Migrering fra Big Cartel til Shopify

Appen Store Importer kan migrere dine produkt-, ordre- og kundedata til Shopify fra Big Cartel. Du skal eksportere dine data fra Big Cartel, før du kan importere dem til Shopify.

Trin 1: Eksportér dine butiksdata fra Big Cartel

Det første trin i butiksmigrering er at eksportere dine data fra Big Cartel. Når din eksport er fuldført, downloader din computer CSV-filer med dine Big Cartel-data, som du kan bruge til at importere disse data til Shopify.

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer > Afsendt i dit Big Cartel-kontrolpanel.
 2. Klik på Flere handlinger, og klik derefter på Download CSV. Der gemmes en CSV-fil på din computer, som indeholder dine data.

Følg trinnene oven for, hvis du også vil downloade dine ikke-afsendte ordrer.

Trin 2: Importér dine butiksdata til Shopify

Når du har eksporteret dine ordrer og kunder fra Big Cartel til CSV-filer, kan du downloade dine produktdata og derefter importere dine data til Shopify.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps > Store Importer i din Shopify-administrator.

 2. På siden Importér dine data i Shopify skal du vælge Big Cartel i rullemenuen.

 3. Klik på Tilføj fil under Upload filer, og vælg dine eksporterede filer.

 4. Hvis du vil downloade dine produktdata, skal du udføre følgende trin:

 5. Klik på Tilføj fil under Upload filer, og vælg dine eksporterede filer. Du kan vælge et vilkårligt antal CSV-filer.

 6. Klik på Fortsæt import > Importér.

Bemærk: > Hvis platformen, der nævnes på siden Store Importer, ikke er din butiks platform, skal du rulle ned til bunden af siden og klikke på Vælg en anden platform. Du kan derefter vælge Big Cartel i rullemenuen.

Trin 3: Gennemgå og opdater dine importerede data

Hvis din dataimport lykkedes, er dine ordre-, kunde- og produktdata nu tilgængelige i din Shopify-administrator. Hvis nogle af dine kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt. Se, hvordan du tilføjer en kunde i Shopify.

Bemærk: Du kan opleve problemer med din CSV-import. Få mere at vide om løsninger på almindelige problemer i forbindelse med CSV-import af produkter.

Følgende afsnit beskriver noget af den af adfærd, som du kan støde på, mens du importerer dine Big Cartel-data til Shopify.

Importen lykkedes med ændringer

Når din import er fuldført, viser siden med importoversigten oplysninger om din import. Se eventuelle meddelelser om fejl i afsnittet med gennemgang i din importoversigt. Du kan redigere dine importerede oplysninger manuelt ved at klikke på Se varer ud for disse beskeder.

Historiske ordrer

Ordrer, der er importeret fra din tidligere platform migreres kun til din Shopify-butik af historiske hensyn. Disse ordrer får automatisk statussen "Arkiveret". Selvom du teknisk set kan annullere arkiveringen af dem, kan du ikke udføre nogen handlinger, der normalt er forbeholdt ordrer, der er oprettet i Shopify-butikker.

Nogle produkter, kunder eller ordrer blev ikke importeret

Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje produkterne manuelt eller tilføje en kunde.

Eventuelle kunder med den samme mailadresse eller det samme telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler en mailadresse eller et telefonnummer, importeres kun den senest oprettede kundepost.

Tags anvendt på importerede poster

Appen Store Importer anvender tags til importerede poster. Tags gør det nemmere at finde de ting, du har importeret, gennemgå dem for fejl eller foretage justeringer.

Tags, der automatisk anvendes på hver enkelt importerede post, har følgende format: import_<date>_<import_id> Formaterne for tags, der anvendes på importfejl, såsom et manglende billede eller en duplikeret variant, varierer afhængigt af den platform, du importerer fra.

Du kan beholde disse Tags i dine importerede poster, men det kan skabe problemer, hvis du bruger Tags som en organisationsmetode for din butik. Disse Tags kan f.eks. være synlige for dine kunder i din webshop. Du kan undgå dette ved at fjerne dem, når du har tjekket dine importerede poster for fejl.

Importér data oven i en eksisterende import

Hvis du mener, at du ikke har fået alt med i din tidligere import, kan du importere dine butiksdata igen oven i din nuværende import ved at klikke på Start en ny import.

 • Hvis din Shopify-butik eller tidligere import allerede indeholder kunder, bliver disse opdateret. Kunderne matches først efter mailadresse og derefter efter telefonnummer, hvis der ikke er match på mailadressen. Hvis der findes et match, opdateres den eksisterende post på følgende måde:

 • Hvis en import indeholder produkter, som allerede findes i din Shopify-butik, springes de matchende produkter over i importen og importeres ikke. En liste over de varer, der er sprunget over, vises i importoversigten, når importen er gennemført.

Slet en import af butiksdata

Hvis du ikke er tilfreds med en dataimport, kan du slette den. Hvis din dataimport f.eks. indeholder mange mislykkede emner, kan det være nyttigt at fjerne denne import og prøve igen. Du kan kun slette din seneste import. Vent indtil dataene er helt slettet, før du starter en ny import.

Fremgangsmåde

 1. Klik på Slet import på siden Importen er fuldført.

 2. Klik på Slet import i dialogboksen Slet import.

Når alle dine importerede filer er slettet, skal du klikke på Start en ny import for at starte en anden import.

Overvejelser for kundeadgangskoder

Da adgangskoder er krypterede, kan du ikke migrere kundeadgangskoder til Shopify fra andre platforme. Derfor migreres der kun kundeposter til Shopify, og ikke kundekonti.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis