Migrering fra Square til Shopify

Du kan migrere dine produkt-, lager- og kundedata til Shopify fra Square. Du skal eksportere dine data fra Square, før du kan importere dem til Shopify.

Trin 1: Eksportér dine butiksdata fra Square

Det første trin i butiksmigrering er at eksportere dine produkt-, lager- og kundedata fra Square. Når din eksport er fuldført, downloader din computer to CSV-filer med dine Square-data, som du kan bruge til at importere disse data til Shopify.

Fremgangsmåde:

 1. Log ind på din Square-konto, og gå derefter til dine avancerede indstillinger.

 2. Eksportér dit bibliotek i CSV-format, hvis du vil downloade dine produkt- og lagerdata.

 3. Gå til din kundeside, og klik på Importér/eksportér > Eksportér kunder > Download, hvis du vil downloade dine kundedata.

Trin 2: Importér dine butiksdata til Shopify

Når du eksporterer dine produkt-, lager- og kundedata fra Square til CSV-filer, skal du importere disse filer til Shopify.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Apps > Store Importer i din Shopify-administrator.

 2. Vælg Square i rullemenuen på siden Importér dine data i Shopify.

 3. Klik på Tilføj fil i afsnittet Upload filer, og vælg de eksporterede CSV-filer.

 4. Klik på Fortsæt import > Importér.

Trin 3: Gennemgå og opdater dine importerede data

Hvis din dataimport lykkedes, vil dine produkt- og kundedata være tilgængelige i din Shopify-administrator. Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt.

Fremgangsmåde:

 1. Gennemgå dine produkt-, lager- og kundedata i Shopify-administratoren for at bekræfte, at alle dataene blev importeret.

 2. Hvis nogle af dataene ikke blev importeret, kan du tilføje de manglede produkter eller manglende kundeposter manuelt.

Fejlfinding – fejl under dataimport

Hvis du oplever problemer med at importere dine data med CSV-filen, kan du gennemgå løsningerne på de mest almindelige problemer i forbindelse med CSV-import af produkter.

Gennemgå følgende løsninger, hvis du har set, at dine data ikke blev importeret som forventet.

Importen lykkedes med ændringer

Når din import er fuldført, viser siden med importoversigten oplysninger om din import. Se eventuelle meddelelser om fejl i afsnittet med gennemgang i din importoversigt. Du kan redigere dine importerede oplysninger manuelt ved at klikke på Se varer ud for disse beskeder.

Nogle produkt- eller kundeposter blev ikke importeret

Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje et produkt eller tilføje en kunde.

Produktbilleder og tilpassede attributter importeres ikke. Du skal tilføje produktbilleder i din Shopify-butik.

Eventuelle kunder med den samme mailadresse eller det samme telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler en mailadresse eller et telefonnummer, importeres kun den senest oprettede kundepost.

Begrænsninger for oprettelse af produktvarianter

Hvis din butik har mere end 50.000 produktvarianter, kan du højst oprette 1.000 produktvarianter pr. dag.

Lagerbeholdning fra flere lokationer blev ikke importeret

Hvis du vil importere lagerbeholdning fra flere lokationer, skal du først oprette lokationerne i Shopify. Navnene i Shopify skal matche navnene i Square. Du kan finde de præcise lokationsnavne i den eksporterede CSV-fil i kolonnerne med Current Quantity.

Hvis du prøver at importere lagerbeholdning fra flere lokationer, før du har oprettet lokationerne i Shopify, vil importen mislykkes.

Produkter med variable priser importeres med en pris på 0

Produkter med variable priser eller priser pr. lokation har en pris på 0, når de er blevet importeret, og de er ikke tilgængelige for dine salgskanaler. Du bliver bedt om at gennemgå disse produkter og angive produktpriser for alle de berørte produkter.

## Importér data oven i en eksisterende import

Hvis du mener, at du ikke har fået alt med i din tidligere import, kan du importere dine butiksdata igen oven i din nuværende import ved at klikke på Start en ny import.

 • Hvis din Shopify-butik eller tidligere import allerede indeholder kunder, bliver disse opdateret. Kunderne matches først efter mailadresse og derefter efter telefonnummer, hvis der ikke er match på mailadressen. Hvis der findes et match, opdateres den eksisterende post på følgende måde:

 • Hvis en import indeholder produkter, som allerede findes i din Shopify-butik, springes de matchende produkter over i importen og importeres ikke. En liste over de varer, der er sprunget over, vises i importoversigten, når importen er gennemført.

Slet en import af butiksdata

Hvis du ikke er tilfreds med en dataimport, kan du slette den. Hvis din dataimport f.eks. indeholder mange mislykkede emner, kan det være nyttigt at fjerne denne import og prøve igen. Du kan kun slette din seneste import. Vent indtil dataene er helt slettet, før du starter en ny import.

Fremgangsmåde

 1. Klik på Slet import på siden Importen er fuldført.

 2. Klik på Slet import i dialogboksen Slet import.

Når alle dine importerede filer er slettet, skal du klikke på Start en ny import for at starte en anden import.

Overvejelser for kundeadgangskoder

Da adgangskoder er krypterede, kan du ikke migrere kundeadgangskoder til Shopify fra andre platforme. Derfor migreres der kun kundeposter til Shopify, og ikke kundekonti.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis