Tilpasning af udseendet og øjeblikkelige svar til Shopify Inbox.

Shopify Inbox inkluderer automatisk som standard webshopchat. Du kan tilpasse chattens udseende, de øjeblikkelige svar, som er tilgængelige for dine kunder, og den formular, der vises for dine kunder før chatten. Hvis Shop-kanalen er aktiv i din butik, kan kunden også chatte med dig via Shop-appen.

Slå webshopchat til

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Klik på Slå til i afsnittet Webshopchat.

Slå Shop-kanalchatten til

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Chatindstillinger, og klik derefter på Shop.

 5. Klik på Slå til i afsnittet Shop-chat.

 6. Valgfrit: Tilpas den velkomsthilsen, der vises for dine kunder, når de starter en chat med dig i Shop-appen, i afsnittet Brand.

Tilpas dit brand og chat-knappen

Du kan tilpasse chatknappens udseende, og hvor den vises i din webshop. Den brandfarve, du vælger, anvendes automatisk på chatknappen og formularen i din webshop.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Klik på Farv i afsnittet Brandtilpasning for at åbne en farvevælger, og vælg derefter en farve, eller angiv en heksadecimal kode.

 6. Vælg, hvilket ikon og/eller hvilken tekst du vil vise i din webshop.

 7. Vælg den placering, hvor du vil have vist knappen i din webshop.

 8. Klik på Gem.

Tilpas din velkomsthilsen

Velkomsthilsenen vises for din kunde, når vedkommende klikker på chatknappen.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Angiv en hilsen i afsnittet Velkomsthilsen i tekstfeltet Hilsen.

 6. Klik på Gem.

Øjeblikkelige svar

Når en kunde klikker på chatknappen, åbnes der et chatvindue i deres browser, som viser din velkomsthilsen samt en liste med spørgsmål baseret på dine synlige øjeblikkelige svar. Hvis en kunde klikker på et spørgsmål, vises det foruddefinerede svar. Du kan f.eks. oprette et øjeblikkeligt svar, der forklarer din returpolitik, og kunderne kan klikke på spørgsmålet Hvad er din returpolitik? for at få vist svaret.

Det øjeblikkeligt svar Spor min ordre er som standard inkluderet og giver automatisk kunden en ordrestatus, når der klikkes på det.

Opret et øjeblikkeligt svar

Du kan oprette så mange øjeblikkelige svar, som du vil, og vise op til 100 øjeblikkelige svar for dine kunder. Når du opretter et øjeblikkeligt svar, skal du både angive det spørgsmål, der vises for kunderne, og svaret på det pågældende spørgsmål.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Klik på Opret øjeblikkeligt svar i afsnittet Øjeblikkelige svar.

 6. Angiv det spørgsmål, som du vil vise til dine kunder, i tekstfeltet Spørgsmål.

 7. Angiv det svar, som du vil vise kunderne, når de klikker på spørgsmålet, i tekstfeltet Svar.

 8. Valgfrit: Dit nye øjeblikkelige svar er som standard synligt for kunderne. Klik på Slå fra i afsnittet Synlighed, hvis du ikke vil have, at det skal være synligt.

 9. Klik på Gem

Foreslåede øjeblikkelige svar

Denne funktion bruger kunstig intelligens (AI, Artificial Intelligence) til at generere forslag til øjeblikkelige svar. Automatisk genererede forslag til øjeblikkelige svar er baseret på din butiks politikker og samtalehistorik. Hvis der ikke er nok oplysninger i din butiks politikker, eller der ikke er nok samtalehistorik, baseres de foreslåede øjeblikkelige svar på almindelige spørgsmål, som shopejere modtager. Du kan vælge disse spørgsmål og derefter tilføje et passende svar for din butik.

Automatisk genererede forslag til øjeblikkelige svar er kun tilgængelige på engelsk. Der anvendes som standard amerikansk engelsk til engelske forslag. De sprogdata, som den kunstige intelligens anvender, stammer primært fra nordamerikanske kilder. Dette betyder, at det genererede indhold kan indeholde ord og udtryk, der anvendes i dette område. Du kan ændre alle dele af det foreslåede indhold i det øjeblikkelige svar, så det passer til dine behov.

Du kan få mere at vide om, hvordan du bruger AI som en hjælp til at fremskynde skriveprocessen, i Shopify Magic.

Se foreslåede øjeblikkelige svar

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Klik på et foreslået øjeblikkeligt svar i afsnittet Øjeblikkelige svar.

 6. Valgfrit: Rediger det automatisk genererede spørgsmål og svar, og klik derefter på Gem.

 7. Klik på Slå til for at føje øjeblikkelig svar til din webshopchat.

 8. Klik på Gem.

Rediger visningsrækkefølgen for dine øjeblikkelige svar

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. I afsnittet Øjeblikkelige svar skal du klikke på ⋮⋮ og trække det øjeblikkelige svar for at omarrangere visningslisten.

Listen med øjeblikkelige svar opdateres automatisk i forhåndsvisningen. Klik på Gem, hvis du vil opdatere din webshop med ændringerne.

Slå et øjeblikkeligt svar fra

Hvis du vil beholde et øjeblikkeligt svar, men skjule det fra at blive vist i din webshop, kan du slå det øjeblikkelige svar fra.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Klik på Slå fra i afsnittet Øjeblikkelige svar for det øjeblikkelige svar, du vil skjule.

 6. Klik på Gem.

Hvis du vil slå et øjeblikkeligt svar til igen, skal du gentage de forrige trin og klikke på Slå til.

Slet et øjeblikkeligt svar

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Klik på det øjeblikkelige svar, du vil slette.

 6. Klik på Slet øjeblikkeligt svar.

 7. Klik på Slet øjeblikkeligt svar for at bekræfte.

Du kan ikke slette det øjeblikkelig standardsvar Spor min ordre, men du kan slå det fra.

Tilpas formularen før chat

Kunder angiver deres kontaktoplysninger i en forumar før chatten, inden de starter en webshopchat med dig. Hvis du sender et svar, når kunden har forladt din webshop, sendes svaret til den mailadresse, som kunden angiver.

Du kan vælge, om du vil vise en tilmelding til markedsføring for kunderne i formularen før chatten og tilpasse den besked, der vises, hvis du har aktiveret tilmelding til markedsføring.

Trin:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på chatindstillingerne.

 5. Markér Vis markedsføringstilmeldingsmuligheden for kunder i afsnittet Formular før chat.

 6. Valgfrit: Tilpas tilmeldingsbeskeden i tekstfeltet Besked i afsnittet Formular før chat.

 7. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis