Ofte stillede spørgsmål om webshop

Ofte stillede spørgsmål i Inbox giver dig mulighed for at oprette automatiserede svar på ofte stillede spørgsmål i webshopchat. Kunden får vist en liste med spørgsmål, når vedkommende klikker på chatknappen i din webshop, samt de tilhørende svar til det valgte ofte stillede spørgsmål.

Du kan få adgang til kundens session via kontrolpanelet shopifyinbox.com, hvis du vil vide mere om, hvilke ofte stillede spørgsmål kunden klikkede på, og hvilket svar kunden modtog. Disse interaktioner vises ikke som nye samtaler, og der sendes ikke en pushmeddelelse til din mobil eller computer. Hvis kunden stiller et spørgsmål uden for de ofte stillede spørgsmål i chatten, får du besked om den nye forespørgsel i kontrolpanelet shopifyinbox.com.

Ofte stillede spørgsmål i din chat

Når en kunde klikker på chatknappen, åbnes der et chatvindue i vedkommendes browser. Det viser din hilsen og en liste med dine aktive ofte stillede spørgsmål. Kunden kan sende en besked til dig eller vælge et ofte stillet spørgsmål. Kunden kan også vælge anmodningen om ordrestatus, der er medtaget som standard.

Du kan oprette lige så mange ofte stillede spørgsmål, som du vil. Du kan dog kun have syv aktive ofte stillede spørgsmål (udover “Ordrestatus”) ad gangen. Dine andre ofte stillede spørgsmål gemmes på listen over inaktive spørgsmål i Shopify Inbox, og du kan skifte dem når som helst. “Kan jeg få en opdatering på min ordrestatus?” vises altid for kunden og tæller ikke med i dine syv aktive ofte stillede spørgsmål.

Tilpas ofte stillede spørgsmål for din chat

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Shopify Inbox > Gemte svar > Ofte stillede spørgsmål i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Opret Ofte stillede spørgsmål.

 3. I feltet Titel skal du angive det spørgsmål, som du vil medtage i dine ofte stillede spørgsmål. Dette felt må højst indeholde 60 tegn.

 4. Skriv svaret på dit spørgsmål. Kunden får dette svar, når vedkommende klikker på spørgsmålet.

 5. Angiv Status for ofte stillede spørgsmål til Aktiv eller Inaktiv. Hvis du allerede har syv aktive ofte stillede spørgsmål, kan du ikke angive nye ofte stillede spørgsmål som “Aktiv”. Det ofte stillede spørgsmål gemmes på din liste over inaktive ofte stillede spørgsmål.

 6. Klik på Gem.

Forhåndsvisning af Ofte stillede spørgsmål

Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan ofte stillede spørgsmål om onlinechat ser ud, fra listen over spørgsmål og i samtalevisningen.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Shopify Inbox > Gemte svar > Ofte stillede spørgsmål i din Shopify-administrator.
 2. Klik på et aktivt ofte stillet spørgsmål.

Rediger visningsrækkefølgen for de ofte stillede spørgsmål i din chat

Du kan ændre visningsrækkefølgen for dine aktive ofte stillede spørgsmål.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Shopify Inbox > Udseende i din Shopify-administrator.

 2. Klik på ⋮⋮, og træk i dine ofte stillede spørgsmål for at ændre visningsrækkefølgen.

Den opdaterede liste over aktive ofte stillede spørgsmål afspejles automatisk i din webshop.

Aktivér eller deaktiver ofte stillede spørgsmål i din chat

Du kan angive op til syv aktive ofte stillede spørgsmål, mens dine resterende ofte stillede spørgsmål vises som “Inaktiv” i din butiksadministrator. Hvis du har syv aktive ofte stillede spørgsmål, skal du ændre statussen for mindst ét af de ofte stillede spørgsmål fra “Aktiv” til "Inaktiv", før du kan angive et nyt ofte stillet spørgsmål som “Aktiv”.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Shopify Inbox > Gemte svar > Ofte stillede spørgsmål i din Shopify-administrator.

 2. Klik på det ofte stillede spørgsmål, du vil angive som inaktivt.

 3. Angiv det ofte stillede spørgsmål som Inaktiv i vinduet med status for ofte stillede spørgsmål.

 4. Klik på Gem.

Når der er en åben plads for ofte stillede spørgsmål, kan du angive en af dine inaktive ofte stillede spørgsmål som "Aktiv".

 1. Klik på Rediger ud for det ofte stillede spørgsmål, du vil angive som "Aktiv".

 2. Angiv det ofte stillede spørgsmål som Aktiv i vinduet med ofte stillede spørgsmål.

 3. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis