Migrering fra Lightspeed til Shopify

Hvis du bruger Lightspeed Retail eller Lightspeed eCommerce, kan du migrere dine produkter til Shopify. Du skal installere din eCom-butik og eksportere dine data fra Lightspeed. Derefter kan du importere dem til Shopify ved hjælp af Store Importer-appen.

Trin 1: Eksportér dine butiksdata fra Lightspeed

Det første trin i migreringsprocessen af din Lightspeed-butik til Shopify er at eksportere dine butiksdata fra Lightspeed i et CSV-format. Der er fire separate CSV-filer, som du kan eksportere:

Sørg for, at du har installeret Lightspeed eCom, før du påbegynder eksporten.

Eksportér produktdata fra Lightspeed eCommerce

Du kan downloade produktoplysninger såsom produktvarianter, titel, beskrivelse, billeder, pris, kollektioner og tags med CSV-filen til produkter fra Lightspeed eCommerce.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Lightspeed eCommerce-konto.

  Lightspeed eCommerce Inventory

 2. Klik på Værktøjer i sidebjælken, og klik derefter på Eksporter.

  Lightspeed eCommerce Exports

 3. Klik på Tilføj eksport på siden Eksporter.

 4. Vælg Produkter i rullemenuen, og klik derefter på Eksportér.

 5. Klik på Download ud for eksporten Lager på siden Eksporter.

 6. Gem CSV-filen til produkter fra Lightspeed eCommerce på din computer, når du bliver bedt om det.

Eksportér data om onlinekunder fra Lightspeed eCommerce

Du kan download oplysninger for dine onlinekunder såsom kundenavn, mailadresse og postadresse med CSV-filen til kunder fra Lightspeed eCommerce.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Værktøjer i sidebjælken Lightspeed eCommerce, og klik derefter på Eksporter.

 2. Klik på Tilføj eksport på siden Eksporter.

 3. Vælg Kunder i rullemenuen, og klik derefter på Eksportér.

 4. Klik på Download ud for eksporten Kunder på siden Eksporter.

 5. Gem CSV-filen til kunder fra Lightspeed eCommerce på din computer, når du bliver bedt om det.

Eksportér data om stregkoder og lagerbeholdning fra Lightspeed Retail POS

Du kan downloade yderligere produktdata såsom Lightspeed-produktstregkoder, kollektioner og produktbeholdning (herunder lagerbeholdning fra flere lokationer) med CSV-filer til varer fra Lightspeed Retail POS.

Hvis du ikke skal bruge data om stregkoder eller lagerbeholdningen, kan du springe over denne fileksport.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Lightspeed Retail POS-konto.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 2. Klik på Lager i sidebjælken, og klik derefter på Varesøgning.

 3. Hvis du har flere lokationer, skal du sørge for, at du henter lagerbeholdningen for alle dine lokationer. Klik på Avanceret i værktøjslinjen Søg. Vælg afkrydsningsfeltet Vis alle lokationer. Vælg Alle butikker i rullemenuen Butikker.

  Lightspeed Retail POS Inventory

 4. Klik på Søg. Lagerbeholdningen for alle dine lokationer vises på varelisten.

 5. Klik på Eksportér

 6. Gem CSV-filen til kunder fra Lightspeed Retail POS på din computer, når du bliver bedt om det.

Eksportér data om detailkunder fra Lightspeed Retail POS

Du kan downloade oplysninger for dine detail- og omnikanalkunder såsom kundenavn, mailadresse og postadresse med CSV-filen til kunder fra Lightspeed Retail POS.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Kunder i sidebjælken Lightspeed Retail POS, og vælg derefter Kunder fra de tilgængelige valgmuligheder.

  Lightspeed Retail POS Custtomers

 2. Klik på Eksportér

 3. Gem CSV-filen til kunder fra Lightspeed Retail POS på din computer, når du bliver bedt om det.

Trin 2: Importér dine butiksdata til Shopify

Når du har eksporteret dine produktdata fra Lightspeed, skal du importere dine CSV-filer til Shopify.

En import med CSV-filen til varer fra Lightspeed Retail POS skal også indeholde CSV-filen til produkter fra Lightspeed eCommerce. CSV-filen til produkter fra Lightspeed eCommerce indeholder obligatoriske oplysninger om produktvarianter og skal inkluderes i din dataimport.

Store Importer-appen understøtter import af produkt-, lager- og kundedata fra Lightspeed, men du kan ikke importere historiske ordrer. Hvis du både har installeret Webshop-kanalen og Point of Sale-kanalen for din Shopify-butik, vil de produkter, du importerer, være tilgængelige for begge kanaler.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps > Store Importer i din Shopify-administrator.

 2. Vælg Lightspeed i rullemenuen på siden Store Importer.

Hvis platformen, der nævnes på siden Store Importer, ikke er din butiks platform, skal du rulle ned til bunden af siden og klikke på Vælg en anden platform. Du kan derefter vælge Lightspeed i rullemenuen.

 1. Klik på Tilføj fil for at uploade dine filer. Vælg derefter dine filer, eller slip dem i området Tilføj fil.

 2. Klik på Fortsæt import > Importér.

Kendte begrænsninger for Lightspeed-produktdata

Følgende kolonner vises i de eksporterede CSV-filer fra Lightspeed, men de importeres ikke til Shopify, da den almindelige datamodel ikke kan understøtte dem:

 • UPC
 • EAN
 • Manufact. SKU
 • Vendor/Supplier
 • Season
 • Afdeling
 • MSRP
 • Tax class
 • Stock_Min
 • Stock_Alert
 • Mængde
 • Colli
 • Size X/Y/Z
 • Size_Unit
 • Buy_Min/Max
 • US_Meta_Keywords
 • Kundefelter

Hvis du vil gemme nogen af disse data i Shopify, skal du oprette Metafelter for dine butikker og føje værdierne til metafelterne manuelt.

Produktvarianternes billeder er knyttet til det overordnede produkt.

Lightspeed-kategorier og -underkategorier importeres som enkeltstående produktkollektioner.

Kendte begrænsninger for Lightspeed-kundedata

Følgende kolonner vises i de eksporterede CSV-filer fra Lightspeed, men de eksporteres ikke til Shopify:

 • Kundetype
 • Rabat
 • Fødselsdato
 • Titel
 • Oprettelsestidspunkt
 • Flere telefonnumre (hjem, arbejde, fax, personsøger, mobil)
 • Website
 • Mail2

Lightspeed giver shopejere mulighed for at oprette tilpassede felter på kundeprofiler, men disse understøttes ikke af Shopifys datamodel. Hvis du vil opbevare disse data i Shopify, skal du installere en loyalitetsapp, der understøtter disse ekstra felter.

Kunder, der kun har angivet et firma, men ingen andre kontaktoplysninger, importeres med deres firmanavn som fornavn.

Trin 3: Gennemgå og opdater dine importerede data

Hvis din dataimport lykkedes, vil dine produkt- og kundedata være tilgængelige i din Shopify-administrator. Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt.

Produktprisernes valuta afgøres af Shopify-butikkens valuta.

Fremgangsmåde:

 1. Gennemgå dine produkt-, lager- og kundedata i Shopify-administratoren for at bekræfte, at alle dataene blev importeret.

 2. Hvis nogle af dataene ikke blev importeret, kan du tilføje de manglede produkter eller manglende kundeposter manuelt.

Fejlfinding – fejl under dataimport

Hvis du oplever problemer med at importere dine data med CSV-filen, kan du gennemgå løsningerne på de mest almindelige problemer i forbindelse med CSV-import af produkter.

Gennemgå følgende løsninger, hvis du har set, at dine data ikke blev importeret som forventet.

Importen lykkedes med ændringer

Når din import er fuldført, viser siden med importoversigten oplysninger om din import. Se eventuelle meddelelser om fejl i afsnittet med gennemgang i din importoversigt. Du kan redigere dine importerede oplysninger manuelt ved at klikke på Se varer ud for disse beskeder.

Nogle produkt- eller kundeposter blev ikke importeret

Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje et produkt eller tilføje en kunde.

Eventuelle kunder med den samme mailadresse eller det samme telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler en mailadresse eller et telefonnummer, importeres kun den senest oprettede kundepost.

Begrænsninger for oprettelse af produktvarianter

Hvis din butik har mere end 50.000 produktvarianter, kan du højst oprette 1.000 produktvarianter pr. dag.

Lagerbeholdning fra flere lokationer blev ikke importeret

Hvis du vil importere lagerbeholdning fra flere lokationer, skal du først oprette lokationerne i Shopify. Navnene i Shopify skal matche navnene i Lightspeed. Du kan finde navnene på deres lokationer i kolonneoverskrifterne i CSV-filen til varer fra Retail POS (mellem kolonnerne Qty og Price).

Hvis du prøver at importere lagerbeholdning fra flere lokationer, før du har oprettet lokationerne i Shopify, kan lagerbeholdningen ikke importeres.

Stregkoder er angivet til Lightspeeds stregkoder på 13 cifre

Store Importer-appen angiver stregkoderne for produkter og varianter til den 13-cifrede udskrevne stregkode (baseret på dit system-id). Hvis du bruger 8-cifrede udskrevne stregkoder eller andre stregkoder (UPC/EAN/SKU) som din stregkode, der kan scannes, skal du angive disse data manuelt. Hvis du vil gøre dette, skal du først importere dine produktdata med Store Importer-appen. Derefter kan du masseredigere stregkodefelterne for at angive de rigtige stregkodedata manuelt.

Produktvarianter med det samme navn importeres, men deres stregkoder/lagerbeholdning importeres ikke

Hvis der findes et duplikeret produkt, kan stregkoderne og lagerbeholdningen ikke matches til produktvarianterne. Produktvarianterne importeres og markeres under importen. Du skal tilføje stregkoder og lagerbeholdning for disse varianter manuelt.

Produktvarianter med variable priser på tværs af salgskanaler importeres med en pris på 0

Shopify understøtter ikke priser pr. salgskanal. Produkter med variable priser importeres, men produkterne forbliver ikke-udgivne og utilgængelige for salg på alle salgskanaler. De påvirkede produkter markeres med en fejlmeddelelse i Store Importer-appen. Hvis du vil ændre pris og tilgængelighed, skal du klikke på det link, der er angivet, for at få adgang til produktet. Hvis du har mange fejl om variable priser, kan du vælge at bruge programmet til masseredigering eller en generisk CSV-fil til produkter for at foretage flere redigeringer på én gang.

Dupliker kunder

I Shopify kan kunder ikke dele den samme mailadresse eller det samme telefonnummer. Hvis to eller flere kunder deler den samme mailadresse eller det samme telefonnummer, importeres kun den seneste kundepost. Der springes over de andre kundeposter.

Importér data oven i en eksisterende import

Hvis du mener, at du ikke har fået alt med i din tidligere import, kan du importere dine butiksdata igen oven i din nuværende import ved at klikke på Start en ny import.

 • Hvis din Shopify-butik eller tidligere import allerede indeholder kunder, bliver disse opdateret. Kunderne matches først efter mailadresse og derefter efter telefonnummer, hvis der ikke er match på mailadressen. Hvis der findes et match, opdateres den eksisterende post på følgende måde:

 • Hvis en import indeholder produkter, som allerede findes i din Shopify-butik, springes de matchende produkter over i importen og importeres ikke. En liste over de varer, der er sprunget over, vises i importoversigten, når importen er gennemført.

Slet en import af butiksdata

Hvis du ikke er tilfreds med en dataimport, kan du slette den. Hvis din dataimport f.eks. indeholder mange mislykkede emner, kan det være nyttigt at fjerne denne import og prøve igen. Du kan kun slette din seneste import. Vent indtil dataene er helt slettet, før du starter en ny import.

Fremgangsmåde

 1. Klik på Slet import på siden Importen er fuldført.

 2. Klik på Slet import i dialogboksen Slet import.

Når alle dine importerede filer er slettet, skal du klikke på Start en ny import for at starte en anden import.

Overvejelser for kundeadgangskoder

Da adgangskoder er krypterede, kan du ikke migrere kundeadgangskoder til Shopify fra andre platforme. Derfor migreres der kun kundeposter til Shopify, og ikke kundekonti.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis