Fejlfinding af Transporter-appen

Der kan opstå fejl i Transporter-appen, når den behandler dine poster og importerer dem som genstande.

Sådan fungerer importprocessen

Når du udfører fejlfinding i Transporter-appen, kan det være brugbart at forstå, hvordan appen uploader og importerer dine data, samt de almindelige fejl der kan opstå under disse processer, og hvorfor de kan opstå. Statussen på dine importer kan ses under Apps > Transporter i din Shopify-administrator.

Transporter-appen udfører følgende handlinger, når den importerer genstande til din Shopify-butik:

 1. Den uploader filen til en sikker placering, der er hostet af Shopify. Få mere at vide om, hvordan Shopify beskytter dine uploadede oplysninger under Shopifys politik om beskyttelse af persondata.

 2. Den kontrollerer, at filens struktur og indhold ikke indeholder formateringsfejl. Din import mislykkes, hvis Transporter-appen finder nogen fejl, og dens status ændres til Mislykket.

 3. Den importerer genstandene. Importens varighed afhænger af antallet af genstande, der skal behandles (den gennemsnitlige behandlingstid er 40 genstande/sekund). Når importen er færdig, ændres statussen til Udført. Hvis der var poster, som Transporter-appen ikke kunne importere, vises der et Eksportfejl-link i tabellen.

Du kan stoppe importen af flere genstande når som helst ved at klikke på Stop import. Genstande, der blev importeret inden stoppet, forbliver i din Shopify-butik. Når du stopper en import, ændres dens status til Stoppet.

Fejl ved eksport og rettelser

Hvis der opstår problemer under din import, kan du klikke på Eksportfejl for at se, hvordan du retter dem. Få flere oplysninger om disse fejlkoder på listen med almindelige fejlkoder nedenfor.

Transporter-tabel, der viser linket Eksportfejl

Processen til fejlrettelser er en smule forskellig afhængig af din imports status som Mislykket eller Udført.

Mislykket

Når statussen for en import er Mislykket, betyder det, at der var et problem med selve CSV-filen – og ikke med filens indhold. Når du har gennemgået tekstfilen med fejl, kan du rette fejlene i din oprindelige fil til upload og derefter forsøge at uploade filen igen.

Udført

Hvis en Udført import har problemer, findes disse problemer i de enkelte poster, og ikke i strukturen på din CSV-fil. I disse tilfælde oprettes der kun poster i Shopify, som ikke indeholder fejl. Poster med fejl oprettes ikke, men føjes i stedet til en CSV-fil med eksportfejl. Du kan ikke se CSV-filen med eksportfejl, før importen er afsluttet og statussen angives som Udført. Når importen afsluttes, vises linket til dine Eksportfejl i tabellen.

Den sidste kolonne i hver række med fejl i CSV-filen beskriver den enkelte posts fejl. Når du har downloadet filen, skal du rette fejlene i denne fil, og derefter uploade den. Du skal ikke slette kolonnen med fejl, før du uploader filen.

Følgende eksempel illustrerer, at tre kunder ikke kunne importeres, fordi de allerede fandtes i butikken.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify-kunder identificeres via deres unikke mailadresse, hvilket betyder, at disse kunder ikke kunne importeres, fordi Shopify allerede indeholdte poster med deres mailadresser.

Almindelige fejlkoder

Almindelige filfejl omfatter:

 • Der opstod en fejl i Shopify API, kunne ikke gemme

  Denne fejl kan ske af følgende årsager. Den mest almindelige årsag til denne fejl er, at der et enkelt metafelt vises mere end én gang for posten. Transporter-appen understøtter ikke poster med duplikerede metafelter. Hvis du ikke kan løse problemet ved at fjerne det duplikerede metafelt, skal du kontakte Shopify Support.

 • Mislykkedes. Svarkode = 400. Svarmeddelelse = Ugyldig anmodning

  Transporter-appen kan ikke oprette genstanden i Shopify, fordi der var fejl i dataene. Dette sker ofte, hvis dataene er formateret forkert. Sørg for, at dine data overholder disse krav:

  • Valutabeløb skal angives i formatet ISO 4217 (f.eks. USD).
  • Land, område og postnummer skal være gyldige.
  • Telefonnumre skal være i et gyldigt format med gyldige landekoder og områdenumre.
  • Mailadresser skal have gyldige domæner.
  • Finansiel status skal være én af de tilladte værdier.
  • Klargøringsstatus skal være en af de tilladte værdier.
  • Booleske værdier skal angives som sande eller falske.
  • Alle kolonner, der kræver et heltal (som f.eks. Lagerantal for produktvariant i CSV-filen for produkter eller Antal varelinjer i CSV-filen for ordrer), kan ikke importeres, hvis du angiver et decimaltal. Du skal f.eks. angive 5 i stedet for 5.0. Nogle regnearksprogrammer (som f.eks. Numbers) kan se decimaltal eller overførselsværdier som heltal. Kontrollér dine værdier i tekstredigeringsprogrammet.
  • En kolonne, der kræver et heltal (som f.eks. Samlet vægt eller Lokation for transaktion i CSV-filen for ordrer, kan ikke importeres, hvis du angiver ikke-numeriske værdier (f.eks. bogstaver).
 • Værditypen er ikke inkluderet på listen

  Kontrollér værdierne i metafelt-kolonnerne. Hvis du vil importere metafelter, skal du inkludere værdier i alle følgende kolonner: Metafelt – navneområde, Metafelt – nøgle, Metafelt – værdi og Metafelt – værditype. Denne fejl opstår ofte, fordi én eller flere af disse kolonner er tomme eller indeholder en ugyldig værdi.

 • Kolonnenavn er ugyldig

  Denne fejl kan opstå af flere årsager. Den kan f.eks. opstå, hvis en kolonne skelner mellem store og små bogstaver. Hvis kolonner accepterer en liste med værdier, skal du følge store og små bogstaver, som de er anvendt i kolonnebeskrivelserne. Værdierne for kolonnen Finansiel status skelner f.eks. mellem store og små bogstaver i CSV-filen for ordrer. Det betyder, at fejlen Finansiel status er ugyldig vises, hvis du angiver Betalt i stedet for betalt. Kontrollér resten af kolonnerne, og sørg for, at dine angivne værdier følger de korrekte format.

 • Ugyldig ordrestatus – kan ikke både klargøres og annulleres

  Shopify kan ikke oprette ordrer, der både klargøres og annulleres. Denne fejl opstår, hvis følgende betingelser begge er sande:

  • Ordren har tidsstemplet cancelled_at.
  • Ordrens fulfillment_status er angivet som klargjort eller delvis.

  Ordrer med tidsstemplet cancelled_at og fulfillment_status som klargjort eller delvis kan oprettes, hvis financial_status angives til refunderet.

Kontakt Shopify Support, hvis du ser en fejl, der ikke er angivet her.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis