Eksport og import af lagerbeholdningen med en CSV-fil

Du kan eksportere en lager-CSV-fil, som indeholder lagerantallene på dine lokationer. Du kan bruge den eksporterede CSV-fil som en skabelon til at opdatere lagerantallene. Derefter kan du importere CSV-filen for at opdatere Shopify med lagerantallene på hver lokation.

Bemærk: Undlad at bruge produkt-CSV-filen til at eksportere eller importere lagermængder. Du skal bruge lager-CSV-filen.

Eksportér lager

Du kan eksportere en lager-CSV-fil enten for at oprette en skabelon, der indeholder dine entydigt identificerede produkter eller produktvarianter for de angivne lokationer, eller for at eksportere lagermængderne, så de kan bruges i andre systemer eller processer.

Du kan angive, om du vil eksportere dataene for alle dine lokationer, eller kun for én bestemt lokation.

Filen vil enten blive downloadet i din browser eller sendt til dig via mail, afhængigt af størrelsen på eksporten.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Eksportér.
 3. Angiv de rækker, du vil eksportere, og om du vil eksportere fra alle lokationer eller en enkelt lokation.
 4. Klik på Eksportér lager.

Opdater lagerantallene

Når du har eksporteret CSV-filen for at få en skabelon, skal du opdatere lagerantallene i filen.

CSV-filen har flere kolonner, der kan hjælpe dig med at identificere dit produkt, som beskrevet i Lager-CSV-filformat. Når du konverterer din butik, så den bruger flere lokationer, skal du kun redigere lokationskolonnerne.

Fremgangsmåde:

 1. Åbn din eksporterede CSV-fil i et regnearksprogram.

 2. Hvis din CSV-fil indeholder lokationskolonner, som du ikke ønsker at opdatere lagerantallet for, skal du slette hele kolonnerne for disse lokationer, herunder deres overskrifter.

 3. Opdater antallene i de resterende lokationskolonner. De tal, du indtaster i hver række, kan være positive, negative eller 0. Du kan også angive Not stocked for at indikere, at produktet aldrig er på lager på lokationen.

 4. Gem CSV-filen.

Importér lagerbeholdning

Du skal sikre, at din CSV-fil er i det korrekte filformat, før du importerer lagerbeholdningen.

Hvis du ikke vil opdatere antal for en lokation, skal du sørge for, at kolonnen for lokationen, inklusive kolonneoverskriften, blev fjernet fra CSV-filen.

Bemærk: Undlad at bruge produkt-CSV-filen til at importere lagermængder. Du skal bruge lager-CSV-filen.

Importproceduren opdaterer (overskriver) kun lagerantal. Den opretter ikke lokationer, og den opdaterer ikke de værdier, der identificerer produkter.

Import af lagermængder overskriver dine lagerdata, så du bør kun importere din lagerbeholdning, når der ikke er andre lagerjusteringer, såsom igangværende salg eller manuelle ændringer, i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Lager.
 2. Klik på Importér.
 3. Vælg din opdaterede CSV-fil.
 4. Klik på Importér lagerbeholdning.
 5. Bekræft, at du har til hensigt at importere, og klik på Start import.

Lager-CSV-filformat

Lager-CSV-filen indeholder oplysninger, som entydigt identificerer et produkt eller en produktvariant og lagerantallet på de angivne lokationer. Den minder om andre CSV-filer, som du bruger med Shopify, men den indeholder nogle andre kolonner.

Der er følgende kolonner i CSV-filen til lager:

 • Handle – Handles er unikke navne for hvert produkt. De kan indeholde bogstaver, bindestreger og tal, men ingen mellemrum. Et handle bruges i webadressen for det enkelte produkt.
 • Title – Kolonnen Titel er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • Option1 Name – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste navnet på den. F.eks. farve. Det bør indstilles til Titel for produkter med kun én valgmulighed.
 • Option1 Value – Hvis et produkt har en valgmulighed, skal du indtaste værdien for den. F.eks. sort. Det bør indstilles til Standardtitel for produkter med kun én valgmulighed.
 • Option2 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option2 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Name – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • Option3 Value – Som ovenfor, men du kan lade feltet være tomt.
 • SKU – Kolonnen SKU er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme. På nuværende tidspunkt behøver SKU'erne i Shopify ikke at være unikke.
 • HS Code - Kolonnen "HS-kode" (harmoniseret systemkode) bruges til at estimere told og skatter for internationale kunder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • COO - Kolonnen "COO" (oprindelsesland/-område) bruges til at estimere told og skatter for internationale kunder. Denne kolonne er valgfri. Hvis du inkluderer den, kan du lade værdierne være tomme.
 • <Name of location> - Angiv et navn på lokationen i kolonneoverskriften. Angiv værdierne for lagerantallet på den lokation, der er angivet i kolonneoverskriften, i kolonnen.

  Der skelnes mellem store og små bogstaver i kolonneoverskriften, og den skal indeholde navnet på en af dine lokationer. Tilføj en kolonne for hver lokation, hvor du vil opdatere lagerbeholdningen. Fjern eventuelle andre kolonner og overskrifter for lokationer.

  Antallet kan være positivt, negativt eller 0. Du kan også skrive Not stocked for at angive, at produktet aldrig lagerføres på lokationen.

Hvis du vil identificere en variant entydigt, skal du angive værdier for kolonnerne Handle, Option1 Value, Option2 Value og Option3 Value.

Din lager-CSV-fil skal have det korrekte format og skal have filtypen .csv.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis