Import af prislister

Når du opretter en engrosprisliste, kan du vælge at importere priser fra en CSV-fil (med kommaseparerede værdier).

Det er et godt valg at importere en prisliste, når du bruger et eksternt system som f.eks. et ERP-system eller et regneark, for at oprette og vedligeholde dine prislister. Hvis du bruger, eller har planer om at bruge, engrossalgskanalen til at vedligeholde dine priser med, skal du ikke importere dine prislister.

Importerede prislister understøtter følgende prisfunktioner:

 • angiv priser for specifikke produkter og varianter
 • minimums- og maksimumsordreantal, mængdebaserede priser efter variant og mængdeintervaller

Der gælder følgende regler for importerede prislister:

 • De kan kun ændres ved, at man importerer prislisten igen. Når du genimporterer priser til en eksisterende prisliste, erstattes alle priser og produktvarianter på prislisten med de nye importerede værdier.
 • De kan ikke konverteres til en prisliste, der vedligeholdes manuelt.
 • De kan importere lister ved hjælp af mængdebaserede priser efter variant, men de kan ikke bruges til mængdebaserede priser efter produkt.

Importér prislister

Du skal oprette og uploade en CSV-fil, som indeholder de produkter og produktvarianter, som du vil inkludere i prislisten, sammen med de engrospriser, som du vil sælge dem for.

Inden du importerer CSV-filen, skal du sørge for, at der for hvert produkt og hver produktvariant, som du vil importere, er angivet en stregkode eller en SKU i din Shopify-butik. Importprocessen bruger SKU'en eller stregkoden til at matche de produktvarianter, der er angivet i din CSV-fil, med produkterne og varianterne i din butik.

Du kan importere priser ved at oprette en prisliste og vælge Import af prisliste.

Eksempler på CSV-filer

Du kan downloade og se eksempler på CSV-filer, som kan bruges som skabeloner til oprettelse af din egen importfil:

Hvis du bruger en eksempelfil til at oprette dine egne priser med, skal du sørge for at fjerne alle eksempeloplysningerne.

Format for CSV-filerne

Din CSV-fil skal indeholde følgende oplysninger:

 • Den første linje skal indeholde navnene på de kolonner (kolonneoverskrifterne), som du har valgt at importere.
 • Hver ekstra linje skal indeholde prisoplysningerne for en bestemt produktvariant. Hver produktvariant skal findes i Shopify, og den skal enten have tilknyttet en stregkode eller en SKU.

Nedenstående tabel beskriver de kolonner, som du kan bruge i din CSV-fil:

Import CSV-kolonneoverskrifter til prisliste
Kolonne Påkrævet Beskrivelse
sku Denne kolonne er påkrævet for produktvarianter, som ikke har stregkoder. Hvis alle dine produktvarianter har stregkoder, behøver du ikke at inkludere denne kolonne i din CSV-fil. Det SKU-nummer, som er knyttet til produktvarianten. Denne SKU-værdi skal svare til SKU'en for produktvarianten i Shopify. De tilføjede SKU'er bør være unikke af hensyn til lagersporingens og rapporternes nøjagtighed.
barcode Denne kolonne er påkrævet til produktvarianter, som har nogen SKU'er. Hvis ingen af dine produktvarianter har stregkoder, behøver du ikke at inkludere denne kolonne i din CSV-fil. Den stregkode, som er knyttet til produktvarianten. Denne værdi skal svare til stregkoden for produktvarianten i Shopify. Hvis din CSV-fil både indeholder SKU'er og stregkoder for produktvarianterne, bruges stregkoden til at matche produktvarianterne i din butik.
wholesale_price Påkrævet

Engrosprisen for produktvarianten i din prisliste.

Denne værdi kan være et tal med op til to decimalpladser. Du kan bruge et punktum eller et komma afhængigt af din butiks valuta som decimaltegn til at adskille kroner og øre. Du kan bruge et punktum, et komma eller et mellemrum til at adskille tal i grupper af tre. Følgende er eksempler på accepterede værdier: 1 000 000, 1.000.000 og 1.000.000.

Hvis valutaen bruger et punktum til at adskille decimalpladsen, skal du bruge et punktum. Følgende er eksempler på acceptable værdier: 55, 55.1 og 56.20.

Hvis valutaen bruger kommaer til at adskille decimalpladsen, skal du bruge et komma. Følgende er eksempler på acceptable værdier: 75, 57,2 og 75,20.

Følgende eksempler er alle gyldige for tretusindethundredeogenogfyrre dollars og nioghalvtreds cent:3,141.59, 3 141.59, 3.141,59.

Hvis du bruger et komma som separator mellem decimaltal eller tusinder, skal dine engrospriser være omgivet af dobbelte lige anførselstegn, så de importeres korrekt (f.eks. "1,000,000" og "1 000 000,52").

Formatér ikke dette tal med et dollartegn ($) eller et centtegn (¢).

minimum_units Denne kolonne er valgfri Det mindste antal enheder pr. ordre. Dette tal skal være et heltal.
maximum_units Denne kolonne er valgfri Det maksimale antal enheder pr. ordre. Dette tal skal være et heltal, som er større end den værdi, som er angivet for minimum_units.
increments Denne kolonne er valgfri Det multiplum, som engroskunden kan bestille produktvarianten med. Hvis antallet f.eks. er 12, kan kunden købe 12, 24 eller 36 enheder, men ikke 4 eller 15. Denne værdi skal være et heltal. Hvis denne kolonne ikke er angivet, er standardintervallet 1.

Mængdebaserede priser efter variant

Mængdebaserede priser efter variant tilbyder forskellige priser pr. enhed for alle bestilte enheder, afhængigt af det antal der købes. Du kan importere priser med mængderabatter ved hjælp af en CSV-fil, som indeholder følgende kolonner:

Kolonneoverskrifter til import af priser med mængderabatter via en CSV
Kolonne Påkrævet Beskrivelse
sku Denne kolonne er påkrævet for produktvarianter, som ikke har stregkoder. Hvis alle dine produktvarianter har stregkoder, behøver du ikke at inkludere denne kolonne i din CSV-fil. Det SKU-nummer, som er knyttet til produktvarianten. Denne SKU-værdi skal svare til SKU'en for produktvarianten i Shopify.
barcode Denne kolonne er påkrævet til produktvarianter, som har nogen SKU'er. Hvis ingen af dine produktvarianter har stregkoder, behøver du ikke at inkludere denne kolonne i din CSV-fil. Den stregkode, som er knyttet til produktvarianten. Denne værdi skal svare til stregkoden for produktvarianten i Shopify. Hvis din CSV-fil både indeholder SKU'er og stregkoder for produktvarianterne, bruges stregkoden til at matche produktvarianterne i din butik.
wholesale_price_1 Påkrævet

Denne værdi kan være et tal med op til to decimalpladser. Du kan bruge et punktum eller et komma afhængigt af din butiks valuta som decimaltegn til at adskille kroner og øre. Du kan bruge et punktum, et komma eller et mellemrum til at adskille tal i grupper af tre. Følgende er eksempler på accepterede værdier: 1 000 000, 1.000.000 og 1.000.000.

Hvis valutaen bruger et punktum til at adskille decimalpladsen, skal du bruge et punktum. Følgende er eksempler på acceptable værdier: 55, 55.1 og 56.20.

Hvis valutaen bruger kommaer til at adskille decimalpladsen, skal du bruge et komma. Følgende er eksempler på acceptable værdier: 75, 57,2 og 75,20.

Følgende eksempler er alle gyldige for tretusindethundredeogenogfyrre dollars og nioghalvtreds cent: 3,141.59, 3 141.59, 3.141,59.

Hvis du bruger et komma som separator mellem decimaltal eller tusinder, skal dine engrospriser være omgivet af dobbelte lige anførselstegn, så de importeres korrekt (f.eks. "1,000,000" og "1 000 000,52").

Formatér ikke dette tal med et dollartegn ($) eller et centtegn (¢).

from_quantity_1 Denne kolonner er påkrævet, når wholesale_price_1 er angivet. Det mindste antal enheder af den produktvariant, som din engroskunde skal bestille. Denne værdi skal være et heltal.
to_quantity_1 Denne kolonner er påkrævet, når wholesale_price_1 er angivet. Det maksimale antal enheder, som din kunde kan købe til en pris på wholesale_price_1 pr. enhed. Dette beløb er slutningen af grænsen for den første mængderabat. Kunder, der køber mere end dette antal enheder, betaler en lavere pris pr. enhed, som de køber. Dette beløb skal være et heltal, som mindst 1 større end den værdi, der er indtastet for from_quantity_1.
wholesale_price_2 Denne kolonne er valgfri Prisen pr. enhed for den produktvariant, som dine engroskunder betaler, når deres ordreantal er på mellem from_quantity_2 og to_quantity_2. Denne pris skal være mindre end værdien af wholesale_price_1, og den skal være et tal med op til to decimalpladser. For eksempel: 55, 55.1 og 55.10.
from_quantity_2 Denne kolonner er påkrævet, når wholesale_price_2 er angivet. Det mindste antal enheder, som din kunde skal købe for at betale en pris på wholesale_price_2 pr. enhed. Dette beløb skal være et tal, som er 1 større end det beløb, der er angivet for to_quantity_1.
to_quantity_2 Denne kolonner er påkrævet, når wholesale_price_2 er angivet. Det maksimale antal enheder, som din kunde kan købe til wholesale_price_2. Dette beløb skal være et tal, som er mindst 1 større end det beløb, der er angivet for from_quantity_2.
wholesale_price_3 Denne kolonne er valgfri Prisen pr. enhed for den produktvariant, som dine engroskunder betaler, når deres ordreantal er på mellem from_quantity_3 og to_quantity_3. Denne pris skal være mindre end værdien af wholesale_price_2, og den skal være et tal med op til to decimalpladser. For eksempel: 55, 55.1 og 55.10.
from_quantity_3 Denne kolonner er påkrævet, når wholesale_price_3 er angivet. Det mindste antal enheder, som din kunde skal købe for at betale en pris på wholesale_price_3 pr. enhed. Dette beløb skal være et tal, som er 1 større end det beløb, der er angivet for to_quantity_2.
to_quantity_3 Denne kolonner er påkrævet, når wholesale_price_3 er angivet. Det maksimale antal enheder af produktvarianten, som din kunde kan købe i en enkelt ordre. Dette beløb skal være et tal, som er mindst 1 større end det beløb, der er angivet for from_quantity_3.
increments Denne kolonne er valgfri Det multiplum, som engroskunden kan bestille produktvarianten med. Hvis antallet f.eks. er 12, kan kunden købe 12, 24 eller 36 enheder, men ikke 4 eller 15. Denne værdi skal være et heltal. Hvis denne kolonne ikke er angivet, er standardintervallet 1.

CSV-filbegrænsninger og -oplysninger

Nedenstående liste indeholder oplysninger om CSV-filen, som du skal angive:

 • Den første linje i CSV-filen skal indeholde navnene på kolonneoverskrifterne. Alle øvrige linjer i CSV-filen skal indeholde prisoplysninger for en enkelt produktvariant.
 • Rækkefølgen af kolonnerne er vigtig, og hver række skal have den samme sekvens af kolonner. For kolonner, som er valgfrie, skal eventuelle forudgående kolonner (herunder andre valgfrie kolonner) angives. Hvis du f.eks. vil angive kolonnen maximum_units, skal du også angive kolonnen minimum_units i din CSV-fil.
 • Importen matcher linjerne i din CSV-fil med produktvarianter i din butik ved hjælp af stregkoden eller SKU'en, hvis der ikke er nogen stregkode. Hvis importen ikke kan finde et match i butikken, importeres prisoplysningerne for den pågældende linje ikke. Begge kolonner inkluderes i din CSV-fil, men hvis alle dine produktvarianter har stregkoder, behøver du ikke at inkludere SKU-kolonnen. På samme måde gælder det, at hvis alle dine produktvarianter har SKU'er behøver du ikke at inkludere stregkodekolonnen. Begge kolonner skal inkluderes, hvis nogle af dine produktvarianter kun har stregkoder, og nogle kun har SKU'er.
 • Hvis du ikke bruger stregkoder til at identificere dine produktvarianter i din CSV-fil, skal hver produktvariant i din butik have en unik SKU. Hvis det ikke er tilfældet, tildeles alle produktvarianter, der har samme SKU, den samme pris. Hvis der er en uoverensstemmelse mellem priserne, bruges den laveste.
 • Brug UTF-8-kodning for at undgå at generere uønskede specialtegn i din fil.
 • Adskil kolonner med kommaer, og adskil hver linje med et linjeskift (\r\n).
 • Hvis en stregkode eller SKU indeholder specialtegn, f.eks. et komma, skal du bruge dobbelte anførselstegn for specialtegnet for at indsætte stregkoden eller SKU'en. Sørg for, at der er brugt lige anførselstegn i din fil (" "), og at der ikke er brugt smart quotes (krøllede anførselstegn) som dem, der ofte bruges i regnearksprogrammer.

Eksempler

 • I det følgende eksempel har alle produktvarianterne i prislisten unikke SKU'er, og der er ingen minimums- eller maksimummængde eller mængdeintervaller:
sku,wholesale_price
22311233,12.55
12345311233,8
 • I det følgende eksempel har alle produktvarianterne i prislisten unikke stregkoder, minimum_units, maximum_units og mængdeintervaller:
barcode,wholesale_price,minimum_units,maximum_units,increments
22313555563,12.55,1,10,2
12345311233,8,1,
99999998889,9,,,
80980980980,1000,,,6
 • I det følgende eksempel har produktvarianterne SKU'er, men de har ikke stregkoder. To produktvarianter har det samme SKU-nummer. I dette eksempel er der angivet to forskellige priser for det samme SKU-nummer. Den laveste værdi vil blive brugt til at tildele engrosprisen til alle produktvarianter i prislisten, som har denne SKU:
sku,wholesale_price
90210333,12.55
90210333,8

Når denne CSV-fil er uploadet til engrossalgskanalen, vil alle produktvarianter, som har SKU 90210333, have engrosprisen 8 USD.

 • I det følgende eksempel har det første produkt én mængderabat:
sku, wholesale_price1, from_quantity_1, to_quantity_1, increments
80980980980,10,2,50,2
99999998889,25,,1

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis