Overflytning fra Big Cartel til Shopify

Shopify-appen Import store giver dig mulighed for at overflytte din ordre og dine kundedata til Shopify fra Big Cartel. Inden du kan importere dine data til Shopify, skal du eksportere dem fra Big Cartel.

Trin 1: Eksportér dine butiksdata fra Big Cartel

Det første trin i butiksoverflytning er at eksportere dine data fra Big Cartel. Når din eksport er fuldført, vil der være gemt CSV-filer på din computer, som du kan bruge til at importere dine data til Shopify.

Eksportér dine ordre- og kundedata fra Big Cartel

Fremgangsmåde:

 1. Gå til Ordrer > Afsendt i dit Big Cartel-kontrolpanel.
 2. Klik på Flere handlinger, og klik derefter på Download CSV. Der er gemt en CSV-fil på din computer, som indeholder dine data.

Følg trinnene oven for, hvis du også vil downloade dine ikke-afsendte ordrer.

Trin 2: Importér dine butiksdata til Shopify

Når du har eksporteret dine ordrer og kunder fra Big Cartel til CSV-filer, kan du downloade dine produktdata og derefter importere dine data til Shopify. Du skal have installeret Shopify-appen Import store for at komme i gang.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps > Importér butik i Shopify-administratoren.

 2. Hvis du vil downloade dine produktdata, skal du udføre følgende trin:

  1. Angiv din Big Cartel-webadresse under Angiv din Big Cartel-webadresse for at importere dine produkter.
   Webadresse for Big Cartel-butik
  2. Klik på Download produkter.

Bemærk: Hvis platformen, der nævnes på siden Importér butik, ikke er din butiks platform, skal du rulle ned til bunden af siden og klikke på Vælg en anden platform. Du kan derefter vælge Big Cartel i rullemenuen.

 1. Klik på Tilføj fil under Upload filer, og vælg dine eksporterede filer. Appen Import store giver dig mulighed for at tilføje flere filer, så du kan tilføje dine CSV-filer på én gang.

  Filer, der skal eksporteres fra Big Cartel

 2. Klik på Fortsæt import > Import.

Trin 3: Gennemgå og opdater dine importerede data

Hvis din dataimport lykkedes, bør du kunne se dine ordre- og kundedata i din Shopify-administrator. Hvis nogle af kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt. Se, hvordan du tilføjer en kunde i Shopify.

Følgende afsnit beskriver noget af den af adfærd, som du kan støde på, mens du importerer dine Big Cartel-data til Shopify.

Importen lykkedes med ændringer

Når din import er gennemført, viser siden med importoversigt dig oplysninger om importen. Hvis nogle af dine ordrer eller kunder blev importeret med ændringer, vil du se specifikke beskeder i afsnittet KUNDER, DER SKAL GENNEMGÅS i importoversigten. Du kan redigere dine kunder manuelt ved at klikke på Se varer ud for disse beskeder.

Nogle ordrer eller kunder kunne ikke importeres

Du vil muligvis bemærke, at nogle af dine ordrer eller kunder ikke blev importeret. Hvis nogle af dine kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt.

Kunder med den samme e-mailadresse eller det samme telefonnummer inkluderes ikke i importen. Kun den seneste kundepost med de duplikerede data importeres.

Tags anvendt på importerede poster

Shopify Import anvender tags på importerede poster. Tags gør det nemmere at finde de ting, du har importeret, gennemgå dem for fejl eller foretage justeringer.

Tags, der automatisk blev anvendt på hver importerede post, har følgende format: import_<date>_<import_id>. Tags for alle importhandler kan variere afhængigt af din platform eller fejltype. For eksempel missing-image eller duplicate-variants.

Du kan beholde disse Tags i dine importerede poster, men det kan skabe problemer, hvis du bruger Tags som en organisationsmetode for din butik. Disse Tags kan f.eks. være synlige for dine kunder i din webshop. Du kan undgå dette ved at fjerne dem, når du har tjekket dine importerede poster for fejl.

Importér data oven i en eksisterende import

Hvis du mener, at du ikke har fået alt med i din tidligere import, kan du importere dine butiksdata igen oven i din nuværende import ved at klikke på Start en ny import.

 • Hvis din Shopify-butik eller din tidligere import allerede indeholder kunder, bliver de opdateret, hvis der findes matchende kunder under importen. På denne måde går ingen kundedata tabt i Shopify. Kunderne matches først på e-mailadresser og derefter på telefonnummer, hvis der ikke findes et match på e-mailadressen. Hvis der findes et match, vil den eksisterende post blive opdateret på følgende måde:

  • Statusser for skattefritagelse og statusser for abonnement på markedsføring overskrives.
  • Tags, adresser og bemærkninger fra importen tilføjes.
  • Hvis felterne fornavn, efternavn eller telefonnummer bliver tilføjet, hvis de er tomme i den eksisterende post, men inkluderet i den importerede.
 • Hvis en import indeholder produkter, som allerede findes i din Shopify-butik, springes de matchende produkter over i importen og importeres ikke. En liste over de varer, der er sprunget over, vises i importoversigten, når importen er gennemført.

Slet en import af butiksdata

Hvis du ikke er tilfreds med en dataimport, kan du slette den. Hvis din dataimport f.eks. indeholder mange mislykkede emner, kan det være nyttigt at fjerne denne import og prøve igen. Du kan kun slette din seneste import, og du skal vente på, at dataene skal slettes helt, før du starter en anden import.

Fremgangsmåde

 1. Klik på Slet import på siden Importen er fuldført.

Knappen Slet import på siden Importen er fuldført

 1. Klik på Slet import i dialogboksen Slet import.

Når alle dine importerede filer er slettet, skal du klikke på Start en ny import for at starte en anden import.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis