Administration af rabatter på Handshake

Du kan oprette, administrere og slette automatiske rabatter for dine produkter på Handshake-salgskanalen. En automatisk rabat er en rabat, der automatisk gælder for alle produkterne på Handshake-salgskanalen. Rabatter kan bruges til tidsbegrænsede kampagner eller til at opfordre til køb af et bestemt antal produkter pr. ordre. Dine rabatter promoveres på dine sider med produktoplysninger og på dine produktkort, når der søges på Handshake-markedspladsen.

Opret rabatter

Du kan oprette automatiske rabatter, der gælder for alle dine produkter på Handshake-salgskanalen. Du kan ikke anvende specifikke rabatter på specifikke produkter eller kunder. Du kan opsætte rabatter med en procentdel eller et fast beløb, og du kan have tre niveauer med rabatter. Hvis du vil opsætte en rabat for en fremtidig dato, kan du planlægge den.

Herunder kan du se et eksempel på opsætning af niveauinddelte rabatter på Handshake:

Eksempel på niveauinddelte rabatter på Handshake
Rabatværdi Minimumværdi for ordrer
5 % 150 USD
10 % 400 USD
15 % 800 USD

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på HandshakeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Rabatter.

 5. Klik på Opret automatisk rabat.

 6. Navngiv din rabat i afsnittet Automatisk rabat.

 7. Vælg rabattypen i afsnittet Rabattyper:

  • Vælg Procentdel, hvis du vil angive en procentrabat som f.eks. 5 %.
  • Vælg Fast beløb, hvis du vil angive en fast rabat som f.eks. 30 USD.
 8. Angiv rabattens værdi og minimumsværdien for ordrer i afsnittet Rabatniveauer. Du kan f.eks. angive et rabatniveau på 5 %, som gælder for ordrer med en værdi på 150 USD eller derover.

 9. Angiv en startdato og et starttidspunkt for din rabat i afsnittet Datointerval. Du kan planlægge din rabat til en fremtidig dato.

 10. Valgfrit: Hvis du vil angive en slutdato og et sluttidspunkt for din rabat, skal du markere Angiv slutdato og vælge slutdatoen og -tidspunktet.

 11. Klik på Gem.

Administrer rabatter

Du kan se en oversigt over alle dine rabatter på Handshake på siden Rabatter i Handshake-salgskanalen.

Rabatter kan have følgende statusser:

 • Aktiv – rabatten er tilgængelig for dine produkter på Handshake-markedspladsen.
 • Planlagt – rabatten er planlagt til at blive aktiveret fra en specifik dato.
 • Udløbet – rabatten er udløbet og er inaktiv på Handshake-markedspladsen.

Du kan kun have én aktiv automatisk rabat ad gangen. Du kan redigere din eksisterende rabat, som f.eks. forlængelse af dens periode, justering af rabatbeløbet eller administration af rabattens synlighed.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på HandshakeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Rabatter.

 5. Klik på den rabat, du vil redigere.

 6. Rediger rabattens titel, type, værdi eller aktive dato.

 7. Valgfrit: Administrer rabattens tilgængelighed:

  • Hvis du vil deaktivere og ændre din rabats status til Udløbet, skal du klikke på Deaktiver og derefter på Deaktiver igen.
  • Klik på Aktivér, og klik derefter på Aktivér igen for at aktivere og ændre rabattens status til Aktiv.
 8. Klik på Gem.

Slet rabatter

Du kan slette en eksisterende rabat i Handshake-salgskanalen.

Fremgangsmåde:

 1. Klik på Indstillinger > Apps- og Salgskanaler i Shopify Admin.

 2. Klik på HandshakeApps- og salgskanalsiden.

 3. Klik på Åbn salgskanal.

 4. Klik på Rabatter.

 5. Klik på den rabat, du vil slette.

 6. Klik på Slet rabat.

 7. Klik på Slet rabat for at bekræfte.

Er du klar til at begynde at sælge med Shopify?

Prøv det gratis