlo til at sælge dine produkter i din webshop, på sociale medier og via onlinemarkedspladser. Hvis du allerede bruger dropshipping via AliExpress, kan du knytte dine eksisterende produkter til din Oberlo-konto.

Når du har importeret produkter, angivet dine priser og konfigureret en leveringsstrategi, er proceduren for levering af produkter til dine kunder den samme for hver ordre:

  1. En kunde afgiver en ordre fra din Shopify-butik og betaler den pris, du har angivet.
  2. Du modtager bekræftelse af betalingen fra din betalingstjenesteudbyder.
  3. Du køber produktet til engrosprisen.
  4. Din leverandør leverer ordren direkte til kunden.
  5. Din kunde modtager ordren.

Din overskudsmargin er forskellen mellem det, kunden har betalt for produktet, og det, det kostede dig at købe produktet af leverandøren.

Følgende faktorer har indvirkning på dine overskudsmarginer:

Du kan få mere at vide om prissætning af dine produkter under Produktpriser.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis