Tilføjelse af værdier til metafelter

Når du har tilføjet en definition for metafeltet, skal du tilføje værdierne for metafeltet på de tilsvarende sider i Shopify-administratoren. Hvis du f.eks. opretter en definition for et metafelt for produkters udløbsdato, skal du angive de specifikke værdier for udløbsdatoerne på produktsiderne i Shopify-administratoren. Når du føjer værdier til dine metafelter, får du mulighed for at gemme specialiserede oplysninger til intern sporing eller til visning i din webshop.

Metafelterne vises i en redigerbar tabel på siderne i din Shopify-administrator. Alle metafelter viser det navn, som du valgte under oprettelsen af definitionen for metafeltet. Du kan klikke på alle rækker i tabellen for at vise typen af metafelter og dens beskrivelse, og derefter kan du angive en værdi.

Når du har føjet værdier til dine metafelter, kan du knytte dine metafelter til dit tema for at vise de tilpassede oplysninger i din webshop.

Metafelter – indholdstyper og værdier

Nedenstående tabel indeholder grundlæggende vejledning til, hvordan du kan føje værdier til almindelige typer af metafelter. Tabellen indeholder også brugseksempler for hver type. Få mere at vide under udviklerdokumentationen for metafelter.

Metafelter – indholdstyper og værdier
Indholdstype Beskrivelse Eksempel
Farve

Understøtter RGB-værdier i formatet #RRGGBB.

Find det produkt, du vil redigere, og find derefter metafeltet for farve. Klik på Vælg farve, og vælg en farve ved hjælp af farvevælgeren. Du kan også angive en RGB-farveværdi i feltet Farve.

Gem produktets farve, og indstil derefter baggrunden på produktsiden til den samme farve.
Dato

Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 uden en tidszone.

Find det produkt, du vil redigere, og klik derefter på metafeltet for dato. Vælg en dato ved hjælp af kalenderen.

Tilføj udløbsdatoer for produkter.
Dato og klokkeslæt

Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 og tidsværdier i UTC.

Find det produkt, du vil redigere, og klik derefter på metafeltet for dato og klokkeslæt. Klik på kalenderen for at vælge en dato, og klik derefter på feltet for klokkeslæt for at vælge et tidspunkt.

Tilføj datoer for produktudgivelser eller events i forbindelse med udgivelse.
Mål

Understøtter både hele tal og decimalværdier. Måleenheden kan konfigureres ved hjælp af det metriske eller britiske målesystem.

Find metafeltet for mål på det produkt, du vil redigere. Klik på feltet for at indtaste en værdi, og vælg derefter en måleenhed i rullemenuen.

Tilføj højde på kasser eller længde på produkter, som f.eks. længde på et tørklæde.
Vægt

Understøtter både hele tal og decimalværdier. Måleenheden kan konfigureres ved hjælp af det metriske eller britiske målesystem.

Find det produkt, du vil redigere, og find derefter metafeltet for vægt. Klik på feltet for at angive en værdi, og vælg derefter en måleenhed i rullemenuen.

Tilføj vægt på produkter eller ingredienser, som f.eks. sukker i gram.
Mængde

Understøtter både hele tal og decimalværdier. Måleenheden kan konfigureres ved hjælp af det metriske eller britiske målesystem.

Find metafeltet for mængde på det produkt, du vil redigere. Klik på feltet for at indtaste en værdi, og vælg derefter en måleenhed i rullemenuen.

Tilføj volumenkapacitet på en vandflaske.
Tal

Understøtter heltal eller decimalværdier. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer din definition.

  • Heltalsværdier skal være i intervallet -4.611.686.018.427.387.904 til 4.611.686.018.427.387.903.
  • Decimalværdier skal være i intervallet +/-9999999999999,999999999 med op til 13 cifre før decimaltegnet og op til 9 cifre efter tegnet.

Find det produkt, du vil redigere, og find derefter metafeltet for heltal eller decimaler. Klik på talfeltet for at angive en værdi.

Du kan f.eks. bruge metafeltet for heltal til at tilføje sidetal for en bog.

Du kan f.eks. bruge metafeltet for decimaltal til at tilføje en vægt i karat for et smykke.

Bedømmelse

Understøtter decimalværdier på en given skala. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer din definition.

Find det produkt, du vil redigere, og find derefter metafeltet for bedømmelse. Klik på feltet for bedømmelse for at angive en værdi.

Tilføj en publikumsbedømmelse eller stjernebedømmelse for et produkt.
Produktreference

Understøtter links til ét eller flere produkter. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer definitionerne for dine metafelter.

Find metafeltet for produktreference på det produkt, du vil redigere, og klik derefter på Vælg produkt eller Vælg produkter. Vælg ét eller flere produkter på listen.

Gem og vis relaterede produkter på produktsiderne i din webshop.
Reference til produktvarianter

Understøtter links til én eller flere produktvarianter. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer definitionen for metafeltet.

Find det produkt, du vil redigere, og find derefter metafeltet for reference til produktvarianter. Klik på Vælg variant eller Vælg varianter. Vælg én eller flere varianter på listen.

Gem og vis andre tøjartikler i samme farve på produktsiderne i din webshop
Filreference

Understøtter upload af en enkelt fil i ét af følgende formater:

  • billeder
  • alle filtyper

Billeder i formaterne JPEG, PNG og GIF vises i din webshop. Alle andre filtyper vises som tilgængelige for download.

Find det produkt, du vil redigere, og find derefter metafeltet for filreference. Klik på Vælg billede eller Vælg fil. Vælg en tilgængelig fil, eller klik på Upload billede eller Upload fil for at vælge en fil på din enhed. Når du tilføjer et billede, kan du klikke på forhåndsvisningen for at tilføje alternativ tekst.

Tilføj en PDF-fil med samlevejledninger.
Sidereference

Indeholder et link til en side i din webshop.

Find det produkt, du vil redigere, og find derefter metafeltet for sidereference. Klik på Vælg, og vælg derefter en side i rullemenuen.

Føj et link til en side om beskyttelse af persondata, blogopslag eller en detaljeret plejevejledning i din webshop.
Webadresse

Understøtter webadresser af typen HTTP, HTTPS og mailto:. Du kan begrænse webadresserne til specifikke domæner, når du opretter definitionen for metafeltet.

Find metafeltet for webadresse på det produkt, du vil redigere. Klik på feltet for at angive en gyldig webadresse.

Føj et link til boganmeldelser eller produktvideoer, der hostes på et specifikt website
Tekst

Understøtter almindelig tekst i felter med én eller flere linjer. Felter med flere linjer kan indeholde linjeskift.

Find det produkt, du vil redigere, og find metafeltet for tekst med enkelt linje eller tekst med flere linjer. Klik på feltet for at skrive din tekst.

Tilføj leveringsbemærkninger, meddelelser eller vaskeinstruktioner.
Sandt eller falsk

Opretter et afkrydsningsfelt, så du kan vælge, om en betingelse er sand eller falsk.

Find det produkt, du vil redigere, og find metafeltet for sandt eller falsk. Vælg derefter Sandt eller Falsk.

Tilføj om valgmuligheder er tilgængelige, f.eks. om en vare kan indgraveres.
JSON

Understøtter rå JSON-data for avancerede scenarier, når du skal bruge en struktureret datakilde.

Find metafeltet for JSON på det produkt, du vil redigere. Klik på feltet for at angive dine data.

Tilføj en tabel med specifikationer, der indeholder forskellige kolonner for hvert produkt. Det kunne f.eks. være en tabel over ingredienser.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis