Tilmelding af kunder

Du kan finde nye kunder ved at give potentielle kunder mulighed for at ansøge om konti i din engrosforretning. Du kan vælge automatisk at godkende alle, der tilmelder sig, eller at gennemgå hver ansøgning, før de godkendes.

Vigtige funktioner og egenskaber

Når du opsætter tilmelding til en engroskonto, kan du vælge følgende:

 • At gennemgå og godkende ansøgningerne eller automatisk godkende alle tilmeldte kunder (når en kunde er blevet godkendt, kan han eller hun logge ind i din engrosforretning).
 • At angive standardprislister til disse kunder.
 • At angive et minimumsordrebeløb, som disse kunder skal nå eller overskride.
 • At give disse kunder mulighed for at betale for nogle af eller alle deres ordrer ved hjælp af betaling for erhvervskunder. Når du aktiverer denne mulighed, kan du begrænse det beløb, som de kan betale i betalingsprocessen, og du kan tillade, at ordrer, som overstiger dette beløb, sendes som ordrekladder.
 • At føje yderligere felter til tilmeldingsformularen for at indsamle yderligere oplysninger fra kunder, som f.eks. deres virksomhedsadresse eller telefonnummer. Du kan bruge disse oplysninger til at hjælpe dig med at godkende deres ansøgning og få mere at vide om dem.

Aktivér tilmelding til engroskonti

Aktivér tilmelding til engroskonti, så dine kunder kan tilmelde sig deres egne konti. Der føjes et link til en tilmeldingsformular til loginsiden i din engrosforretning. Du kan vælge automatisk at godkende alle, der tilmelder sig, eller at gennemgå hver ansøgning, før du godkender dem. Når kunden er blevet godkendt, kan han eller hun logge ind i din engrosforretning.

Sådan aktiverer du tilmelding til engroskonti:

 1. Åbn Præferencer i engrossalgskanalen.
 2. Valgfrit: Hvis du vil godkende kommende kunder, før du giver dem lov til at oprette konti, skal du klikke på Administrer indstillinger > Aktivér tilmelding af konto > Godkend nye kunder manuelt.Ellers vil alle tilmeldinger af kunder blive godkendt automatisk.
 3. Valgfrit: Hvis du har brug for at indsamle yderligere oplysninger fra dine potentielle kunder, skal du følge vejledningen for at føje yderligere felter til formularen.
 1. Indtast de prislistetags, som du vil give til disse kunder, når de ansøger om en konto.
 2. Følg vejledningen for at føje andre indstillinger til disse kunder, f.eks. et minimumsbeløb for køb samt engroshandelbetaling.
 3. Klik på Gem.

Der er føjet et link til tilmeldingsformularen til din engrosbutiks loginside.

Dine kunder skal som standard angive deres navn og mailadresse, før de kan indsende tilmeldingsformularen. Hvis du ikke har aktiveret Godkend nye kunder manuelt, bliver dine kunder bedt om at oprette en adgangskode til deres engrosforretningskonto.

Godkendelse eller afvisning af tilmeldte kunder

Hvis du vælger at godkende alle nye kunder manuelt, skal du gennemgå deres ansøgninger, før de kan logge ind i din butik. Når en potentiel kunde sender sin tilmeldingsformular, modtager du en mail om at godkende dem i engrossalgskanalen. Du kan godkende kunderne én ad gangen, eller du kan bruge Massehandling til at godkende mere end én kunde ad gangen.

Sådan godkender du en kundes anmodning om tilmelding:

 1. Klik på fanen Afventer godkendelse på siden Kunder i engrossalgskanalen.
 2. Hvis du vil godkende en individuel kunde, skal du åbne vedkommendes konto og gennemgå deres ansøgning. Hvis du har bedt om yderligere oplysninger, vises kundernes svar på denne side.
 3. Vælg én af følgende valgmuligheder:
Valgmuligheder for, hvornår en kunde tilmelder sig en engroskonto.
Indstilling Handling
Godkend kunden Klik på Godkend. Kunden får besked via mail om at oprette sin konto, og kundens engroskonto aktiveres.
Afslå kunden Klik på Afvis. Kundens engroskonto angives som Afvist. Hvis du ønsker at kontakte kunden (for at forklare årsagen til afvisningen), skal du sende en mail til kunden uden for Shopify. Hvis ikke, får kunden ikke besked om, at ansøgningen blev afvist.

Yderligere felter

Potentielle kunder skal som standard indtaste deres navn og mailadresse for at ansøge om en engroskonto. Hvis du har brug for yderligere oplysninger om disse kunder (som f.eks. deres virksomhedsadresse, telefonnummer eller beskrivelse), kan du føje yderligere felter til tilmeldingsformularen. Kunderne skal indtaste svar i hvert felt i tilmeldingsformularen, før de kan sende den. Når du føjer felterne til formularen, kan du trække og slippe dem for at ændre deres rækkefølge.

Ofte stillede spørgsmål om kunder

Hvad sker der, når en kunde har sendt formularen (og jeg har valgt at godkende tilmelding af kunder automatisk )?

Når en potentiel kunde sender tilmeldingsformularen, sker der følgende:

 • Der tilføjes en ny kunde i Shopify, som indeholder kundens navn, mailadresse og adresse (hvis du har bedt om disse oplysninger). I første omgang angives denne adresse som standardleveringsadressen. De prislistetags, du har angivet, føjes til denne kunde.
 • Der føjes også en engroskonto for kunden til engrossalgskanalen. Hvis du har oprettet yderligere felter til andre oplysninger, føjes disse værdier til kundens engroskonto.
 • Der sendes en mailbesked til engrosforretningens mailadresse, så du ved, at der er oprettet en ny engroskonto.
 • Kunden kan logge ind i din engrosforretning.

Hvad sker der, når en kunde har sendt formularen (og jeg har valgt at godkende tilmelding af kunder manuelt )?

Når en potentiel kunde sender tilmeldingsformularen, sker der følgende:

 1. Der oprettes en midlertidig engroskonto til kunden. Hvis du har oprettet yderligere felter for at indsamle yderligere oplysninger, føjes disse værdier til kundens engroskonto.
 2. Der sendes en mail til engrosbutikkens mailadresse, så du kan gennemgå ansøgningen. Du kan godkende kunden på siden Kunder i engrossalgskanalen.
 3. Når du har godkendt en kunde, får kunden tilsendt en mail om at fuldføre tilmeldingen (der skal oprettes en adgangskode til engrosforretningen).
 4. Når kunden har oprettet sin konto, får du en meddelelse via mail.

Hvad sker der, når jeg godkender en kundes tilmelding?

Når du godkender en kunde:

 • Kundens status for engroskontoen er angivet til Godkendt.
 • Der er tilføjet en konto for kunden i Shopify.
 • Kunden har modtaget en mail om at færdiggøre sin engroskonto ved at oprette en adgangskode.
 • Du kan oprette engrossalg og ordrekladder på vegne af den godkendte kunde.

Hvad sker der, når jeg afviser en kundes tilmelding?

Når du afviser en kunde:

 • Status for kundens engroskonto indstilles til Afvist. Ansøgningen forbliver tilgængelig i engrossalgskanalen, så du kan gå tilbage til den og endda godkende den senere (hvis du skifter mening). Kunden registreres ikke i Shopify.
 • Du kan ikke oprette engrosordrekladder for kunden.
 • Der sendes ikke nogen mailbeskeder til kunden. Hvis du ønsker at kontakte kunden (for at forklare årsagen til afvisningen), skal du sende en mail til kunden uden for Shopify.

Hvad sker der, når jeg sletter en anmodning om tilmelding fra en kunde?

Når du sletter en kundeansøgning:

 • Kundens engroskonto fjernes, og kunden er ikke registreret i Shopify.
 • Der sendes ikke nogen mailbesked til kunden. Hvis du ønsker at kontakte kunden (f.eks. for at forklare årsagen til afvisningen), skal du sende en mail til kunden uden for Shopify.

Får kunden besked via mail, hvis jeg afviser (eller sletter) en tilmeldt kunde?

Nej, det gør kunden ikke. Hvis du vil forklare årsagen til afvisningen, kan du sende en mail til kunden uden for Shopify. Hvis du afviser en kunde, ændres kundens status til Afvist, og ansøgningen vil fortsat være tilgængelig i engrossalgskanalen, så du kan vende tilbage til den og eventuelt godkende kunden senere. Hvis du sletter en kunde, fjernes kunden fra din engrossalgskanal.

Jeg har allerede sendt en invitation til en kunde, kan han eller hun stadig selv tilmelde sig?

Ja. Din kunde kan ignorere din invitation og tilmelde sig en engroskonto ved hjælp af tilmeldingsformularen. Når kunden har fuldført tilmeldingen, vil han eller hun have de prislistetags, som du har angivet (da du sendte den oprindelige invitation) samt de standardprislistetags, som du giver til dine kunder, der tilmelder sig en engroskonto.

Kan alle tilmelde sig, eller skal man være kunde i min butik?

Alle kan tilmelde sig din engrosforretning. Hvis kunden ikke findes i din butik, tilføjes der en ny kunde i Shopify, som får engrosprislisten og -indstillingerne.

Hvad sker der, når eksisterende kunder tilmelder sig?

Hvis en eksisterende kunde tilmelder sig engroshandel, bliver deres kundeprofil i Shopify opdateret med engrosprislistens tags og indstillinger. Hvis en eksisterende engroskunde prøver at tilmelde sig, bliver vedkommende bedt om at logge ind med sine eksisterende legitimationsoplysninger.

En kunde har tilmeldt sig en engrossalgskonto ved hjælp af en anden mailadresse end den, jeg havde i min Shopify. Nu har jeg dubletter af kunder i min Shopify-butik. Kan jeg sammenflette disse kundeposter?

Du kan ikke kombinere kunder i Shopify. Du kan heller ikke slette en kunde, som har en ordre (du kan dog slette den, hvis kunden kun har ordrekladder). Hvis din nye engroskunde ikke har en ordre, kan du slette denne kunde og bede kunden om at tilmelde sig igen.

Hvis kunden har en ordre, kan du:

 1. Føje en bemærkning til kundens profil og inkludere et link til den duplikerede kundepost.
 2. Omdøb den duplikerede post, så du ikke bruger den ved en fejl (føj f.eks. "zzzz" til begyndelsen af kundens efternavn).
 3. Bed kunden om at tilmelde sig igen.

Hvordan ved jeg, om en ny kundekonto har tilmeldt sig?

Der sendes en mail til din engrosforretnings mailadresse, når en af dine kunder har sendt tilmeldingsformularen. Hvis du har aktiveret Godkend nye kunder manuelt, kan du evaluere kundens ansøgning på siden Kunder i engrossalgskanalen.

Kan jeg oprette ordrekladder for kunder, der tilmelder sig?

Ja. Der er ingen forskel mellem kunder, der tilmelder sig, og kunder, som du inviterer. Du kan altid oprette ordrer på vegne af dine engroskunder.

Ofte stillede spørgsmål om tilpasning

Kan jeg angive nogle af de yderligere tilmeldingsfelter som valgfri?

Nej, det kan du ikke. Alle felter i tilmeldingsformularen skal udfyldes, før en potentiel kunde kan sende formularen. Kunderne kan ikke sende formularen, hvis der er et tomt felt.

Kan nogle af de yderligere felter kun acceptere tal?

Nej, det kan de ikke. Det er ikke muligt at begrænse datatypen for et tilmeldingsfelt. Du kan dog medtage din ønskede datatype i overskriften på det ekstra felt.

Kan jeg tilføje et baggrundsbillede på tilmeldingssiden?

Kundens tilmeldingsside bruger de samme indstillinger, som din engrosbutiks loginside. Hvis du har brug for en tilpasset tilmeldingsside, skal du overveje at oprette din egen tilmeldingsside i din webshop.

Nej, ikke uden for overskriften for et ekstra felt. Hvis du har brug for en tilpasset tilmeldingsside, skal du overveje at oprette din egen tilmeldingsside i din webshop.

Hvad sker der, hvis jeg ændrer de yderligere felter i tilmeldingsformularen?

Når en kunde ansøger om en konto, gemmes svarene på kundens engroskundekonto. Hvis du ændrer eller sletter et felt i formularen, påvirker det ikke eksisterende engroskonti.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis