Rabatter

Når du sælger i lokale valutaer, kan du tilbyde dine kunder procentvise og faste rabatter ved hjælp af rabatkoder og Shopify-scripts.

Rabatter med faste beløb

Rabatter med faste beløb angives i din butiks valuta. Når kundens lokale valuta er en anden end din butiks valuta, konverteres rabatbeløbet til kundens valuta. Denne konvertering finder sted, når rabatten anvendes i forbindelse med betalingen. Det betyder, at rabatbeløbet kan svinge i forhold til vekselkursen.

En rabat på 2 USD kan f.eks. blive konverteret til 1,74 EUR den ene dag og til 1,76 EUR den næste. Derfor kan det være vanskeligt at markedsføre rabatter med faste beløb på tværs af lokale valutaer.

Når du angiver manuelle vekselkurser, veksles rabatterne til kundens valuta ved hjælp af den manuelle vekselkurs i stedet for markedsvekselkursen. Hvis din kunde f.eks. anvender en rabat på 5 USD på en ordre i CAD, konverteres rabatten til CAD ved hjælp af den manuelle vekselkurs. Hvis den manuelle vekselkurs er 1,25, bliver rabatten på 6,25 CAD.

Procentbaserede rabatter

Procentbaserede rabatter (f.eks. 10 % rabat på en ordre) har ikke tilknyttet en valuta. Rabatten fratrækkes priserne baseret på den angivne procentsats uafhængigt af kundens valuta (ved betaling).

Du kan f.eks. oprette en rabat, der giver ti procent (10 %) rabat på en bold. Ved betaling reducerer denne rabat prisen på bolden med 10 %.

Valutaforskelle, efter rabatter er fratrukket ved betalingen
Betalingsvaluta USD EUR
Normalpris 10 USD 8,72 EUR
10 % rabat 1 USD 0,87 EUR
Pris med rabat 9 USD 7,85 EUR

Brug Shopify-scripts til at tilbyde valutabaserede rabatter

Du kan ikke bruge rabatkoder til at tilbyde valutabaserede rabatter. Du kan f.eks. ikke oprette en rabatkode, som kun kan bruges til ordrer i en bestemt slags valuta.

Du kan bruge Shopify-scripts til at omregne rabatter til dine kunders lokale valuta (præsentationsvaluta), så du kan bruge scripts til at tilbyde nogle valutabaserede rabatter.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis