Beskrivelser af CSV-kolonner til ordre i Transporter

Beskrivelser af kolonnerne i CSV-filen til ordrer.

Hvis du vil importere ordrer til Shopify ved hjælp af Transporter-appen, skal du bruge en CSV-fil, der kun indeholder denne posttype.

CSV-eksempelfil

Download CSV-eksempelfilen med ordrer: orders.csv

Du kan bruge kommandolinjeværktøjet i Transporter til at generere denne CSV-fil, eller du kan følge det format, der er beskrevet herunder, så du selv kan oprette den.

Kolonnebeskrivelser

Nedenstående tabel beskriver kolonneoverskrifterne til CSV-filen.

Bestil CSV-kolonneoverskrifter
Kolonne Beskrivelse
Name (Required)
Identifikatoren for den ordre, som du kan se i din Shopify-administrator, og som dine kunder ser på deres faktura. Denne identifikator skal være unik i din butik. For eksempel #1001, 1001-A og SH1001. Denne kolonne skal udfyldes.
Email Kundens mailadresse.
Financial Status Status for betalinger, der er tilknyttet ordren. Gyldige værdier:
 • pending – Betalingerne afventer. I denne tilstand kan betaling mislykkes. Kontrollér igen, om betalingerne er gennemført korrekt.
 • authorized – Betalingerne er blevet godkendt.
 • partially_paid – Ordren er blevet delvist betalt.
 • paid – Betalingerne er gennemført.
 • partially_refunded – Betalingerne er blevet delvist refunderet.
 • refunded – Betalingerne er blevet refunderet.
 • voided – Betalingerne er blevet annulleret.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Fulfillment Status Ordens status med hensyn til klargjorte varelinjer. Gyldige værdier:
 • fulfilled – Alle varelinjer i ordren er blevet klargjort.
 • partial – Mindst én varelinje i ordren er blevet klargjort
 • restocked – Alle varelinjer i ordren er blevet genopfyldt, og ordren er annulleret.
 • Hvis du lader denne kolonne være tom, vil det resultere i en ordrestatus som ikke-klargjort.
Der skelnes mellem store og små bogstaver i forbindelse med værdierne. Ordrens klargøringsstatus bør være baseret på statussen for de(n) enkelte varelinje(r). Se Ordrers klargøringsstatus nedenfor, hvis du vil have mere at vide.
Currency Koden på tre bogstaver (ISO 4217-format) for valutaen, der er brugt til betalingen. For eksempel USD eller EUR.
Buyer Accepts Marketing Om en kunde har accepteret at modtage markedsføring. Gyldige værdier:
 • TRUE – Kunden har tilvalgt markedsføring.
 • FALSE – Kunden har fravalgt markedsføring.
Cancel Reason Årsagen til, at ordren blev annulleret. Gyldige værdier:
 • customer – Kunden annullerede ordren.
 • fraud - Ordren var svigagtig.
 • inventory – Varer i ordren var ikke på lager.
 • declined – Betalingen blev afvist.
 • other – En årsag, som ikke er vist på denne liste.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Cancelled At Dato og klokkeslæt (ISO 8601-format), da ordren blev annulleret.
Closed At Dato og klokkeslæt (ISO 8601-format), da ordren blev lukket.
Tags En streng af kommaseparerede tags, der bruges til filtrering og søgning. Hvert kommasepareret tag kan have op til 255 tegn. For eksempel "Gennemgået, pakket, leveret".
Note En valgfri bemærkning, der er tilknyttet ordren. Denne bemærkning kan ses af kunden. For eksempel "Kunden skiftede mening".
Phone Kundens unikke telefonnummer (E.164-format). Et telefonnummer kan angives ved hjælp af forskellige formater, men hvert format skal repræsentere et nummer, der kan ringes til fra et hvilket som helst sted i verden. Følgende formater er alle gyldige:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Referring Site Det website, hvor kunden har klikket på et link, der førte vedkommende til din butik. For eksempel "http://www.anexample.com"
Processed At

Dato og klokkeslæt (ISO 8601-format), da ordren oprindelig blev oprettet på den anden platform. Denne værdi vises i ordren i din Shopify-administrator, og det er den dato, der bruges i salgsrapporter. Standardværdien er dato og klokkeslæt, hvor ordren er importeret.

Du kan få mere at vide om værdier, der påvirker analyser for finans og betalinger, under Transaktion blev behandlet kl..

Source name Ordrens oprindelse (f.eks. navnet på platformen). Denne værdi kan ikke redigeres efter importen. For eksempel Transporter.
Total weight Summen af den samlede vægt af alle varelinjer (formateret som et heltal) i gram. For eksempel 11.
Total Tax Summen af alle skatter (Skat 1 Pris, ..., Levering 1 Skatteprocent) er anvendt på ordren (skal være et positivt tal). Kolonnen skal udfyldes, når der opkræves en skat som en del af ordren (f.eks. når der er en værdi i kolonnen Skat Pris 1). Hvis du ikke inkluderer en værdi i denne kolonne, vil ordrens samlede beløb ikke indeholde debiteringer for skat.
Shipping Company Navnet på virksomheden, hvis der findes en, der er tilknyttet leveringsadressen.
Shipping Name Det fulde navn på personen, der er tilknyttet leveringsadressen. En adresse skal have et navn tilknyttet. Det kan du gøre ved at bruge Shipping Name eller Shipping First Name og Shipping Last Name.
Shipping Phone Telefonnummeret (i E.164-format), der er tilknyttet leveringsadressen. Et telefonnummer kan angives ved hjælp af forskellige formater, men hvert format skal repræsentere et nummer, der kan ringes til fra et hvilket som helst sted i verden. Følgende formater er alle gyldige:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Shipping First Name Fornavnet på personen, der er tilknyttet leveringsadressen. En adresse skal have et navn tilknyttet. Det kan du gøre ved at bruge Shipping First Name og Shipping Last Name eller ved at bruge Shipping Name.
Shipping Last Name Efternavnet på personen, der er tilknyttet leveringsadressen. En adresse skal have et navn tilknyttet. Det kan du gøre ved at bruge Shipping First Name og Shipping Last Name eller ved at bruge Shipping Name.
Shipping Address1 Den første adresselinje i leveringsadressen. Denne kolonne skal udfyldes for en adresse. For eksempel Hovedgaden 150.
Shipping Address2 En valgfri adresselinje i leveringsadressen. For eksempel Bygning 3.
Shipping City Navnet på byen i leveringsadressen. Denne kolonne skal udfyldes i en leveringsadresse. For eksempel Odense eller Sydney.
Shipping Province Navnet på området (f.eks. i lande med provinser, delstater, præfekturer eller territorier), som kunden befinder sig i. Hvis denne kolonne medtages, skal kolonnen Shipping Province Code udfyldes. For eksempel Mexico City Tasmanien New South Wales eller New York.
Shipping Province Code Den tildelte kode for underopdeling (ISO 3166-2) for området, som f.eks. delstat, provins, præfektur eller territorie, i landet. Denne kolonne skal udfyldes, når du medtager kolonnen Shipping Province. En ISO3116-2-kode består af følgende dele:
 • Landekode på 2 tegn – inkluder ikke denne del.
 • bindestreg (-), der adskiller de to dele af koden – inkluder ikke bindestregen.
 • Underopdelingskode på 1 til 3 tegn – inkluder kun denne del.
Koder for underopdeling
Underopdelingskoden ISO 3166-2 Områdekode
MX-MEX (Mexico City, Mexico) MEX
NY-US (New York, USA) NY
Ar-B (Buenos Aires, Argentina) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrig) 21
Shipping Zip Postnummeret i kundens adresse. Eksempelvis K2P 1L4, 90210, eller DK-2100.
Shipping Country Navnet på landet i leveringsadressen. Denne kolonne skal udfyldes til en adresse. For eksempel Canada, Indien eller Australien.
Shipping Country Code De to bogstaver (ISO 3166-1 alfa-2-kode) for landet i kundeadressen, f.eks. CA for Canada. Angiv Shipping Country code, også selv om du angiver Shipping Country.
Billing Company Firmaet, der er knyttet til den person, der er tilknyttet faktureringsadressen.
Billing Name Det fulde navn på kunden, der er knyttet til betalingen. En adresse skal have et navn tilknyttet. Det kan du gøre ved at bruge Billing Name eller ved at bruge Billing First Name og Billing Last Name.
Billing Phone Telefonnummeret (i E.164-format), der er tilknyttet faktureringsadressen. Et telefonnummer kan angives ved hjælp af forskellige formater, men hvert format skal repræsentere et nummer, der kan ringes til fra et hvilket som helst sted i verden. Følgende formater er gyldige:
6135551212
+16135551212
(613)555-1212
+1 613-555-1212
Billing First Name Fornavnet på den person, der er tilknyttet betalingsmetoden. En adresse skal have et navn tilknyttet. Det kan du gøre ved at bruge Billing First Name og Billing Last Name eller ved at bruge Billing Name.
Billing Last Name Efternavnet på den person, der er tilknyttet betalingsmetoden. En adresse skal have et navn tilknyttet. Det kan du gøre ved at bruge Billing First Name og Billing Last Name eller ved at bruge Billing Name.
Billing Address1 Den første adresselinje i faktureringsadressen. For eksempel Hovedgaden 150. Denne kolonne skal udfyldes i en faktureringsadresse.
Billing Address2 En valgfri adresselinje i faktureringsadressen. For eksempel Bygning 3.
Billing City Navnet på byen i faktureringsadressen. Denne kolonne skal udfyldes. For eksempel Odense, Delhi og Auckland.
Billing Province Navnet på et område, (f.eks. provins, delstat, præfektur eller territorie), hvor faktureringsadressen findes. Hvis du medtager denne kolonne, skal kolonnen Shipping Province Code udfyldes. For eksempel Mexico City, New York eller Nunavut og New South Wales.
Billing Province Code Koden for underopdeling (ISO 3166-2) for området, som f.eks. delstat, provins, præfektur eller territorie, i landet. Denne kolonne skal udfyldes, når du angiver kolonnen Billing Province. En ISO3116-2-kode består af følgende dele:
 • Landekode på 2 tegn – inkluder ikke denne del.
 • bindestreg (-), der adskiller de to dele af koden – inkluder ikke bindestregen.
 • Underopdelingskode på 1 til 3 tegn – inkluder kun denne del.
Koder for underopdeling
Underopdelingskoden ISO 3166-2 Områdekode
MX-MEX (Mexico City, Mexico) MEX
US-NY (New York, USA) NY
AR-B (Buenos Aires, Argentina) B
FR-21 (Côte-d'Or, Frankrig) 21
Billing Zip Postnummeret i faktureringsadressen, f.eks. K2P 1L4.
Billing Country Navnet på landet i faktureringsadressen. Denne kolonne skal udfyldes til en faktureringsadresse. For eksempel Canada, Indien og Tyskland.
Billing Country Code De to bogstaver (ISO 3166-1 alfa-2-kode) for landet i faktureringsadressen, f.eks. CA for Canada. Angiv Country code, selv når du angiver Country.
Lineitem name (Required)
Navnet på den bestilte produktvariant. For eksempel Blå skjorte. Denne kolonne skal udfyldes.
Lineitem variant ID Id'et for den bestilte produktvariant. Brug denne kolonne til at forbinde varerne i denne ordre til en produktvariant i din butik. F.eks. 7513594. Sørg for, at id'et i denne kolonne matcher et produktvariant-id i din butik eller står tomt. Importen påvirkes ikke, hvis Transporter-appen ikke kan finde en produktvariant i din butik, der matcher id'et i denne kolonne. Produktet føjes stadig til ordren, men det bliver ikke matchet til et produkt i din butik, som kan analyseres.
Lineitem quantity Antallet af bestilte produktvarianter. Der skal angives et positivt heltal i denne kolonne. Standardindstillingen er 1. For eksempel 3.
Lineitem price (Required)
Prisen for produktvarianten, før evenutelle rabatter er trukket fra, for eksempel 10,50 0,25 og 30. Denne kolonne er obligatorisk.
Lineitem variant title Den specifikke produktvariant, for eksempel Lille .
Lineitem compare at price En sammenligning eller foreslået pris på produktvarianten. Eksempelvis 15.
Lineitem sku Nummeret for varens (produktvariantens) SKU (varenummer).
Lineitem requires shipping Om produktvarianten krævede levering. Gyldige værdier:
 • true – Varen kræver levering.
 • false – Varen kræver ikke levering.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Lineitem taxable Om produktvarianten var skattepligtig. Gyldige værdier:
 • true – Varen er skattepligtig.
 • false – Varen er ikke skattepligtig.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Lineitem fulfillment status Klargøringsstatussen for individuelle varelinjer i en ordre. Gyldige værdier:
 • fulfilled – Alle produkter i varelinjen er blevet klargjort.
 • Hvis du lader denne kolonne være tom, vil det resultere i en varelinjestatus som ikke-klargjort.
Der skelnes mellem store og små bogstaver i forbindelse med værdierne. Klargøringsstatussen for individuelle varelinjer bør benyttes til at afgøre statussen for den samlede ordre. Se Ordrers klargøringsstatus nedenfor, hvis du vil have mere at vide.
Taxes Included Hvorvidt skatterne var inkluderet i den oprindelige ordre. Gyldige værdier:
 • true – Skatter inkluderet i subtotalen. Når denne værdi er angivet til sand, er alle skatter inkluderet i prisen, herunder skatter på varelinjer og eventuelle skatter på leveringspriser.
 • false – Skatter er ikke inkluderet i subtotalen. Denne værdi er standarden.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Tax 1 Title Navnet på den første skat, som er opkrævet. For eksempel HST eller VAT.
Tax 1 Price Beløbet (ISO 4217), der skal opkræves i skat for varelinjerne, f.eks. 1,50. Når der er en værdi i denne kolonne, skal du også inkludere kolonnen Total Tax.
Tax 1 Rate Skatteprocenten, der skal opkræves for varelinjerne (decimal). For eksempel ,07 for en 7 procent skat.
Tax 2 Title Navnet på den anden skat, der opkræves.
Tax 2 Price Beløb (ISO 4217), der skal opkræves i skat. Når der er en værdi i denne kolonne, skal du også inkludere kolonnen Total Tax.
Tax 2 Rate Skatteprocenten, der skal opkræves for varelinjerne.
Tax 3 Title Navnet på den tredje skat, som er opkrævet.
Tax 3 Price Beløbet (ISO 4217), der skal opkræves i skat for varelinjerne. Når der er en værdi for denne kolonne, skal du også inkludere kolonnen Total Tax.
Tax 3 Rate Skatteprocenten, der skal opkræves for varelinjerne.
Transaction Amount Beløbet i transaktionen (decimal), f.eks. 50,00. Denne kolonne skal udfyldes, når du foretager en delvis betaling eller delvis refusion.
Transaction Kind Transaktionens type. Denne kolonne skal udfyldes, når en af transaktionskolonnerne er inkluderet. Gyldige værdier:
 • authorization – De penge, som kunden har accepteret at betale, er blevet godkendt, men er ikke registreret. Autorisationsperioden kan være mellem 7 og 30 dage (afhængigt af din betalingstjeneste), mens en butik venter på, at en betaling registreres.
 • capture – En pengeoverførsel, der blev reserveret under godkendelsen.
 • sale – Godkendelse og registrering af en betaling udført i ét enkelt trin.
 • void – Annullering af ventende godkendelse eller registrering.
 • refund – Delvis eller komplet tilbagebetaling af trukne penge til kunden.
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Transaction Status Status for transaktionen. Gyldige værdier:
 • success – Transaktionen er gennemført af betalingsgatewayen. Dette er standardværdien.
 • pending – Gatewayen har modtaget transaktionsoplysningerne, men den har sendt et svar tilbage, som indikerer, at den har brug for længere tid til at gennemføre den.
 • failure – Gatewayen har sendt et svar om, at transaktionen ikke lykkedes (f.eks. fordi kortet blev afvist, eller fordi butikken ikke havde opsat betalingsgatewayen korrekt).
 • error – Der opstod en kommunikationsfejl (f.eks. blev svaret fra gatewayen ikke modtaget, eller gatewayen modtog ikke anmodningen).
Værdier skelner mellem store og små bogstaver.
Transaction Processed At

Datoen og tidspunktet (ISO 8601 format), hvor transaktionen oprindeligt blev gennemført på den anden platform. Denne værdi vises i ordren i din Shopify-administrator, og det er den dato, der bruges i finansrapporter. Standardværdien er dato og klokkeslæt, hvor ordren er importeret.

Hvis du har modtaget betaling samtidigt med oprettelsen af ordren, skal værdier i Transaktion blev behandlet kl. og Behandlet kl. være de samme.

Transaction Gateway Navnet på den gateway, som transaktionen er udstedt via. Der findes en liste over gateways på siden med Shopifys betalingsgateways.
Transaction Location ID Id'et for den lokation, hvor transaktionen blev foretaget. Dette id skal matche et lokations-id, der er angivet i din butik. Værdier, som ikke matcher transaktionens lokations-id'er i butikken importeres ikke.
Transaction Source Name Transaktionens oprindelse. Eksempler på værdier: web , pos , iPhone og Android.
Shipping Line Code En reference til leveringsmetoden. Standardværdien er Shipping line title.
Shipping Line Price Værdien af leveringsmetoden. Denne kolonne skal udfyldes, når kolonnen Shipping line title er inkluderet.
Shipping Line Source Forsendelsens oprindelse.
Shipping Line Title Leveringsmetodens titel. Denne kolonne skal udfyldes, når kolonnen Shipping line price er inkluderet.
Shipping Line Carrier Identifier Id'et for det fragtfirma, der angav leveringsprisen. Der er normalt brug for en værdi, når der bruges et fragtfirma fra tredjepart.
Shipping Line Requested Fulfillment Service ID Id'et for distributionstjenesten, der anmodede om leveringsmetoden. Der er normalt brug for en værdi, når leveringsmetoden kræver behandling via en tredjeparts distributionstjeneste.
Shipping Tax 1 Title Navnet på skatten, der er opkrævet for varelinjen i leveringen. For eksempel HST.
Shipping Tax 1 Rate Skatteprocenten (decimal), der skal opkræves for varelinjen i leveringen, f.eks. 0,15 for en leveringsskatteprocent på 15.
Shipping Tax 1 Price Beløbet (ISO 4217-format), der skal opkræves i skat for varelinjen i leveringen. Når der er en værdi i denne kolonne, skal du også inkludere kolonnen Total Tax, f.eks. 1,50.
Discount Code Rabatkoden. Hvis du inkluderer kolonnen Discount type, skal denne kolonne udfyldes.
Discount Amount

Værdien i butikkens valuta for den rabat, der blev fratrukket ordren. Hvis du inkluderer kolonnen Discount type, skal denne kolonne udfyldes.

Kontrollér, at den angivne værdi matcher Discount type. Hvis typen er percentage, skal du angive rabattens procentværdi. Hvis typen er fixed_amount, skal du angive den samlede rabatbesparelse i kroner og øre.

Discount Type

Rabattypen. Gyldige værdier:

 • fixed_amount – Rabatkoden var for et bestemt beløb. Dette er standardværdien.
 • percentage – Rabatkoden var for et procentbeløb.
 • shipping – Rabatten var et tilbud om gratis levering, så længe leveringsomkostningerne var lavere end værdien, der er angivet i beløb. Hvis Discount amount f.eks. er 30, og leveringsomkostningerne er 30 USD, er rabatten 30 USD. Hvis Discount amount er 30, og leveringsomkostningerne er 100 USD, er der ingen rabat.

Der skelnes mellem store og små bogstaver ved værdier. Rabatter kan ikke anvendes på bestemte varer i en ordre. Få mere at vide under Import af rabatter.

Metafield Namespace En objektbeholder til et sæt metafelter. Hvis du vil importere metafelter, skal du inkludere værdier i alle fire kolonner med metafelter (Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value og Metafield Type). Angiv et tilpasset navneområde til dine metafelter, så de kan skelnes fra navneområderne, der bruges af apps og Shopify (herunder standardværdien global). Maksimal længde: 20 tegn.
Metafield Key Navnet på metafeltet. Maksimale længde: 30 tegn. Denne kolonne skal udfyldes, hvis andre metafeltkolonner er inkluderet.
Metafield Value Oplysningerne, der skal gemmes som metadata. Denne kolonne skal udfyldes, hvis andre metafeltkolonner er inkluderet.
Metafield Type Metafeltets oplysningstype. Gyldige værdier:
 • string
 • integer
 • json_string
Værdier skelner mellem store og små bogstaver. Denne kolonne kræves, hvis der inkluderes andre kolonner med metafelter.

Filnavn

Navnet på din CSV-fil skal indeholde ordet order (navnet på den objekttype, det indeholder). F.eks. myorders.csv. Filen skal være i UTF-8-format.

Adresser

Leveringsadressen i en ordre bliver kundens standardadresse. Når du importerer en ordre, der har en tilknyttet kunde, søger Transporter-appen efter kunden i din Shopify-butik:

 • Hvis Transporter finder kunden, er ordren knyttet til kunden, og leveringsadressen i ordren angives som kundens standardadresse.
 • Hvis Transporter ikke finder kunden, tilføjes kunden, og ordren knyttes til vedkommende.

Flere transaktioner

Yderligere transaktioner kan føjes til en ordre ved at oprette forskellige rækker for hver transaktion. Order name skal inkluderes i hver række for at knytte transaktionerne til ordren.

Ordrers klargøringsstatus

En ordres klargøringsstatus bør afgøres baseret på klargøringsstatussen for ordrens enkelte varelinjer:

 • Hvis det ikke er alle varelinjer, der er blevet klargjort, bør ordrens klargøringsstatus stå tom, så ordrens status som ikke-klargjort indikeres.
 • Hvis varelinjerne indeholder kombinationer af statusserne (fulfilled eller unfulfilled), bør ordrens klargøringsstatus være partial.
 • Hvis alle varelinjer er blevet klargjort, bør ordrens klargøringsstatus være fulfilled.

Import af rabatter

Rabatter kan kun anvendes på ordreniveau, og de kan ikke anvendes på bestemte varer i en ordre. Hvis du har en ordre, hvor der er anvendt rabatter på bestemte varer, skal du udregne den samlede rabat og anvende den på hele ordren. Dette hjælper dig med at sikre, at dine salgsrapporter er nøjagtige.

Få mere at vide

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis