Sådan importerer du CSV-filer med appen Store Importer

Hvis du migrerer til Shopify fra en eksisterende Shopify-butik eller en af de platforme, der understøttes af appen Store Importer, kan du bruge appen Store Importer til at importere dine produkt-, kunde- og lagerdata.

Overvejelser

 • Importen opretter ikke distributionstjenester. Din butik skal indeholde distributionstjenester, før du importerer. Hvis din import indeholder en manglende distributionstjeneste, vil der oprettes et produkt med den manuelle distributionstjeneste. Disse oplysninger vises i en besked på indekssiden med fejl ved import.
 • Selv om du kan importere kundekonti, kan du ikke migrere kundeadgangskoder ved hjælp af importprocessen, da adgangskoder oprindeligt blev opsat ved hjælp af beskyttelsen af persondata, der var unik for Shopify. Dine kunder skal inviteres til at registrere deres konti ved hjælp af de mailadresser, du har importeret.

Migrering fra én Shopify-butik til en anden

Hvis du migrerer fra én Shopify-butik til en anden, skal du først eksportere dine produkt-, kunde- og lagerdata til CSV-filer og derefter importere disse data via appen Store Importer.

Trin:

 1. Eksportér følgende data fra din nuværende Shopify-butik:

 2. Vælg Shopify i rullemenuen på siden Importér dine data i Shopify.

 3. Klik på Tilføj fil under Upload filer, og vælg dine eksporterede filer. Du kan vælge et vilkårligt antal CSV-filer.

 4. Klik på Fortsæt import > Import.

Bemærk: Hvis platformen, der nævnes på siden Importér butik, ikke er den platform, du importerer fra, skal du rulle ned til bunden af siden og klikke på Vælg en anden platform. Du kan derefter vælge Shopify i rullemenuen.

Migrering fra en anden platform

Når du migrerer til Shopify fra en anden platform, skal du eksportere dine butiksdata fra din nuværende platform og derefter angive dataene i CSV-filer i et format, der angives af Shopify. Når dine data er i det korrekte CSV-format, kan du importere CSV-filerne til din Shopify-butik ved hjælp af appen Store Importer.

Trin:

 1. Eksportér dine butiksdata.

 2. Brug CSV-skabeloner til produkter, kunderog lager, så du er sikker på, at dine data er i det accepterede format til CVS-filer.

 3. Klik på Apps > Importér butik i din Shopify-administrator.

 4. Vælg Shopify i rullemenuen på siden Importér dine data i Shopify.

 5. Klik på Tilføj fil under Upload filer, og vælg dine eksporterede filer. Du kan vælge et vilkårligt antal CSV-filer.

 6. Klik på Fortsæt import > Import.

Bemærk: Hvis platformen, der nævnes på siden Importér butik, ikke er den platform, du importerer fra, skal du rulle ned til bunden af siden og klikke på Vælg en anden platform. Du kan derefter vælge Shopify i rullemenuen.

Gennemgå og opdater dine importerede data

Hvis din dataimport lykkedes, bør du kunne se dine produktdata i din Shopify-administrator. Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt. Se, hvordan du tilføjer et produkt eller tilføjer en kunde i Shopify.

Følgende afsnit beskriver noget af den af adfærd, som du kan støde på, mens du importerer dine data til Shopify.

Importen lykkedes med ændringer

Når din import er fuldført, viser siden med importoversigten oplysninger om din import. Se eventuelle meddelelser om fejl i afsnittet med gennemgang i din importoversigt. Du kan redigere dine importerede oplysninger manuelt ved at klikke på Se varer ud for disse beskeder.

Historiske ordrer

Ordrer, der er importeret fra din tidligere platform migreres kun til din Shopify-butik af historiske hensyn. Disse ordrer får automatisk statussen "Arkiveret". Selvom du teknisk set kan annullere arkiveringen af dem, kan du ikke udføre nogen handlinger, der normalt er forbeholdt ordrer, der er oprettet i Shopify-butikker.

Produkterne blev importeret, men de er ikke blevet udgivet

Hvis din produktsynlighed var indstillet til skjult i din tidligere butik, kan dit produkt ikke købes i Shopify. Hvis du ikke vil skjule et produkt, kan du gøre det tilgængeligt på salgskanaler efter eget valg.

Nogle produkter eller kunder blev ikke importeret

Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje et produkt manuelt.

Produktvarianter kunne ikke importeres

Hvis dit produkt har flere varianter, og en af varianterne mangler en valgmulighed, importeres produktet ikke. Du skal føje dette produkt manuelt til Shopify. Hvis du f.eks. sælger T-shirts med forskellige valgmuligheder for størrelse og farve, og én af varianterne omfatter oplysninger omkring størrelsen, men ikke farven, importeres dit produkt ikke.

Gavekortprodukter

Gavekortprodukter importeres ikke. De skal oprettes manuelt.

Nogle lagerfortegnelsesr kunne ikke importeres

Importprocessen opretter ikke lokationer. Din butik skal indeholde lokationer, før du importerer. Hvis din import indeholder en manglende lokation, vises en fejlmeddelelse i importoversigten, og lageret importeres til denne lokation.

Importér data oven i en eksisterende import

Hvis du mener, at du ikke har fået alt med i din tidligere import, kan du importere dine butiksdata igen oven i din nuværende import ved at klikke på Start en ny import.

 • Hvis din Shopify-butik eller tidligere import allerede indeholder kunder, bliver disse opdateret. Kunderne matches først efter mailadresse og derefter efter telefonnummer, hvis der ikke er match på mailadressen. Hvis der findes et match, opdateres den eksisterende post på følgende måde:

 • Hvis en import indeholder produkter, som allerede findes i din Shopify-butik, springes de matchende produkter over i importen og importeres ikke. En liste over de varer, der er sprunget over, vises i importoversigten, når importen er gennemført.

Slet en import af butiksdata

Hvis du ikke er tilfreds med en dataimport, kan du slette den. Hvis din dataimport f.eks. indeholder mange mislykkede emner, kan det være nyttigt at fjerne denne import og prøve igen. Du kan kun slette din seneste import. Vent indtil dataene er helt slettet, før du starter en ny import.

Fremgangsmåde

 1. Klik på Slet import på siden Importen er fuldført.

 2. Klik på Slet import i dialogboksen Slet import.

Når alle dine importerede filer er slettet, skal du klikke på Start en ny import for at starte en anden import.

Overvejelser for kundeadgangskoder

Da adgangskoder er krypterede, kan du ikke migrere kundeadgangskoder til Shopify fra andre platforme. Derfor migreres der kun kundeposter til Shopify, og ikke kundekonti.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis