Mængdebaserede priser

Mængdebaserede priser understøtter minimums- og maksimummængder og mængdeintervaller.

Når du opretter en prisliste og vælger Antalsbaserede priser, skal du angive en engrospris for hvert produkt. Hvis dine produkter har varianter, kan du angive en anden pris for hver variant, eller du kan anvende produktets pris til variantpriserne.

Prislister, der tilbyder faste priser, påvirkes ikke af ændringer, der foretages i webshoppriserne for produkterne.

Når du vælger Antalsbaserede priser, kan du også udføre følgende tilpasninger.

Angiv minimum- og maksimumantal

Du kan angive både minimum- og maksimumantal for individuelle produkter og varianter, når du opretter en liste med antalsbaserede priser. Dine kunder skal bestille tilstrækkeligt med produkter til at opfylde eller overskride minimumsantallet, men ikke nok til at overskride maksimumantallet. Du kan f.eks. forlange, at dine kunder bestiller mindst 25 skjorter, men ikke mere end 100 (så ingen kunde kan købe alle dine skjorter).

Du kan også angive en mængderabat samt angive minimum- og maksimumbeløb. Når disse indstillinger er aktiveret, kan dine kunder bestille i intervaller inden for minimum- og maksimumområdet.

Minimumantal for en ordre kan angives for individuelle kunder og din butik.

Angive intervallerne for antal

Når du opretter en liste med Mængdebaserede priser, kan du angive det antal enheder, som et produkt grupperes i og sælges samlet. Hvis du f.eks. sælger sokker i pakker med seks stk., skal du angive 6 i kolonnen Intervaller.

Angive mængdebaserede priser

Når du opretter en liste med mængdebaserede priser, kan du angive tærskler (intervaller for antal) for mængderabat. Der er to måder, du kan gøre dette på:

  • Mængdebaserede priser for varianter
  • Mængdebaserede priser for produkter

Mængdebaserede priser for varianter giver dig mulighed for at tilbyde rabatpriser, som er baseret på det antal af en bestemt variant, der bestilles. Du kan f.eks. tilbyde en skjorte i small, medium og large til en detailpris på 5 USD. Du kan angiver mængdeintervaller for hver variant af dit produkt, som fungerer uafhængigt af hinanden. Denne prismulighed er et godt valg, hvis du har specifikke varianter, du vil tilbyde til særpris.

Hvis du hellere vil definere mængdeintervaller, der bruges, uanset hvilken variant kunderne vælger, kan du i stedet bruge mængdebaserede priser for produkter. Du kan bruge mængdebaserede priser for produkter til at give kunderne priser for det samlede antal, der er bestilt af det pågældende produkt, uanset hvilke varianter der er valgt.

Du kan f.eks. tilbyde følgende mængderabat på dit produkt til en kunde, der vil købe beklædningsgenstande:

Eksempel på mængdebaserede intervaller
Mængderabat 1 Mængderabat 2 Mængderabat 3
Minimumsantal Engrospris Minimumsantal Engrospris Minimumsantal Engrospris
1 5,00 USD 50 4,50 USD 75 3,00 USD

I dette eksempel kan kunden bestille 35 skjorter til en pris på 5 USD for hver skjorte (mængderabat 1) til i alt 175 USD. Hvis kunden bestilte 80 skjorter, ville prisen være 3 USD for hver skjorte (mængderabat 2) i alt 240 USD, og så fremdeles.

Når du opretter en liste med mængdebaserede priser for dine produkter, behøver dine priser og intervaller ikke at være de samme på tværs af varianterne. Du kan sagtens have forskellige antal mængderabatter og intervaller for hver af dine varianter, hvis du ønsker det.

Nedenstående tabel viser andre eksempler på mængdebaserede priser.

Eksempler på mængdebaserede priser
Priser Mængderabat Antal bestilte skjorter Ordreantal
Køb 49 til 5 USD pr. stk. 0 til 49 35 175 USD
Køb 74 til 4,5 USD pr. stk. 50 til 74 60 270 USD
Køb 75 til 4 USD pr. stk. 75 og derover 80 420 USD

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis