Fejlfinding af Transporter-appen

Der kan opstå fejl i Transporter-appen, når den behandler dine poster og importerer dem som genstande.

Sådan fungerer importprocessen

Når du udfører fejlfinding i Transporter-appen, kan det være brugbart at forstå, hvordan appen uploader og importerer dine data, samt de almindelige fejl der kan opstå under disse processer, og hvorfor de kan opstå. Statussen på dine importer kan ses under Apps > Transporter i din Shopify-administrator.

Transporter-appen udfører følgende handlinger, når den importerer genstande til din Shopify-butik:

  1. Den uploader filen til en sikker placering, der er hostet af Shopify. Få mere at vide om, hvordan Shopify beskytter dine uploadede oplysninger under Shopifys politik om beskyttelse af persondata.

  2. Den kontrollerer, at filens struktur og indhold ikke indeholder formateringsfejl. Din import mislykkes, hvis Transporter-appen finder nogen fejl, og dens status ændres til Mislykket.

  3. Den importerer genstandene. Importens varighed afhænger af antallet af genstande, der skal behandles (den gennemsnitlige behandlingstid er 40 genstande/sekund). Når importen er færdig, ændres statussen til Udført. Hvis der var poster, som Transporter-appen ikke kunne importere, vises der et Eksportfejl-link i tabellen.

Du kan stoppe importen af flere genstande når som helst ved at klikke på Stop import. Genstande, der blev importeret inden stoppet, forbliver i din Shopify-butik. Når du stopper en import, ændres dens status til Stoppet.

Fejl ved eksport og rettelser

Hvis der opstår problemer under din import, kan du klikke på Eksportfejl for at se, hvordan du retter dem. Få flere oplysninger om disse fejlkoder på listen med almindelige fejlkoder nedenfor.

Transporter-tabel, der viser linket Eksportfejl

Processen til fejlrettelser er en smule forskellig afhængig af din imports status som Mislykket eller Udført.

Mislykket

Når statussen for en import er Mislykket, betyder det, at der var et problem med selve CSV-filen – og ikke med filens indhold. Når du har gennemgået tekstfilen med fejl, kan du rette fejlene i din oprindelige fil til upload og derefter forsøge at uploade filen igen.

Udført

Hvis en Udført import har problemer, findes disse problemer i de enkelte poster, og ikke i strukturen på din CSV-fil. I disse tilfælde oprettes der kun poster i Shopify, som ikke indeholder fejl. Poster med fejl oprettes ikke, men føjes i stedet til en CSV-fil med eksportfejl. Du kan ikke se CSV-filen med eksportfejl, før importen er afsluttet og statussen angives som Udført. Når importen afsluttes, vises linket til dine Eksportfejl i tabellen.

Den sidste kolonne i hver række med fejl i CSV-filen beskriver den enkelte posts fejl. Når du har downloadet filen, skal du rette fejlene i denne fil, og derefter uploade den. Du skal ikke slette kolonnen med fejl, før du uploader filen.

Følgende eksempel illustrerer, at tre kunder ikke kunne importeres, fordi de allerede fandtes i butikken.

First Name,Last Name,Email,Error(s)
 Jane,Doe,jane.doe01520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe11520022060@example.com,...,Email has already been taken
 Jane,Doe,jane.doe21520022060@example.com,...,Email has already been taken

Shopify-kunder identificeres via deres unikke mailadresse, hvilket betyder, at disse kunder ikke kunne importeres, fordi Shopify allerede indeholdte poster med deres mailadresser.

Almindelige fejlkoder

Almindelige filfejl omfatter:

  • Der opstod en fejl i Shopify API, kunne ikke gemme

  • Mislykkedes. Svarkode = 400. Svarmeddelelse = Ugyldig anmodning

  • Værditypen er ikke inkluderet på listen

  • Kolonnenavn er ugyldig

  • Ugyldig ordrestatus – kan ikke både klargøres og annulleres

Kontakt Shopify Support, hvis du ser en fejl, der ikke er angivet her.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis