Ændring af lagerantal

Når du bruger flere lokationer, kan du opdatere lagerantallene på siden Lager eller på siden Produkt. Hvis du har brug for at opdatere lagerantallene for et stort antal produkter på flere lokationer, kan du bruge en CSV-fil.

Hvis du sporer et produkts lagerantal ved hjælp af en lagerapp, allokeres antallet kun til denne apps lokation. Du kan ændre de lokationer, som produkterne tildeles.

Når du har flere lokationer, vises et lokationsfilter i Shopify-administratoren på de sider og afsnit, hvor det er relevant, f.eks. siden Ordrer og siden Lager. Når du vælger en lokation i filteret, bevarer siden dit valg, indtil du ændrer det. Den valgte lokation for en side gemmes i en browsercookie, så den bevares ikke på tværs af forskellige enheder eller browsere.

I dette afsnit

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis