Migrering fra Squarespace til Shopify

Du kan migrere dine produkt-, kunde- og ordredata til Shopify fra Squarespace. Du skal eksportere dine data fra Squarespace, før du kan importere dem til Shopify.

Trin 1: Eksportér dine butiksdata fra Squarespace

Det første trin i butiksmigrering er at eksportere dine produkt-, kunde- og ordredata fra Squarespace. Når din eksport er fuldført, downloader din computer to CSV-filer med dine Squarespace-data, som du kan bruge til at importere disse data til Shopify.

Fremgangsmåde:

  1. Åbn din Squarespace-konto, og gå til dine avancerede indstillinger for at downloade en CSV-eksportfil til produktdata. Du kan finde flere instruktioner under Eksportér produkter til en CSV-fil.

  2. Åbn din Squarespace-konto, og gå til din ordreside for at downloade en CSV-eksportfil til ordre- og kundedata. Du kan finde flere instruktioner under Eksport af ordrer.

Bemærk: Hvis du har afventende ordrer, skal du lukke dem, før du kan flytte dine ordrer til Shopify. Hvis du forsøger at importere afventende ordrer, importeres de som færdigbehandlede ordrer.

Trin 2: Importér dine butiksdata til Shopify

Når du eksporterer dine produkt-, kunde- og ordredata fra Squarespace til CSV-filer, skal du importere disse filer til Shopify.

Fremgangsmåde:

  1. Klik på Apps > Store Importer i din Shopify-administrator.

  2. Vælg Squarespace i rullemenuen på siden Importér dine data i Shopify.

  3. Klik på Tilføj fil i afsnittet Upload filer, og vælg de eksporterede filer.

  4. Klik på Fortsæt import > Importér.

Bemærk: > Hvis platformen, der nævnes på siden Store Importer, ikke er din butiks platform, skal du rulle ned til bunden af siden og klikke på Vælg en anden platform. Du kan derefter vælge Squarespace i rullemenuen.

Trin 3: Gennemgå og opdater dine importerede data

Hvis din dataimport lykkedes, vil dine produkt-, kunde- og ordredata være tilgængelige i din Shopify-administrator. Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje dem manuelt. Se, hvordan du tilføjer et produkt eller tilføjer en kunde i Shopify.

Bemærk: Du kan opleve problemer med din CSV-import. Få mere at vide om løsninger på almindelige problemer i forbindelse med CSV-import af produkter.

Følgende afsnit beskriver noget af den af adfærd, som du kan støde på, mens du importerer dine Squarespace-data til Shopify.

Importen lykkedes med ændringer

Når din import er fuldført, viser siden med importoversigten oplysninger om din import. Se eventuelle meddelelser om fejl i afsnittet med gennemgang i din importoversigt. Du kan redigere dine importerede oplysninger manuelt ved at klikke på Se varer ud for disse beskeder.

Historiske ordrer

Ordrer, der er importeret fra din tidligere platform migreres kun til din Shopify-butik af historiske hensyn. Disse ordrer får automatisk statussen "Arkiveret". Selvom du teknisk set kan annullere arkiveringen af dem, kan du ikke udføre nogen handlinger, der normalt er forbeholdt ordrer, der er oprettet i Shopify-butikker.

Nogle produkter, kunder eller ordrer blev ikke importeret

Hvis nogle af dine produkter eller kunder ikke blev importeret, kan du tilføje produkterne manuelt eller tilføje en kunde.

Eventuelle kunder med den samme mailadresse eller det samme telefonnummer inkluderes ikke i importen. Hvis to eller flere kunder deler en mailadresse eller et telefonnummer, importeres kun den senest oprettede kundepost.

Bemærk: Squarespace kan kun eksportere op til 2.000 produkter, og hver variant anses som et enkelt produkt. Dette betyder, at produkter, der overstiger dette antal, ikke inkluderes i din eksportfil og derfor ikke importeres til din Shopify-butik.

Hvis du f.eks. har 500 produkter på dit Squarespace-site, og hver af disse produkter har 5 varianter, ville du forvente, at din eksportfil havde 2.500 rækker. På grund af eksportgrænsen vil eksportfilen dog kun indeholde 2.000 rækker med data. De resterende 500 rækker inkluderes ikke i filen, hvilket betyder, at 100 produkter og deres varianter ikke eksporteres.

Produkterne blev importeret, men de er ikke blevet udgivet

Hvis nogle af dine produkter i Squarespace havde indstillet deres produktsynlighed til skjult, da du eksporterede dine data, skjules disse produkter også, når de importeres til Shopify. Hvis du ikke vil skjule et produkt, kan du gøre det tilgængeligt på salgskanaler efter eget valg.

Produktvarianter kunne ikke importeres

Hvis dit produkt har flere varianter, og en af varianterne mangler en valgmulighed, importeres produktet ikke. Du skal føje dette produkt manuelt til Shopify. Hvis du f.eks. sælger T-shirts med forskellige valgmuligheder for størrelse og farve, og én af varianterne omfatter oplysninger omkring størrelsen, men ikke farven, importeres dit produkt ikke.

Importerede produkter har ikke længere deres dimensioner

Hvis dine kunder skal bruge dimensioner på dit produkt, skal du føje dimensionerne direkte til produktbeskrivelsen.

Tjenester importeres som fysiske produkter

Hvis du har tjenester på dit Squarespace-site, importeres de som fysiske produkter i din Shopify-butik og indeholder ikke leveringsmuligheder. Hvis dine tjenester kræver reservering eller abonnementer, skal du installere en passende app, som understøtter dette.

Digitale produkter og gavekort importeres ikke

Digitale produkter og gavekort er ikke inkluderet i din eksportfil af produkter, hvilket betyder, at de ikke kan importeres. Du skal føje dem til din Shopify-butik enkeltvist. Få flere oplysninger under Salg af tjenester eller digitale produkter og Tilføjelse eller opdatering af gavekortprodukter.

Tags anvendt på importerede poster

Appen Store Importer anvender tags til importerede poster. Tags gør det nemmere at finde de ting, du har importeret, gennemgå dem for fejl eller foretage justeringer.

Tags, der automatisk anvendes på hver enkelt importerede post, har følgende format: import_<date>_<import_id> Formaterne for tags, der anvendes på importfejl, såsom et manglende billede eller en duplikeret variant, varierer afhængigt af den platform, du importerer fra.

Du kan beholde disse Tags i dine importerede poster, men det kan skabe problemer, hvis du bruger Tags som en organisationsmetode for din butik. Disse Tags kan f.eks. være synlige for dine kunder i din webshop. Du kan undgå dette ved at fjerne dem, når du har tjekket dine importerede poster for fejl.

Importér data oven i en eksisterende import

Hvis du mener, at du ikke har fået alt med i din tidligere import, kan du importere dine butiksdata igen oven i din nuværende import ved at klikke på Start en ny import.

  • Hvis din Shopify-butik eller tidligere import allerede indeholder kunder, bliver disse opdateret. Kunderne matches først efter mailadresse og derefter efter telefonnummer, hvis der ikke er match på mailadressen. Hvis der findes et match, opdateres den eksisterende post på følgende måde:

  • Hvis en import indeholder produkter, som allerede findes i din Shopify-butik, springes de matchende produkter over i importen og importeres ikke. En liste over de varer, der er sprunget over, vises i importoversigten, når importen er gennemført.

Slet en import af butiksdata

Hvis du ikke er tilfreds med en dataimport, kan du slette den. Hvis din dataimport f.eks. indeholder mange mislykkede emner, kan det være nyttigt at fjerne denne import og prøve igen. Du kan kun slette din seneste import. Vent indtil dataene er helt slettet, før du starter en ny import.

Fremgangsmåde

  1. Klik på Slet import på siden Importen er fuldført.

  2. Klik på Slet import i dialogboksen Slet import.

Når alle dine importerede filer er slettet, skal du klikke på Start en ny import for at starte en anden import.

Overvejelser for kundeadgangskoder

Da adgangskoder er krypterede, kan du ikke migrere kundeadgangskoder til Shopify fra andre platforme. Derfor migreres der kun kundeposter til Shopify, og ikke kundekonti.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis