Oprettelse af tilpassede definitioner for metafelter

Hvis der ikke er nogen standarddefinitioner for metafeltet med de specifikke oplysninger, som du vil føje til din Shopify-butik, kan du oprette en tilpasset definition for metafeltet. Du kan også oprette tilpassede definitioner, når du migrerer eksisterende metafelter til en definition.

Når du opretter en tilpasset definition for et metafelt, angiver du følgende oplysninger:

 • Navneområde og nøgle, f.eks. til gruppering af metafelter for specifikke dele af din butik
 • Indholdstype, som f.eks. tekst, fil eller webadresse
 • Valideringsregler, som f.eks. tegngrænser eller minimum- og maksimumværdier
 • Beskrivelse (valgfrit), som f.eks. oplysninger om, hvilke oplysninger der skal angives i metafeltet

Få mere at vide om dele af en definition for metafelter.

Nogle indholdstyper har yderligere konfigurationsindstillinger, som du skal vælge. Konfigurationsindstillingerne kan omfatte følgende:

 • Standardmåleenheder
 • Felter med én eller flere linjer
 • Minimum- og maksimumværdier
 • Standardvaluta

Opret en tilpasset definition

 1. Gå til Indstillinger > Metafelter i din Shopify-administrator.
 2. Vælg den type metafelt, du vil tilføje, i afsnittet Administrer metafelter. For eksempel: Metafelter for produkter.
 3. Klik på Tilføj definition for metafelt.
 4. Angiv et navn til din definition i feltet Navn, og vælg derefter det indtastede navn i rullemenu.
 5. Valgfrit: Rediger standard-id'et for dit metafelt i feltet Navneområde og nøgle.
 6. Valgfrit: Angiv en beskrivelse af dine metafeltværdier i feltet Beskrivelse.
 7. Klik på Vælg indholdstype, og vælg derefter den indholdstype, der er det bedste match for dit metafelt, i rullemenuen.
 8. Konfigurer indholdstypen og valideringsoplysningerne: - Hvis indholdstypen har yderligere konfigureringsindstillinger, skal du vælge den rette indstilling for metafeltet. For eksempel: Målingstype.

  • Valgfrit: Konfigurer Yderligere regler i afsnittet Validering for at begrænse intervallet af accepterede værdier.
  • Hvis indholdstypen indeholder afsnittet Standarder, skal du vælge en standardenhed i rullemenuen.
  • Valgfrit: Hvis du vil ændre indholdstypen eller valideringsreglerne for din tilpassede definition, skal du klikke på Rediger og derefter vælge en anden indholdstype i rullemenuen.
 9. Klik på Gem.

Næste trin

Når du har tilføjet definitioner for dine metafelter, kan du gøre følgende:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis