Migrering af metafelter til en definition

Hvis du vil føje valideringsregler til et eksisterende sæt med metafelter, kan du migrere metafelterne til en definition. Når du opretter en tilpasset definition for et eksisterende sæt med metafelter, forhindrer de angivne valideringsregler, at du eller dine apps tilføjer ugyldige værdier.

Du kan migrere dine metafelter ved at oprette en tilpasset definition for et sæt af metafelter, som har et bestemt navneområde og en bestemt nøgle. Du kan migrere metafelter til de fleste indholdstyper, undtagen filer, referencer samt sandt eller falsk. Få mere at vide om at oprette tilpassede definitioner under:

Du kan kun tilføje definitioner for de sæt af metafelter, der har et navneområde og en nøgle i det korrekte format. Hvis dit navneområde og din nøgle indeholder specialtegn, kan du ikke migrere dette sæt af metafelter til en definition.

Opret en definition for sæt med metafelter, der endnu ikke har en definition

 1. Gå til Indstillinger > Metafelter i din Shopify-administrator.
 2. Vælg den del af din butik, som du vil tilføje en metafeltdefinition for. F.eks. Produkter.
 3. Klik på Metafelter uden en definition, og klik derefter på Tilføj definition ud for det navneområde og den nøgle, du vil tilføje en definition for.
 4. Gennemgå Eksempel på metafelt for at finde den korrekte type og de korrekte valideringsregler for dit navneområde og din nøgle. Klik på Se flere for at se flere eksempler på værdier.
 5. Angiv følgende oplysninger for definitionen for dit metafelt:

  1. Angiv et navn til din definition i feltet Navn.
  2. Valgfrit: Angiv en beskrivelse af dine metafelter i feltet Beskrivelse.
 6. Klik på Vælg indholdstype, og vælg derefter den indholdstype, der er det bedste match for dine metafeltværdier på listen.

 7. Konfigurer indholdstypen og valideringsoplysningerne ved at gøre følgende:

  1. Hvis indholdstypen har yderligere konfigureringsindstillinger, skal du vælge den rette indstilling for metafeltet. For eksempel: Målingstype.
  2. Konfigurer Yderligere regler for din definition i afsnittet Validering.
 8. Klik på Gem.

 9. Gennemgå valideringsresultaterne, og klik derefter på Gem og fortsæt.

Hvis nogle af dine metafeltværdier ikke matcher din nye definition, skal du rette dine metafeltværdier. Når du har gemt din definition, bliver du automatisk videresendt til programmet til masseredigering, hvor du kan gennemgå og rette eventuelle valideringsfejl.

De næste trin, når du har tilføjet definitioner af metafelter

Når du har tilføjet definitioner for dine metafelter, kan du gøre følgende:

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis