Beskrivelser af CSV-kolonner til kunde i Transporter

Beskrivelser af kolonnerne i CSV-filen til kunder.

Hvis du vil importere kunder til Shopify ved hjælp af Transporter-appen, skal du bruge en CSV-fil, der kun indeholder denne posttype.

CSV-eksempelfil

Download en CSV-eksempelfil med kunder: customers.csv.

Du kan bruge kommandolinjeværktøjet i Transporter til at generere denne CSV-fil, eller du kan følge det format, der er beskrevet herunder, så du selv kan oprette den.

Kolonnebeskrivelser

Nedenstående tabel beskriver kolonneoverskrifterne for CSV-filen:

Beskrivelser af alle tabelkolonneoverskrifter for CSV-filen
Kolonne Beskrivelse
First name Kundens fornavn. Denne kolonne og kolonnen Last Name skal udfyldes, hvis hverken kolonnen Email eller kolonnen Phone er inkluderet.
Last name Kundens efternavn. Denne kolonne og kolonnen First name skal udfyldes, hvis hverken kolonnen Email eller kolonnen Phone er inkluderet.
Email Kundens unikke mailadresse. Denne kolonne skal udfyldes, hvis kolonnerne Phone eller First Name og Last Name ikke findes. Domænet (f.eks. @mydomain.com) skal være gyldigt.
Company Navnet på kundens virksomhed, hvis en sådan eksisterer.
Address1 Den første adresselinje. Denne kolonne skal udfyldes til en adresse. For eksempel Hovedgaden 150.
Address2 Den valgfrie adresselinje. For eksempel Bygning 3.
City Navnet på byen. Denne kolonne skal udfyldes med en adresse. F.eks. Ottawa eller Berlin.
Province Navnet på området (f.eks. i lande med provinser, delstater, præfekturer eller territorier), som kunden befinder sig i. Hvis du inkluderer en værdi for denne kolonne, skal du også medtage en værdi for kolonnen Områdekode. F.eks. Mexico City, New York eller Nunavut.
Province code Den tildelte kode for underopdeling (ISO 3166-2) for området, som f.eks. delstat, provins, præfektur eller territorie, i landet. Denne kolonne skal udfyldes, når du angiver kolonnen Province. En ISO 3166-2-kode består af følgende dele:
 • Landekode på 2 tegn – inkluder ikke denne del.
 • bindestreg (-), der adskiller de to dele af koden – inkluder ikke bindestregen.
 • Underopdelingskode på 1 til 3 tegn – inkluder kun denne del.
ISO3116-2-kodestrukturer
Underopdelingskoden ISO 3166-2 Områdekode
MX-MEX (Mexico City, Mexico) MEX
US-NY (New York, USA) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentina) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrig) 21
Country Navnet på landet, hvor kunden har sin adresse. Denne kolonne skal udfyldes med en adresse. F.eks. Canada eller Australien.
Country code De to bogstaver ISO 3166-1 alfa-2-kode for landet i kundeadressen. Angiv Country code, også selv om du angiver Country. F.eks. CA for Canada og AU for Australien.
Zip Postnummeret i kundens adresse. For eksempel K2P 1L4.
Phone Kundens unikke telefonnummer (E.164-format). Denne kolonne skal udfyldes, hvis hverken kolonnen Mail eller kolonnerne Fornavn og Efternavn er inkluderet. Et telefonnummer kan angives ved hjælp af forskellige formater, men hvert format skal repræsentere et nummer, der kan ringes til fra et hvilket som helst sted i verden. Følgende formater er alle gyldige:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Accepts Marketing Om kunden har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale via mail. Gyldige værdier:
 • yes - Kunden har accepteret at modtage markedsføringsmateriale.
 • no – Kunden har ikke accepteret at modtage markedsføringsmateriale. Dette er standardværdien.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Tags En streng af kommaseparerede tags, der bruges til filtrering og søgning i din Shopify-administrator og i dit butikslayout. Hvert kommasepareret tag kan have op til 255 tegn. For eksempel "Loyal, Ny kunde, Markedsføring.
Note En bemærkning om kunden. For eksempel "Denne kunde har afgivet en ordre, der har fået en advarsel om svindel" eller "Henrik elsker farven pink".
Tax Exempt Om kunden er fritaget for at betale skat for sin ordre. Gyldige værdier:
 • yes – Der opkræves ikke skatter af kundens ordrer ved betaling.
 • no – Der opkræves skatter af kundens ordrer ved betaling. Dette er standardværdien.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Metafield Namespace En objektbeholder til et sæt metafelter. Hvis du vil importere metafelter, skal du inkludere værdier i alle fire kolonner med metafelter (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value og Metafield Type). Du skal definere et tilpasset navneområde til dine metafelter, så de kan skelnes fra navneområderne, der bruges af apps og Shopify (herunder standardværdien global). Maksimal længde: 20 tegn.
Metafield Key Navnet på metafeltet. Maksimal længde: 30 tegn. Denne kolonne skal udfyldes, når andre metafeltkolonner er inkluderet.
Metafield Value Oplysningerne, der skal gemmes som metadata. Denne kolonne skal udfyldes, når andre kolonner med metafelter er inkluderet.
Metafield Type Metafeltets oplysningstype. Gyldige værdier:
 • string
 • integer
 • json_string
Der skelnes mellem store og små bogstaver i forbindelse med værdierne. Denne kolonne skal udfyldes, når andre metafeltkolonner inkluderes.

Filnavn

Navnet på din CSV-fil skal indeholde ordet customer (navnet på den objekttype, det indeholder). F.eks. mycustomers.csv. Filen skal være i UTF-8-format.

Entydige identifikatorer

En kunde kan identificeres entydigt på en af følgende måder:

 • Email
 • Phone
 • First Name og Efternavn

Din CSV-fil skal indeholde disse entydige identifikationskolonner.

Flere adresser

Hvis din kunde har flere adresser, skal du oprette en række for hver yderligere adresse.

Indtast kundens standardadresse i kunderækken.

I hver yderligere adresserække skal du medtage kundens entydige id, som enten er Email, Phone eller First Name og Last Name kombineret.

Yderligere adresser kan ikke have forskellige navne tilknyttet. Kundens for- og efternavn gælder for alle adresser. Der kan tilføjes yderligere telefonnumre for hver yderligere adresse (forudsat at du ikke bruger telefonnummeret som kundens entydige identifikator).

CSV-kundefil med flere adresser

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis