Metafelter – indholdstyper og værdier

Hver type metafelt accepterer en række understøttede værdier for forskellige brugsscenarier. Få flere oplysninger om følgende ved hjælp af tabellen med almindelige indholdstyper for metafelter:

 • Understøttede værdier for alle typer af metafelter
 • Eksempler på brugsscenarier for alle typer af metafelter
 • hvis indholdstypen kan bruges som en liste over metafelter

Få mere at vide under udviklerdokumentationen for Metafelter.

Almindelige indholdstyper for metafelter
Indholdstype Beskrivelse Eksempel
Farve Understøtter RGB-værdier i formatet #RRGGBB.

Farvefelter kan bruges på lister over værdier.

Gem produktets farve, og indstil derefter baggrunden på produktsiden til den samme farve.
Dato Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 uden en tidszone.

Datofelter kan bruges på lister over værdier.

Tilføj produkters udløbsdatoer, ordrers leveringsdatoer eller kunders fødselsdatoer.
Dato og klokkeslæt Understøtter datoværdier i formatet ISO 8601 og tidsværdier i UTC.

Felter for dato og klokkeslæt kan bruge på lister over værdier.

Tilføj datoer for produktudgivelser eller events i forbindelse med udgivelse.
Mål Understøtter både hele tal og decimalværdier. Målet bruger enten metriske eller britiske måleenheder.

Dimensionsfelter kan bruges på lister over værdier.

Tilføj højde på kasser eller længde på produkter, som f.eks. længde på et tørklæde.
Vægt Understøtter både hele tal og decimalværdier. Vægt bruger enten metriske eller britiske måleenheder.

Vægtfelter kan bruges på lister over værdier.

Tilføj vægt på produkter eller ingredienser, som f.eks. sukker i gram.
Mængde Understøtter både hele tal og decimalværdier. Volumen bruger enten metriske eller britiske måleenheder.

Mængdefelter kan bruges på lister over værdier.

Tilføj volumenkapacitet på en vandflaske.
Tal

Understøtter heltal eller decimalværdier. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer din definition. Både felter med heltal og decimalværdier kan bruges på lister over værdier.

 • Heltalsværdier skal være i intervallet -4.611.686.018.427.387.904 til 4.611.686.018.427.387.903.
 • Decimalværdier skal være i intervallet +/-9999999999999,999999999 med op til 13 cifre før decimaltegnet og op til 9 cifre efter tegnet.

Du kan f.eks. bruge metafeltet for heltal til at tilføje sidetal for en bog.

Du kan f.eks. bruge metafeltet for decimaltal til at tilføje en vægt i karat for et smykke.

Bedømmelse Understøtter decimalværdier på en given skala. Dette afhænger af, hvordan du konfigurerer din definition.

Bedømmelsesfelter kan bruges på lister over værdier.

Tilføj en publikumsbedømmelse eller stjernebedømmelse for et produkt.
Produktreference Understøtter tilknytning til et enkelt eller flere produkter på en liste over metafelter. Gem og vis udvalgte produkter på produktsider eller kollektionssider i din webshop.
Reference til produktvarianter Understøtter tilknytning til en enkelt produktvariant. Gem og vis andre tøjartikler i samme farve på produktsiderne i din webshop
Filreference

Understøtter upload af en enkelt fil i ét af følgende formater:

 • Billeder
  • Billeder skal være mindre end 20 MB. Accepterede formater: JPEG, PNG, WEBP, HEIC og GIF
 • Videoer
  • Videoer skal være mindre end 1 GB og kortere end 10 minutter. Accepterede formater: MOV og MP4.
 • alle filtyper
  • Generiske filer skal være mindre end 20 MB.

Billeder og videoer kan vises i din webshop eller bruges som en ressource, der kan downloades. Generiske filer er kun beregnet til download.

Se de understøttede filtyper Krav til filformater.

Tilføj en PDF-fil med samlevejledninger.
Sidereference Giver dig mulighed for at linke til en eksisterede side. Understøtter tilknytning til en enkel eller flere sider på en liste over metafelter. Indsæt din politikside eller en detaljeret plejevejledning til produkter i din webshop.
Webadresse Understøtter webadresser af typen HTTP, HTTPS og mailto:. Du kan begrænse webadresserne til specifikke domæner, når du opretter definitionen for metafeltet.

Webadressefelter kan bruges på lister over værdier.

Tilføj et link til boganmeldelser eller produktvideoer, der hostes på et specifikt website.
Tekst

Understøtter almindelig tekst i felter med én eller flere linjer. Felter med flere linjer kan indeholde linjeskift.

Felter med tekst med enkelt eller flere linjer kan bruges på lister over værdier.

Du kan begrænse felter med en enkelt linje til forudindstillede valg, som du angiver, når du opretter din metafeltdefinition.

Tilføj leveringsbemærkninger, meddelelser eller vaskeinstruktioner.
Sandt eller falsk Opretter et afkrydsningsfelt, så du kan vælge, om en betingelse er sand eller falsk. Tilføj om valgmuligheder er tilgængelige, f.eks. om en vare kan indgraveres.
JSON Understøtter rå JSON-data for avancerede brugsscenarier, når du bruger en struktureret datakilde. Tilføj en tabel med specifikationer, der indeholder forskellige kolonner for hvert produkt. Det kunne f.eks. være en tabel over ingredienser.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis