Ændring af lagermængde efter lokation

Hvis du vil opdatere lagerantallet for en lokation, kan du gøre det på flere forskellige måder fra siden Lager.

Rediger lagerantallet på en lokation for udvalgte produkter

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager i din Shopify-administrator.

 2. Vælg en lokation i rullemenuen Lokationer.

 3. Valgfrit: Filtrer eller søg på listen over produkter.

 4. Gør følgende for hvert produkt, du vil opdatere:

  1. I kolonnen Opdater antal skal du angive ændringerne af antallet. Du kan indtaste et positivt eller negativt tal eller nul.
  2. Klik på Tilføj eller Angiv, og klik derefter på Gem.

Hvis et produkt ikke er angivet for denne lokation, sporer du enten ikke lagerbeholdningen for det pågældende produkt eller også er produktet ikke på lager på lokationen.

Ret lagerantallene med det samme antal for alle produkter

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Inventar i Shopify-administratoren.

 2. Vælg en lokation i rullemenuen Lokationer.

 3. Valgfrit: Filtrer eller søg på listen over produkter.

 4. Vælg produkterne med afkrydsningsfelterne.

 5. Klik på Handlinger > Opdater antal.

 6. Indtast ændringen af antallet. Du kan angive et positivt eller negativt tal eller nul.

 7. Klik på Tilføj eller Angiv, og klik derefter på Gem.

Du kan opdatere lagerantallet på forskellige måder på siden Produkter. Nogle af disse fremgangsmåder beskrives her.

Uanset hvilken tilgang du bruger, skal du sørge for, at Shopify følger lagerbeholdningen af dette produkt er valgt på listen Lagerpolitik, så du kan se og ændre lagerantallene.

Ændring af lagerantallet for ét produkt

Hvordan du opdaterer antallet for et enkelt produkt, afhænger af, om produktet har varianter.

Produkt uden varianter

Produkt med varianter

Rediger lagerantallene ved hjælp af programmet til masseredigering

Du kan bruge programmet til masseredigering til at ændre lagerantal for flere produktvarianter og lokationer. Programmet til masseredigering er en side, der viser rækker og kolonner af data, som minder om et regneark.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter.

 2. Vælg et produkt med varianter, som du vil redigere lagerantallene for.

 3. I afsnittet Varianter skal du klikke på Rediger varianter > Åbn program til masseredigering.

 4. Rediger værdierne i rækkerne og kolonnerne ved at klikke i en celle:

- Lager styret af – Vælg, om Shopify eller en app styrer lageret. - Tilgængelig på – Juster lagerantallet for hver lokation. Du kan angive Stocked eller Not stocked, afhængigt af, om Spor antal er markeret. - Spor antal – Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan du ændre antallet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, spores lagerbeholdningen ikke, og værdierne vil kun være Stocked eller Not stocked.

 1. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis