Øjeblikkelige svar

Øjeblikkelige svar giver dig mulighed for at oprette automatiserede svar på ofte stillede spørgsmål i webshopchat. Kunden får vist en liste med spørgsmål, når vedkommende klikker på chatknappen i din webshop, samt de tilhørende svar til det valgte spørgsmål.

Du kan tilgå kundens session i Shopify Inbox, hvis du vil vide mere om, hvilke øjeblikkelige svar kunden klikkede på, og hvilket svar kunden modtog. Disse interaktioner vises ikke som nye samtaler, og der sendes ikke en pushmeddelelse til din mobil eller computer. Hvis kunden stiller et spørgsmål uden for de øjeblikkelige svar-muligheder, får du besked om den nye forespørgsel i kontrolpanelet i Shopify Inbox eller i mobilappen.

Øjeblikkelige svar

Når en kunde klikker på chatknappen, åbnes der et chatvindue i vedkommendes browser. Det viser din hilsen og en liste over dine synlige øjeblikkelige svar. Kunden kan sende en besked til dig eller vælge et spørgsmål. Kunden kan også vælge “Spor min ordre”, der er medtaget som standard. Hvis kunden klikker på denne, sendes ordrestatussen automatisk til kunden.

Du kan oprette lige så mange øjeblikkelige svar, som du vil. Du kan dog kun have syv synlige øjeblikkelige svar (udover “Spor min ordre”) ad gangen. Andre øjeblikkelige svar gemmes på listen over skjulte øjeblikkelige svar i Shopify Inbox, og du kan skifte dem når som helst. “Spor min ordre” vises altid for kunden og tæller ikke med i dine syv synlige øjeblikkelige svar.

Tilpas dine øjeblikkelige svar

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Gemte svar > Hurtige svar.

 5. Klik på Opret øjeblikkeligt svar.

 6. Standardstatussen for et nyt øjeblikkeligt svar er Ikke synlig. Hvis du har færre end syv synlige øjeblikkelige svar, kan du ændre svarets status til Synlig ved hjælp af rullemenuen. Hvis du allerede har syv eksisterende øjeblikkelige svar, gemmes det nye øjeblikkelige svar på listen over ikke synlige øjeblikkelige svar.

 7. I feltet Knappens titel skal du angive det spørgsmål, du vil bruge som prompt for dit øjeblikkelige svar. Dette felt må højst indeholde 60 tegn.

 8. Skriv svaret på dit spørgsmål. Kunden får dette svar, når vedkommende klikker på spørgsmålet.

 9. Klik på Gem.

Forhåndsvisning af øjeblikkeligt svar

Du kan se en forhåndsvisning af, hvordan dit øjeblikkelige svars titel og svar vises for kunder ved hjælp af din webshopchat.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Gemte svar > Hurtige svar.

 5. Klik på Forhåndsvisning.

Rediger visningsrækkefølgen for dine øjeblikkelige svar

Du kan redigere visningsrækkefølgen for dine synlige øjeblikkelige svar.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Udseende.

 5. Klik på ⋮⋮, og træk i det øjeblikkelige svar for at redigere visningsrækkefølgen.

Den opdaterede liste over synlige øjeblikkelige svar opdateres automatisk i forhåndsvisningen. Klik på Gem for at opdatere webshoppen med denne ændring.

Aktivér eller deaktiver øjeblikkelige svar

Du kan angive op til syv synlige øjeblikkelige svar, og dine resterende øjeblikkelige svar vises i butiksadministratoren som ikke synlige. Hvis du har syv synlige øjeblikkelige svar, skal du ændre status for mindst ét øjeblikkeligt svar fra “Synlig” til “Ikke synlig”, før du kan angive et nyt øjeblikkeligt svar som synligt.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Gemte svar > Hurtige svar.

 5. Klik på det øjeblikkelige svar, du vil angive som ikke synligt.

 6. I statusfeltet for det øjeblikkelige svar skal du angive det til Ikke synlig.

 7. Klik på Gem.

Når der er en åben plads for øjeblikkelige svar, kan du angive et af dine ikke synlige øjeblikkelige svar som “Synlig”.

 1. Klik på Rediger på det øjeblikkelige svar, du vil angive som “Synlig”.
 2. I vinduet for det øjeblikkelige svar skal du angive det øjeblikkelige svar til Synlig.
 3. Klik på Gem.

Slet et øjeblikkeligt svar

Følg disse trin, hvis du ikke længere har brug for et øjeblikkeligt svar og ønsker at slette det i stedet for at angive det som “Ikke synlig”:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i din Shopify-administrator.

 2. Klik på Shopify InboxApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Gemte svar > Hurtige svar.

 5. Klik på det øjeblikkelige svar, du vil slette.

 6. Klik på Slet øjeblikkeligt svar.

 7. Bekræft sletningen.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis