Overflytning fra BigCommerce til Shopify

Shopify-appen Import store giver dig mulighed for at overflytte dine produkt-, ordre- og kundedata til Shopify fra BigCommerce. Inden du kan importere dine data til Shopify, skal du eksportere dem fra BigCommerce.

Trin 1: Eksportér dine butiksdata fra BigCommerce

Det første trin i butiksoverflytning er at eksportere dine produkt-, kunde- og ordredata fra BigCommerce. Når din eksport er fuldført, vil der være gemt flere CSV-filer på din computer, som du kan bruge til at importere dine data til Shopify.

Eksportér dine produktdata fra BigCommerce

Sørg for at du også eksporterer yderligere produkt- og variantoplysninger, når du eksporterer dine produkter fra din BigCommerce-butik. På denne måde får du alle produktdataene med.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Produkter > Eksportér i dit BigCommerce-kontrolpanel.
 2. Vælg Standard under Eksportér skabelon og indstillinger for filformat, og klik derefter på Fortsæt.
 3. Klik på Eksportér mine Produkter til en CSV-fil i den viste dialogboks med Produkter, og klik derefter på Luk. Der gemmes en CSV-fil på din computer, som indeholder dine produktdata.
 4. Vælg Masseredigering under Eksportér skabelon og indstillinger for filformat, og klik derefter på Fortsæt.
 5. Klik på Eksportér mine Produkter til en CSV-fil, og klik derefter på Luk. Der gemmes en anden CSV-fil på din computer, som indeholder yderligere produkt- og variantoplysninger.

Eksportér dine ordredata fra BigCommerce

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer > Eksportér i dit BigCommerce-kontrolpanel.
 2. Vælg Standard under Eksportér skabelon og indstillinger for filformat, og klik derefter på Fortsæt.
 3. Klik på Eksportér mine Ordrer til en CSV-fil i den viste dialogboks med Ordrer, og klik derefter på Luk. Der gemmes en CSV-fil på din computer, som indeholder dine ordredata.

Eksportér dine kundedata fra BigCommerce

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Kunder > Eksportér i dit BigCommerce-kontrolpanel.
 2. Vælg Standard under Eksportér skabelon og indstillinger for filformat, og klik derefter på Fortsæt.
 3. Klik på Eksportér mine Kunder til en CSV-fil i den viste dialogboks med Kunder, og klik derefter på Luk. Der gemmes en CSV-fil på din computer, som indeholder dine kundedata.

Trin 2: Importér dine butiksdata til Shopify

Når du har importerer dine produkter, ordrer og kunder fra BigCommerce til CSV-filer, kan du importere disse filer til Shopify. Du skal have installeret Shopify-appen Import store for at komme i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps > Importér butik i Shopify-administratoren.

 2. Klik på Tilføj fil under Upload filer, og vælg dine eksporterede filer. Appen Import store giver dig mulighed for at tilføje flere filer, så du kan tilføje dine CSV-filer på én gang. Når du importerer produkter, skal du tilføje de eksporterede filer for skabelonerne for både Standard og Masseredigering, hvis dataene skal importeres rigtigt.

Bemærk: Hvis platformen, der nævnes på siden Importér butik, ikke er den platform, du importerer fra, skal du rulle ned til bunden af siden og klikke på Vælg en anden platform. Du kan derefter vælge BigCommerce i rullemenuen.

 1. Klik på Fortsæt import > Import.

Trin 3: Gennemgå og opdater dine importerede data

Hvis din dataimport lykkedes, bør du kunne se dine produkt-, ordre- og kundedata i din Shopify-administrator. Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt. Se, hvordan du tilføjer et produkt eller tilføjer en kunde i Shopify.

Følgende afsnit beskriver noget af den af adfærd, som du kan støde på, mens du importerer dine BigCommerce-data til Shopify.

Importen lykkedes med ændringer

Når din import er gennemført, viser siden med importoversigt dig oplysninger om importen. Hvis nogle af dine produkter eller kunder blev importeret med ændringer, vil du se specifikke beskeder i afsnittet Produkter, der skal gennemgås i importoversigten. Du kan redigere dine produkter og kunder manuelt ved at klikke på Se varer ud for disse beskeder.

Produkterne blev importeret, men de er ikke blevet udgivet

Hvis din produktsynlighed er indstillet til skjult i BigCommerce, kan dit produkt ikke købes i Shopify. Hvis du ikke vil skjule et produkt, kan du gøre det tilgængelig på salgskanaler af eget valg.

Importerede produkter har ikke længere deres dimensioner

Hvis dine kunder skal bruge dimensioner på dit produkt, skal du føje dimensionerne direkte til produktbeskrivelsen.

Nogle produkter, kunder eller ordrer blev ikke importeret

Du vil muligvis bemærke, at nogle af dine produkter, kunder eller ordrer ikke blev importeret. Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje et produkt eller tilføje en kunde manuelt.

Kunder med den samme e-mailadresse eller det samme telefonnummer inkluderes ikke i importen. Kun den seneste kundepost med de duplikerede data importeres.

Produktvarianter kunne ikke importeres

Hvis dit produkt har varianter, og en af varianterne mangler en valgmulighed, importeres produktet ikke. Du skal føje dette produkt manuelt til Shopify. Hvis du f.eks. sælger T-shirts med valgmuligheder for størrelse og farve, og én af varianterne omfatter oplysninger omkring størrelsen, men ikke farven, importeres dit produkt ikke.

Tags anvendt på importerede poster

Appen Import Store nvender Tags til importerede poster. Tags gør det nemmere at finde de ting, du har importeret, gennemgå dem for fejl eller foretage justeringer.

Tags, der automatisk blev anvendt på hver importerede post, har følgende format: import_<date>_<import_id>. Tags for alle importhandler kan variere afhængigt af din platform eller fejltype. For eksempel missing-image eller duplicate-variants.

Du kan beholde disse Tags i dine importerede poster, men det kan skabe problemer, hvis du bruger Tags som en organisationsmetode for din butik. Disse Tags kan f.eks. være synlige for dine kunder i din webshop. Du kan undgå dette ved at fjerne dem, når du har tjekket dine importerede poster for fejl.

Importér data oven i en eksisterende import

Hvis du mener, at du ikke har fået alt med i din tidligere import, kan du importere dine butiksdata igen oven i din nuværende import ved at klikke på Start en ny import.

 • Hvis din Shopify-butik eller din tidligere import allerede indeholder kunder, bliver de opdateret, hvis der findes matchende kunder under importen. På denne måde går ingen kundedata tabt i Shopify. Kunderne matches først på e-mailadresser og derefter på telefonnummer, hvis der ikke findes et match på e-mailadressen. Hvis der findes et match, vil den eksisterende post blive opdateret på følgende måde:

  • Statusser for skattefritagelse og statusser for abonnement på markedsføring overskrives.
  • Tags, adresser og bemærkninger fra importen tilføjes.
  • Hvis felterne fornavn, efternavn eller telefonnummer vil blive tilføjet, hvis de er tomme i den eksisterende post, men inkluderet i den importerede.
 • Hvis din Shopify-butik eller tidligere import allerede indeholder produkter, vil denne import ikke importere matchende produkt. Du kan se en liste med produkter, der er sprunget over, i Importoversigten, når din import er færdig.

Slet en import af butiksdata

Hvis du ikke er tilfreds med en dataimport, kan du slette den. Hvis din dataimport f.eks. indeholder mange mislykkede emner, kan det være nyttigt at fjerne denne import og prøve igen. Du kan kun slette din seneste import, og du skal vente på, at dataene skal slettes helt, før du starter en anden import.

Fremgangsmåde

 1. Klik på Slet import på siden Importen er fuldført.

Knappen Slet import på siden Importen er fuldført

 1. Klik på Slet import i dialogboksen Slet import.

Når alle dine importerede filer er slettet, skal du klikke på Start en ny import for at starte en anden import.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis