Metafelter – indholdstyper og værdier

Hver type metafelt accepterer en række understøttede værdier for forskellige brugsscenarier. Få flere oplysninger om følgende ved hjælp af tabellen med almindelige indholdstyper for metafelter:

  • Understøttede værdier for alle typer af metafelter
  • Eksempler på brugsscenarier for alle typer af metafelter

Få mere at vide under udviklerdokumentationen for metafelter.

Almindelige indholdstyper og værdier for metafelter
Indholdstype Beskrivelse Eksempel
Farve Understøtter RGB-værdier i formatet #RRGGBB. Gem produktets farve, og indstil derefter baggrunden på produktsiden til den samme farve.
Dato Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 uden en tidszone. Tilføj udløbsdatoer for produkter.
Dato og klokkeslæt Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 og tidsværdier i UTC. Tilføj datoer for produktudgivelser eller events i forbindelse med udgivelse.
Mål Understøtter både hele tal og decimalværdier. Målet bruger enten metriske eller britiske måleenheder. Tilføj højde på kasser eller længde på produkter, som f.eks. længde på et tørklæde.
Vægt Understøtter både hele tal og decimalværdier. Vægt bruger enten metriske eller britiske måleenheder. Tilføj vægt på produkter eller ingredienser, som f.eks. sukker i gram.
Mængde Understøtter både hele tal og decimalværdier. Volumen bruger enten metriske eller britiske måleenheder. Tilføj volumenkapacitet på en vandflaske.
Tal

Understøtter heltal eller decimalværdier. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer din definition.

  • Heltalsværdier skal være i intervallet -4.611.686.018.427.387.904 til 4.611.686.018.427.387.903.
  • Decimalværdier skal være i intervallet +/-9999999999999,999999999 med op til 13 cifre før decimaltegnet og op til 9 cifre efter tegnet.

Du kan f.eks. bruge metafeltet for heltal til at tilføje sidetal for en bog.

Du kan f.eks. bruge metafeltet for decimaltal til at tilføje en vægt i karat for et smykke.

Bedømmelse Understøtter decimalværdier på en given skala. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer din definition. Tilføj en publikumsbedømmelse eller stjernebedømmelse for et produkt.
Produktreference Understøtter link til et enkelt produkt. Gem og vis relaterede produkter på produktsiderne i din webshop.
Reference til produktvarianter Understøtter tilknytning til en enkelt produktvariant. Gem og vis andre tøjartikler i samme farve på produktsiderne i din webshop
Filreference

Understøtter upload af en enkelt fil på under 20 MB i én af følgende filtyper:

  • billeder
  • alle filtyper

Billeder i formaterne JPEG, PNG og GIF vises i din webshop. Alle andre filtyper vises som tilgængelige for download.

Tilføj en PDF-fil med samlevejledninger.
Sidereference Indeholder et link til en side i din webshop. Tilføj et link til en politikside, et blogopslag eller en detaljeret plejevejledning i din webshop.
Webadresse Understøtter webadresser af typen HTTP, HTTPS og mailto:. Du kan begrænse webadresserne til specifikke domæner, når du opretter definitionen for metafeltet. Tilføj et link til boganmeldelser eller produktvideoer, der hostes på et specifikt website.
Tekst

Understøtter almindelig tekst i felter med én eller flere linjer. Felter med flere linjer kan indeholde linjeskift.

Du kan begrænse felter med en enkelt linje til forudindstillede valg, som du angiver, når du opretter din metafeltdefinition.

Tilføj leveringsbemærkninger, meddelelser eller vaskeinstruktioner.
Sandt eller falsk Opretter et afkrydsningsfelt, så du kan vælge, om en betingelse er sand eller falsk. Tilføj om valgmuligheder er tilgængelige, f.eks. om en vare kan indgraveres.
JSON Understøtter rå JSON-data for avancerede brugsscenarier, når du bruger en struktureret datakilde. Tilføj en tabel med specifikationer, der indeholder forskellige kolonner for hvert produkt. Det kunne f.eks. være en tabel over ingredienser.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis