Told og importskatter

Hvis du sender internationalt, kan dine kunder blive opkrævet yderligere told og importskat, når de modtager deres forsendelser. Du kan opkræve told og importskatter ved betaling, hvis du opfylder kravene. Sørg for at gennemgå disse oplysninger om told og importskatter, før du opsætter opkrævning af told og importskatter ved betaling.

Fragtfirmaer

Et fragtfirma er en tjeneste, der transporterer et produkt. Ved produkter, der sendes internationalt, fungerer de som toldspeditør og er ansvarlige for opkrævning af told og importskatter. Fragtfirmaer opkræver disse gebyrer fra sælger eller køber afhængigt af forsendelsens incoterms.

Fragtfirmaer kan opkræve et udlægsgebyr for deres tjenester.

Incoterms

Valgmulighederne i forbindelse med administration af told og importskatter kaldes internationale handelsbetingelser eller incoterms. Disse betingelser afgør, hvordan din kunde opkræves, og hvordan fragtfirmaet opkræver betaling for told og importskatter.

Her er to eksempler på de mest anvendte handelsbetingelser:

 • Delivered Duty Paid (DDP). Dette indikerer, at sælger påtager sig ansvaret for alle eventuelle importomkostninger, der skal betales, når varerne krydser grænser (såsom told, importskatter eller udlægsgebyrer). Du kan opkræve betaling for disse gebyrer under betalingsprocessen. Når DDP er tilgængeligt, kan det hjælpe dig med at give kunderne den endelige pris for et produkt og hjælpe med at forhindre forsinkelser af kundernes levering.
 • Delivered at Place (DAP). Dette kaldes også Delivered Duty Unpaid (DDU). Dette indikerer, at sælger kun er ansvarlig for afsendelse af produktet, og at kunden er ansvarlig for betaling af eventuelle importomkostninger til fragtfirmaet (såsom told, importskatter eller udlægsgebyrer) ved levering. Nogle fragtfirmaer opkræver yderligere gebyrer for opkrævning af told ved levering, hvis tolden ikke er betalt på forhånd. Brug af DAP kan medføre, at dine kunder skal betale yderligere gebyrer.

Du kan hjælpe dine kunder med at undgå yderligere gebyrer ved at opkræve relevant told og importskat ved betaling. Du modtager senere en faktura fra fragtfirmaet for told og importskatter, som du kan betale med de gebyrer, du har opkrævet fra dine kunder.

Toldgebyrer

Gebyrer, der kan opkræves ved import af varer, kommer fra en række forskellige kilder, herunder følgende gebyrer:

Toldgebyrer, der gælder for en forsendelse, afhænger af destination, værdi og det fragtfirma, der transporterer varerne.

Skat og importskat for varer med lav værdi

Skattedelen af toldgebyrerne er enten en skat på varer med lav værdi eller en importskat, afhængigt af de minimis-grænsen, en værdigrænse, der varierer mellem forskellige lande og områder.

Beskatning af varer af lav værdi

Der opkræves en skat på varer med lav værdi for forsendelser i nogle lande og områder, der er under de minimis-grænsen, hvis du er registreret til at opkræve skat i det land eller område. EU har f.eks. en skattegrænse for lave værdier, hvor der opkræves moms i forbindelse med internationale ordrer, som er lig med eller mindre end 150 EUR, mens Storbritannien har en skattegrænse for lave værdier, hvor der opkræves moms på internationale ordrer, som er lig med eller mindre end 135 GBP.

Beskatning af varer af lav værdi gælder i følgende lande:

 • Australien
 • New Zealand
 • Schweiz
 • Norge
 • EU
 • Storbritannien

I de fleste tilfælde anbefales brugen af DDP på forsendelser til områder med beskatning af varer af lav værdi, så der også beregnes told og importskatter ved betaling for ordrer over denne grænse.

Når du f.eks. bruger DDP i EU, sker følgende:

 • Der opkræves moms på ordrer med en værdi på 150 EUR eller derunder.
 • Der opkræves moms og told på ordrer med en værdi på mere end 150 EUR.

Når du bruger DDP i Storbritannien, sker følgende:

 • Der opkræves moms på ordrer med en værdi på 135 GBP eller derunder, hvis du har angivet en skatteregistrering for Storbritannien i dine skatteindstillinger.
 • Der anvendes moms og told ved import af ordrer med en værdi over 135 GBP.

Skatter på varer med lav værdi sendes generelt til skattemyndighederne ved hjælp af en selvangivelse. Det er op til dig at beslutte, om du skal opkræve og betale skatter. Hvis du ikke er sikker på, om du skal registrere dig til at opkræve skatter på varer med lav værdi, eller hvordan du betaler skatter på varer med lav værdi, skal du kontakte landets eller områdets skattemyndigheder eller en lokal skatteekspert.

Hvis du behandler en refusion af en ordre, hvor der er opkrævet skatter for varer med lav værdi, skal du kontakte skattemyndighederne i landet eller området for at få tilbagebetalt den skat, du har overført. Du kan kun betale skatter eller modtage refusion i lande, hvor du allerede er registreret til at betale skatter.

Importskatter

Importskatter opkræves af toldvæsenet i et land eller område for forsendelser, der ligger over de minimis-grænsen. I de fleste tilfælde svarer denne skat til den lokale omsætningsskat, som f.eks. moms eller GST (Goods and Services Tax). Hvis du behandler en refusion for en ordre, der har importskatter, og som er blevet klargjort, skal du kontakte toldvæsenet i landet eller området for at få tilbagebetalt den skat, du har overført.

Toldsatser

Told er et gebyr, som pålægges forsendelser af modtagerlandets - områdets toldmyndigheder, hvis forsendelsen er over de minimis. Told beregnes ud fra følgende faktorer:

 • den deklarerede værdi af produktet og leveringsomkostninger
 • produktkategorien som fastlagt af HS-koden
 • oprindelseslandet eller -området
 • destinationslandets toldsatser
 • gældende handelsaftaler

Told og importskatter, der er baseret på produktets angivne værdi, kan blive påvirket af rabatter eller gratis varer.

Udlægsgebyrer

Fragtfirmaer kan opkræve et udlægsgebyr for deres tjenester. Dette gebyr er ikke inkluderet, når du aktiverer opkrævning af told og importskatter ved betaling. Hvis du skal opkræve et udlægsgebyr fra dine kunder, kan du overveje at lægge prisen på gebyret til dine leveringspriser.

Aftaler for international levering

Aftaler for international levering bruges ved transport af varer mellem køber og sælger. Disse aftaler afgør, hvem der er ansvarlig for varerne, mens de er i transit.

Her er to eksempler på de mest almindelige aftaler:

 • CIF (omkostning, forsikring, fragt). Denne aftale indikerer, at sælger påtager sig forsikringsansvar og andre omkostninger, indtil køber modtager varerne.
 • (FOB) (frit ombord). Denne aftale indikerer, at køber påtager sig forsikringsansvar og andre omkostninger, så snart varerne er blevet afsendt.

De fleste lande og områder inkluderer CIF (omkostning, forsikring, fragt), når de afgør, om en forsendelse er over grænsen for told og importskat. Andre medtager ikke disse omkostninger (FOB). Hvis du er i tvivl om, hvilke aftaler der er tilgængelige for dig, kan du kontakte dit fragtfirma. De følgende er de mest bemærkelsesværdige lande og områder, der ikke medtager omkostninger til levering, håndtering og forsikring:

 • Canada
 • USA
 • Australien
 • New Zealand
 • Sydafrika

Sørg for, at du fortæller dine kunder om leveringsbetingelserne.

Minimumsværdi for ordrer, før der pålægges told og importskatter

Det er ikke alle ordrer, der er underlagt told og importskatter. Mange lande og områder har en minimumsværdi for ordrer kaldet en de minimis, før der pålægges told og importskatter.

Kun værdier før skat tælles med i de minimis-grænsen. Hvis dine produkter bruger priser inklusive skat, tælles skattedelen af produktprisen ikke med i de minimis-grænsen. Ordre- og produktrabatter tælles heller ikke med i de minimis-grænsen.

Følgende tabel indeholder eksempler på de minimis-værdier.

Eksempler på de minimis-værdier
Land De minimis-værdi for told De minimis-værdi for skat
USA 800 USD 800 USD
Canada 20 CAD 20 CAD
Mexico 50 USD 117 USD
Australien 1.000 AUD 0 AUD
Kina 50 CNY 50 CNY
Hongkong 0 HKD 0 HKD
Irland 150 EUR 22 EUR
Japan 10.000 JPY 10.000 JPY
Sverige 1.600 SEK 300 SEK
Schweiz 5 CHF 5 CHF

De minimis-værdien er forskellig fra land til land og fra område til område. Nogle lande og områder har specifikke regler, der påvirker de minimis-værdi afhængigt af forsendelsens oprindelse. Varer, der f.eks. sendes til Canada fra Mexico eller USA pålægges told, hvis varerne har en værdi på 150 CAD eller mere. De pålægges importskat, hvis varerne har en værdi på 40 CAD eller mere.

Hvis du er i tvivl om de minimis-værdien for det land eller område, du sender til, kan du se websitet tilhørende landets eller områdets skattemyndigheder. Du kan også vælge at rådføre dig med en lokal skatteekspert.

Frihandelsaftaler

Frihandelsaftaler (FTA, Free Trade Agreement) er aftaler mellem to eller flere lande/områder, der kan sænke eller fjerne told på bestemte produkter. Her er nogle eksempler på frihandelsaftaler:

Som standard er frihandelsaftaler medtaget i beregningen af told og importskatter, men du kan deaktivere dette i dit kontrolpanel. Du kan se, om en frihandelsaftale gælder for et salg ud fra forsendelsens forsendelsesoprindelse og destination samt produktets landekodeoprindelse og HS-kode. Hvis du foretager et internationalt salg, som er omfattet af en frihandelsaftale, kan du blive bedt om at fremvise dokumentation af dette lands/områdes toldmyndigheder for at validere produktets oprindelsesland. Dette sker normalt i form af et oprindelsescertifikat.

Hvis du ikke er sikker på, om dine forsendelser er kvalificerede til eventuelle frihandelsaftaler, skal du rådføre dig med dit fragtfirma eller en lokal skatteekspert for at finde ud af, om de er kvalificerede, og om der kræves yderligere dokumentation.

Deaktiver aftaler om fortoldet arbejde

Hvis du ikke vil bruge frihandelsaftaler, eller du ikke er i stand til at levere den nødvendige dokumentation til en frihandelsaftale, som du er kvalificeret til, skal du deaktivere frihandelsaftalerne i dine indstillinger for told og importskatter.

Trin:

 1. Gå til Indstillinger > Skatter og told i Shopify-administrator.
 2. Klik på Administrer i afsnittet Told og importskatter.
 3. I afsnittet Told og importskatter skal du ændre indstillingen for at reducere priser, når det er muligt i henhold til frihandelsaftaler.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis