Ændring af lagerantal efter produkt

Du kan opdatere lagerantallet på siden Produkter.

Når du opdaterer dine lagerantal, skal du sørge for at vælge Shopify på listen Lager styret af, så du kan spore og redigere lagerantallene.

Ændring af lagerantallet for ét produkt

Hvordan du opdaterer antallet for et enkelt produkt, afhænger af, om produktet har varianter.

Produkt uden varianter

Produkt med varianter

Rediger lagerantallene ved hjælp af programmet til masseredigering

Du kan bruge programmet til masseredigering til at ændre lagerantal for flere produktvarianter og lokationer. Programmet til masseredigering er en side, der viser rækker og kolonner af data, som minder om et regneark.

Fremgangsmåde:

  1. Gå til Produkter.

  2. Vælg et produkt med varianter, som du vil redigere lagerantallene for.

  3. I afsnittet Varianter skal du klikke på Rediger varianter > Åbn program til masseredigering.

  4. Rediger værdierne i rækkerne og kolonnerne ved at klikke i en celle:

- Lager styret af – Vælg, om Shopify eller en app styrer lageret. - Tilgængelig på – Juster lagerantallet for hver lokation. Du kan angive Stocked eller Not stocked, afhængigt af, om Spor antal er markeret. - Spor antal – Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, kan du ændre antallet. Hvis afkrydsningsfeltet ikke er markeret, spores lagerbeholdningen ikke, og værdierne vil kun være Stocked eller Not stocked.

  1. Klik på Gem.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis