Refusioner

Refusioner udstedes altid til kunden i den valuta, som blev brugt til at betale for ordren.

Når du udsteder refusioner, gælder følgende regler:

  • Refusioner bruger den samme betalingsmetode som den, der blev brugt til at betale for ordren. Du kan ikke udstede en refusion til et andet kort eller en anden bankkonto.
  • Refusioner udstedes i den samme valuta som den, kunden brugte til at betale for ordren. Hvis kunden betalte i euro, modtager kunden også refusionen i euro.
  • Hvis valutaen skal omregnes i forbindelse med refusionen, bruges den aktuelle vekselkurs – ikke vekselkursen på det tidspunkt, hvor ordren blev afgivet – til omregningen. Du opkræves et vekselgebyr, når betalingen omregnes, men ikke når der udstedes en refusion. Du får ikke refunderet vekselgebyrer og kreditkortgebyrer, når du udsteder en refusion.
  • Hvis du bruger en manuel vekselkurs, beregnes refusioner med den aktuelle valutakurs.

På denne side

Valutarisiko

Da valutaomregningskurser svinger, er kursen på betalingstidspunktet ofte anderledes end kursen på refusionstidspunktet. Det betyder, at det omregnede beløb, som du modtager for ordren, ikke svarer til det omregnede beløb, som du refunderer i refusionen. Du kan vinde eller tabe penge på grund af valutaomregninger.

Eksempel

Du har en butik, der sælger i USD og i EUR, og din udbetalingsvaluta er USD. En kunde, hvis foretrukne valuta er euro, bestiller en skjorte til 85 EUR. På betalingstidspunktet svarer 1 EUR til 1,18 USD. Når kunden har betalt for skjorten, bliver beløbet i EUR omregnet til 100 USD til udbetalingen.

Eksempel på transaktion med vekselkurs
Produkt Modtaget beløb i kundens lokale valuta (præsentationsvaluta) Modtaget beløb omregnet til din udbetalingsvaluta
Skjorte 85 EUR 100 USD

Nogle uger senere beslutter kunden sig for at returnere skjorten. Du refunderer det beløb til kunden, som han eller hun oprindelig betalte, nemlig 85 EUR. Valutakursen har ændret sig, og nu svarer 1 EUR til 1,29 USD. Det betyder, at du skal veksle 110 USD, hvilket er 10 USD mere end det beløb (100 USD), som du oprindelig modtog fra kunden:

Eksempel på returnering med forskel i vekselkurs
Produkt Beløb, som er refunderet til kunden i dennes valuta Refunderet beløb, som du skulle veksle fra din udbetalingsvaluta
Skjorte 85 EUR 110 USD

I dette eksempel tabte du penge på grund af udsving i valutakurserne. Hvis vekselkursen bevægede sig i den modsatte retning (hvis 1 EUR f.eks. svarede til 1,05 USD), ville du i stedet have tjent penge.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis