Beskrivelser af CSV-kolonner til produkt i Transporter

Beskrivelser af kolonnerne i CSV-filen til produkter.

Hvis du vil importere produkter til Shopify ved hjælp af Transporter-appen, skal du bruge en CSV-fil, der kun indeholder denne posttype.

CSV-eksempelfil

Download CSV-eksempelfil med produkter: products.csv.

Du kan bruge kommandolinjeværktøjet i Transporter til at generere denne CSV-fil, eller du kan følge det format, der er beskrevet herunder, så du selv kan oprette den.

Kolonnebeskrivelser

Nedenstående tabel beskriver kolonneoverskrifterne for CSV-filen.

Tabel, der beskriver individuelle CSV-kolonneoverskrifter
Kolonne Beskrivelse
Handle
(Påkrævet)
Produktets entydige id. Angiv en læselig streng uden mellemrum. Normalt er handlen produktets titel med små bogstaver, hvor eventuelle mellemrum og specialtegn er erstattet af bindestreger (-). For eksempel titan-t-shirt. Handlen vises i webadressen til produktsiden i din webshop (f.eks. https://titan.plus/products/titan-t-shirt). Denne kolonne skal udfyldes.
Title
(Påkrævet)
Navnet på produktet. For eksempel Titan-T-shirt. Denne kolonne skal udfyldes.
Body En beskrivelse af produktet. Du kan føje HTML-formateringstags til denne beskrivelse. For eksempel "Du kan være sikker på at vække opsigt i denne T-shirt fremstillet af <b>100 % bomuld</b>".
Vendor Navnet på forhandleren af produktet. Standardværdien er navnet på din butik. For eksempel Titan Incorporated.
Category En produktkategori, der kan bruges som en betingelse for en automatiseret kollektion, for at hjælpe dig med at filtrere dine produkter i Shopify-administratoren og hjælpe dig med at beregne skatter. Et produkt må kun have én produktkategori.
Tags En streng af kommaseparerede tags, der bruges til filtrering og søgning. Hvert kommasepareret tag kan have op til 255 tegn. F.eks. Emotive, Flash-hukommelse, MP3, Musik. Standardværdien er "".
Template Suffix Suffikset for den skabelon, som dit webshoplayout bruger til at vise produktet og dets varianter. Standardskabelonen er navngivet product uden suffiks. Hvis du vil bruge denne standardskabelon, skal du undlade at udfylde kolonnen. Hvis du vil bruge en anden skabelon, skal du angive navnet på skabelonens suffiks. Hvis du f.eks. vil bruge en skabelon med navnet product.mysuffix, skal du angive mysuffix.
Published Scope

Angiver, om produktet er tilgængeligt for kanalen Shopify POS (Point of Sale). Gyldige værdier:

 • web – Produktet er ikke tilgængeligt for Shopify POS-kanalen.
 • global – Produktet er tilgængeligt for Shopify POS-kanalen. Dette er standardværdien.

Værdier skelner mellem store og små bogstaver.

Published Om produktet er tilgængeligt for webshoppen. Gyldige værdier:
 • true – Produktet er tilgængeligt for webshoppen.
 • false – Produktet er ikke tilgængeligt for webshoppen (du skal ikke angive en værdi for Udgivet kl., når denne kolonne er angivet til falsk).

Værdier skelner mellem store og små bogstaver.

Published At Dato og klokkeslæt (ISO 8601-format), da produktet blev gjort tilgængeligt for webshoppen. For eksempel 2007-12-31T19:00:00-05:00. Du skal ikke angive en værdi for denne kolonne, når Published er angivet til false.
Option1 Name Navnet på den tilpassede produktegenskab, f.eks. Størrelse, Farve og Materiale. Maksimal længde: 255 tegn.
Option1 Value Værdien for den tilpassede produktmulighed. For eksempel small, rød og uld.
Option2 Name Navnet på den tilpassede produktegenskab, f.eks. Størrelse, Farve og Materiale. Maksimal længde: 255 tegn.
Option2 Value Værdien for den tilpassede produktmulighed.
Option3 Name Navnet på den tilpassede produktegenskab, f.eks. Størrelse, Farve og Materiale. Maksimal længde: 255 tegn.
Option3 Value Værdien for den tilpassede produktmulighed.
Variant SKU Et entydigt id for produktvarianten i din butik. Denne kolonne skal udfyldes, hvis din butik bruger en distributionstjeneste (dvs. Variant Fulfillment Service er inkluderet). For eksempel IPOD2008PINK
Metafields Global Title Tag Produktvariantens navn til SEO-formål bruges, som bruges for navnet, der vises i søgemaskiner. Hvis du ikke angiver en værdi, bruges værdien i kolonnen Title som standard.

Værdien Metafields Global Title Tag vises i metatiteltagget (<meta name='title'>) i koden på produktets side i din butik. Hvis dit produkt har varianter, skal du inkludere oplysninger om varianterne i titlen, da der ikke er separate metatags for en variant. Hvis du vil ændre denne værdi på et senere tidspunkt, kan dette gøres på dit produkts side. Få mere at vide under Tilføjelse af søgeord for SEO i din Shopify-butik. Maksimum: 70 tegn.
Metafields Global Description Tag Produktvariantens beskrivelse til SEO-formål, som bruges for beskrivelsen, der vises i søgemaskiner. Hvis du ikke angiver en værdi, bruges værdien i kolonnen Body som standard.

Værdien Tag for globale beskrivelser af metafelter vises i metabeskrivelsestagget (<meta name='description-of-product'>) i koden på produktets side i din butik. Hvis dit produkt har varianter, skal du inkludere oplysninger om varianterne i denne beskrivelse, da der ikke er separate metatags for en variant. Hvis du vil ændre denne værdi på et senere tidspunkt, kan dette gøres på dit produkts side i Shopify-administratoren. Få mere at vide under Tilføjelse af søgeord for SEO i din Shopify-butik. Maksimum: 320 tegn.
Metafield Namespace En objektbeholder til et sæt metafelter. Du skal medtage værdierne i følgende fire kolonner til metafelter, hvis du vil importere metafelter: Metafield Namespace, Metafield Key, Metafield Value og Metafield Type. Du skal definere et tilpasset navneområde til dine metafelter, så de kan skelnes fra navneområderne, der bruges af apps og Shopify (herunder standardværdien global). Maksimal længde: 20 tegn.
Metafield Key Navnet på metafeltet. Denne kolonne skal udfyldes, når andre kolonner med metafelter er inkluderet. Maksimal længde: 30 tegn.
Metafield Value Oplysningerne, der skal gemmes som metadata. Denne kolonne skal udfyldes, når andre kolonner med metafelter er inkluderet.
Metafield Type Metafeltets oplysningstype. Gyldige værdier:
 • string
 • integer
 • json_string

Værdier skelner mellem store og små bogstaver. Denne kolonne kræves, hvis der inkluderes andre kolonner med metafelter.

Variant Grams Produktvariantens vægt i gram. Hvis du ikke udfylder denne kolonne, får den som standard værdien 0 . Medtag ikke vægtenheden (g) i denne værdi. Hvis du bruger andre vægtmålinger end gram, skal du bruge kolonnen Variant Weight i stedet. Brug ikke kolonnen Variant Weight Unit sammen med denne kolonne.
Variant Inventory Tracker Beskriver, hvordan lagerbeholdningen for produktvarianten spores. Gyldige værdier:
 • Shopify – Ændringer af lagerantal spores af Shopify.
 • fulfillment-service-handle – Ændringer af lagerantallet spores uden for Shopify af en distributionstjeneste. Værdien i denne kolonne skal matche værdien i kolonnen Variant Fulfillment Service.

Værdier skelner mellem store og små bogstaver.

Variant Inventory Qty Antallet af (positivt heltal) produktvarianten, der er tilgængelig til salg. For eksempel 5. Standarden er 0. Hvis du lader denne kolonne stå tom, angives dens værdi til 0. Hvis dit lager ikke spores af Shopify (hvis kolonnen Variant Inventory Tracker er indstillet til false), skal du lade denne kolonne stå tom. Lagerantallet anvendes for butikkens standardlokation. Se Eksport og import af lagerbeholdningen med en CSV-fil, hvis du vil have flere oplysninger at vide om at redigere lagerantallet for forskellige lokationer.
Variant Inventory Policy Om kunder kan afgive en ordre på produktvarianten, når den ikke er på lager. Gyldige værdier:
 • deny – Kunderne kan ikke bestille produktvarianten, hvis den ikke er på lager. Dette er standardværdien.
 • continue – Kunderne kan bestille produktvarianten, hvis den ikke er på lager.

Værdier skelner mellem store og små bogstaver.

Omkostning for variantens lagerbeholdning En registrering af produktvariantens omkostninger.
Variant Fulfillment Service Distributionstjenesten, der klargør produktvarianten, når den er bestilt. Gyldige værdier:
 • manual – Du klargør ordrer på produktvarianten manuelt. Dette er standardværdien. Kolonnen får som standard tildelt denne værdi, hvis du ikke udfylder den.
 • handle of the fulfillment service - En distributionstjeneste klargør produktvariantens ordrer. Hvis du bruger en distributionstjeneste, skal du også inkludere kolonnen Variant SKU.

Værdier skelner mellem store og små bogstaver.

Variant Price Prisen på produktvarianten.
Sammenligningspris for variant En sammenligning eller foreslået pris på produktvarianten.
Variant Requires Shipping Om varianten skal leveres. Gyldige værdier:
 • true – Kunden skal angive en adresse, når han eller hun bestiller denne produktvariant. Dette er standardværdien.
 • false – En kundeadresse er valgfri.

Værdier skelner mellem store og små bogstaver.

Variant Taxable Om der opkræves skat ved salg af produktvarianten. Gyldige værdier:
 • true – Skat opkræves. Dette er standarden.
 • false – Skatter opkræves ikke.

Værdier skelner mellem store og små bogstaver.

Variant Barcode Produktvariantens stregkodenummer, UPC eller ISBN.
Image Attachment Et Base64-indlejret billede.
Image Src

Webadressen for produktbilledet (for eksempel http://titan.plus/images/product-image.png). Ikke-HTTP-webadresser understøttes ikke. Transporter-appen downloader billederne under importen og uploader dem til din butik. Billeder kan være i formaterne .png, .gif eller .jpg . Filnavnet kan ikke ændres, når billedet er uploadet. Hvis du har billeder for bestemte varianter, kan du føje dem til kolonnen Variant Image.

Hvis du vil uploade flere billeder for et enkelt produkt, skal du oprette en ny række for hvert billede. I hver række skal du angive handlen for produktet i kolonnen Handle samt webadressen for billedet i denne kolonne. Hvis du vil inkludere andre oplysninger om billedet (f.eks. dets placering), skal du angive oplysningerne i den tilknyttede billedkolonne.

Image Position Tallet, der repræsenterer rækkefølgen, som du vil have billederne vist i på produktsiden i dit butikslayout. Du kan for eksempel skrive 1, hvis du vil have vist billedet først for produktet.
Image Alt Text Alternativ tekst, der kort beskriver billedet. Hvis et billede af en eller anden grund ikke kan indlæses, vises den alternative tekst i dit butikslayout i stedet. Alternativ tekst bruges også af søgemaskiner til SEO og af teknologiske hjælpemidler til at beskrive et billede for kunder, som er svagsynede. Maksimalt: 512 tegn.
Variant Image Webadressen for billedet af produktvarianten. Du skal angive webadressen for billedet af produktvarianten i denne kolonne i en af produktvariantens rækker. En produktvariant kan kun have ét billede.
Variant Weight Angivelse af produktvariantens vægt. Brug ikke kolonnen sammen med kolonnen Variant Grams. Standardværdien er 0. Medtag ikke vægtenheden i værdien. Brug kolonnen Variant Weight Unit til at angive vægtenheden. Hvis produktet f.eks. vejer 50 kg (100 pund), og Variant Weight Unit er indstillet til lb, skal du indtaste 100 i denne kolonne.
Variant Weight Unit Måleenhed, der gælder for produktvariantens vægt i kolonnen Variant Weight. Gyldige værdier er g, kg, ounces og pund. Standardværdien er din butiks standardmåleenhed. Brug ikke Variant Weight Unit sammen med kolonnen Variant Grams.
Variant Tax Code Produktets Avalara-skattekode. Denne parameter gælder kun for butikker, der har installeret appen Avalara AvaTax. Skattekoden for fysiske varer er f.eks. P000000.

Filnavne

Navnet på din CSV-fil skal indeholde ordet product (navnet på den objekttype, den indeholder). For eksempel: myproducts.csv. Filen skal være i formatet UTF-8.

Flere produktvarianter

Hvis du har mere end én produktvariant, skal du oprette en række til at beskrive hver enkelt variant.

I produktrækken:

 • Angiv navn på valgmuligheden i kolonnen navn på valgmulighed (angiv for eksempel Color i Option1 Name).
 • Angiv oplysningerne, der gælder for det overordnede produkt, som f.eks. Handle, Title og Type.

I produktvariantrækkerne:

 • Indtast produkthandlen i kolonnen Handle.
 • Gentag ikke navne på valgmuligheder (som f.eks. Option1 Name, Option2 Name) i rækkerne med produktvarianter.
 • Angiv værdierne for valgmulighederne i kolonnerne med værdier for valgmuligheder (hvis du for eksempel angav Color som dit navn i Option1 Name, kan du angive værdier såsom White, Black eller Blue i Option1 Value).

F.eks.:

Screenshot of a product with multiple variants

Flere billeder

Hvis du vil uploade flere billeder for et enkelt produkt (som ikke har varianter), skal du oprette en række for hvert billede. I hver række skal du angive handlen for produktet i kolonnen Handle og webadressen for billedet i kolonnen Image Src. Hvis du vil medtage andre oplysninger om billedet (f.eks. dets placering, skal du angive oplysningerne i den tilknyttede kolonne (f.eks. i kolonnen Image Position).

Hvis du vil uploade billeder for et produkt, der har produktvarianter, skal du oprette en række for hver produktvariant. I hver produktvariantrække skal du angive handlen for produktet i kolonnen Handle og webadressen for produktvarianten i kolonnen Variant Image. Du kan kun importere ét billede pr. produktvariant.

F.eks.:

Screenshot of a product that has multiple images and multiple product variants

Flere metafelter

Hvis du vil importere flere metafelter for et enkelt produkt, skal du oprette en række for hvert metafelt. Angiv handlen for produktet i kolonnen Handle i hver række samt metafeltets data i de relevante kolonner. Hver ny linje bør kun indeholde oplysninger i kolonnen Handle og alle metafeltkolonner.

Følgende importerer, f.eks., ét produkt med tre varianter. Produktet har to metafelter, der hedder Surf Shoe Co og Rubber. Hver variant har et enkelt metafelt.

Screenshot af et produkt med metafelt-varianter

Du kan downloade og få vist et eksempel på en CSV-fil for et produkt med flere metafelter, som du kan bruge som skabelon.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis